Urządzenia nawigacyjne
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
Nowy

Urządzenia nawigacyjne

Autor: praca zbiorowa
Okładka: twarda z obwolutą
Format: 17 x 24,5 cm
Liczba stron: 688
Rok wydania: 1967

35,00 zł (brutto) 33,33 zł (netto)
Brutto
check w magazynie

Książka omawia urządzenia nawigacyjne znajdujące się na polskich statkach handlowych i rybackich. Przeznaczona jest da oficerów pokładowych i dla uczniów szkól morskich.

„URZĄDZENIA NAWIGACYJNE” są pracą zbiorowa omawiającą poszczególne urządzenia stosowane na polskich statkach handlowych i rybackich. Książka napisana została przez zespół autorów różnych specjalności pod kierownictwem kpt. ż.w. WIEŃCZYSŁAWA KONA, który organizował współprace i koordynował ujęcia poszczególnych części. Autorzy:
część I- dr inż. Sławomir Wyszkowski
część II - dr Leszek Woliński
część III - mgr inż. Celestyn Spyra
część IV - mgr inż. Jerzy Jemieluch
część V - kpt ż.w. Wieńczysław Kon
część VI - mgr inż. Maciej Walaszek
część VII - kpt ż.w. Wieńczysław Kon
część VIII - mgr inż. Julian Witkowski
część IX - mgr inż. Zbigniew Zawadzki
część X - mgr Jan Malicki

AN-2959
Autor
praca zbiorowa
Oprawa
twarda z obwolutą
Format
17 x 24,5 cm
Liczba stron
688
Rok wydania
1967

CZĘŚĆ I SAMOSTERY

Wstęp

Rozdział I. Wiadomości podstawowe

 1. Urządzenia sterowe
 2. Właściwości sterownicze statku
 3. Utrzymywanie statku na prostej drodze
 4. Zasada działania samosteru

Rozdział II. Typy samosterów

 1. Samoster AEG
 2. Samoster Funkwerk Köpenick
 3. Samoster produkcji polskiej ISI
 4. Samoster ARI

CZĘŚĆ II KOMPASY MAGNETYCZNE

Wstęp

Rozdział I. Okrętowy kompas magnetyczny

 1. Kociołek wraz z układem kierującym
 2. Właściwości układu kierującego
 3. Szafka kompasowa
 4. Rodzaje kompasów okrętowych
 5. Błędy własne kompasu
 6. Pole magnetyczne statku i jego Wpływ na wskazania kompasu
 7. Kompensacja dewiacji
 8. Ustawienie kompasu
 9. Konserwacja kompasu

Rozdział II. Kompas łodziowy

Rozdział III. Namierniki

 1. Namiernik przeziernikowy
 2. Namiernik lunetkowy
 3. Namiernik Thomsona
 4. Pelorus albo tarcza azymutalna

CZĘŚĆ III. KOMPASY ŻYROSKOPOWE

Rozdział I. Wiadomości podstawowe

 1. Wstęp
 2. Żyroskop
 3. Zachowanie się żyroskopu swobodnego ustawionego na podstawie nieruchomej względem Ziemi
 4. Ruch precesyiny żyroskopu

Rozdział II. Przekształcanie żyroskopu swobodnego w kompas żyroskopowy

 1. Wstęp
 2. Zastosowanie naczyń rtęciowych
 3. Żyroskopowe tłumienie wahań głównej osi żyroskopu
 4. Obniżenie środka ciężkości zespołu żyroskopowego
 5. Olejowe tłumienie wahań głównej osi zespołu żyroskopowego

Rozdział III. Praca kompasu żyroskopowego na statku

 1. Dewiacja prędkościowa
 2. Dewiacja inercyjna
  Wpływ przyspieszę powstających podczas manewru statku na prace kompasu żyroskopowego
  Dewiacja inercyjna pierwszego rodzaju
  Dewiacja inercyjna drugiego rodzaju
 3. Wpływ kołysania statku na prace kompasu żyroskopowego

Rozdział IV. Budowa kompasów żyroskopowych

 1. Wstęp
 2. Budowa kompasu głównego
  Kula żyroskopowa
  Kula nienaśladująca
  Części nieruchome kompasu głównego
 3. Chłodzenie kompasu głównego
  Chłodzenie woda
  Chłodzenie powietrzem
 4. Zasada wskazywania kursu
 5. Powtarzacze kursu
 6. Wykreślacz kursu
 7. Zasilanie kompasu
 8. Urządzenia kontrolne i sygnalizacyjne

Rozdział V. Kompas Lyroskopowy Kurs-3

 1. Ogólny opis kompasu
 2. Budowa kompasu głównego
 3. Zasilanie kompasu
 4. Przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne
 5. Przekazywanie wskazań kursu

Rozdział VI. Kompas żyroskopowy Anschütz Standard III

 1. Ogólny opis kompasu
 2. Budowa i działanie kompasu głównego
 3. Kompas żyroskopowy Anschütz z powtarzaczami kursu
 4. Zasilanie kompasu

Rozdział VII. Kompas 2yroskopowy Plath KrK-55

 1. Ogólny opis kompasu
 2. Budowa i działanie kompasu głównego
 3. Skrzynka kontrolna
 4. Wykreślacz kursu
 5. Zasilanie kompasu

Rozdział VIII. Kompas żyroskopowy Navigat

 1. Ogólny opis kompasu
 2. Budowa i działanie kompasu głównego

Rozdział IX. Kompas Lyroskopowy Amur-2

 1. Ogólny opis kompasu
 2. Budowa i działanie kompasu głównego

CZĘŚĆ IV LOGI

Wstęp

Rozdział I. Logi mechaniczne

 1. Zasada działania logów mechanicznych
 2. Log. zaburtowy
 3. Log zaburtowy ze wskaźnikiem elektrycznym
 4. Eksploatacja logu
 5. Log mechaniczny Czernikiejewa

Rozdział II. Logi ciśnieniowe

 1. Zasada pracy logów ciśnieniowych
 2. Log ciśnieniowy z mechaniczna kompensacja
 3. Log ciśnieniowy z elektromagnetyczna kompensacja
 4. układ hydrauliczny logu ciśnieniowego

Rozdział III. Log ciśnieniowy typu SAL-Selsyn

 1. Uwagi ogólne
 2. Rurka Pitota
 3. Przyrząd centralny
 4. Wskaźniki prędkości i liczniki przebytej drogi
 5. Skrzynka kontrolna i przetwornica

Rozdział IV. Log ciśnieniowy typu MGE-25

 1. Uwagi ogólne
 2. Zawór denny i rurka Pitota
 3. Przyrząd centralny
 4. Wskaźniki prędkości i liczniki przebytej drogi
 5. Skrzynka kontrolna i przetwornica

Rozdział V. Regulacja logu ciśnieniowego z mechaniczna kompensacja

 1. Uwagi ogólne
 2. Regulacja logu SAL
 3. Regulacja logu MGE-25
 4. Eksploatacja logów ciśnieniowych

CZĘŚĆ V ECHOSONDY

Rozdział I. Wstęp

 1. Współczesne sondowanie morskie
 2. Pojęcia podstawowe
 3. Eksploatacyjna klasyfikacja echosond
 4. Podstawowy układ echosondy

Rozdział II. Przetworniki

 1. Zjawisko magnetostrykcji
 2. Przetworniki echosond
 3. Budowa przetworników tłokowych
 4. Budowa przetworników toroidalnych
 5. Montaż przetworników echosond pionowych
 6. Montaż przetworników echosond poziomych i specjalnych
 7. Uwagi o montażu przetworników

Rozdział III. Generatory

 1. Impulsatory przepięciowe
 2. Generatory lampowe

Rozdział IV. Wzmacniacze

 1. Charakterystyka ogólna
 2. Biała linia"
 3. Odbiór głośnikowy
 4. Wyjście wzmacniacza

Rozdział V. Wskaźniki

 1. Wstęp
 2. Zakresy sondowania i częstotliwość impulsowania
 3. Pomiar odległości
 4. Silnik i jego regulacja
 5. Zakresy i podzakresy sondowania
 6. Wskaźniki graficzne
  Części główne
  Papier restauracyjny
  Wskaźnik z pisakiem nieporuszającym się po luku
  Wskaźnik z pisakiem poruszającym się po linii prostej
 7. Ichtioskopy
  Zasada działania
 8. Wskaźniki błyskowe
  Opis konstrukcji
 9. Wskaźniki cyfrowe
  Opis ogólny

Rozdział VI. Zasilacze

Rozdział VII. Rozprzestrzenianie się fal dźwiękowych w morzu

1. Fale dźwiękowe

 1. Rozrzedzenie energii i tłumienie fali
 2. Charakterystyka promieniowania
 3. Prędkość dźwięku w wodzie morskiej
 4. Zjawisko Dopplera
 5. Wpływ zanieczyszczeń w wodzie morskiej
 6. Odbijanie się i przenikanie dźwięku
 7. Uwagi o strukturze i indykacji ech

CZEŚĆ VI. RADIONAMIERNIKI

Rozdział I. Wstęp

 1. Radiowy kat kursowy i radionamiar
 2. Radiolatarnie
 3. Fale elektromagnetyczne
 4. Radionamierniki
 5. Dokładność radionamiarów
 6. Dokładność określenia pozycji statku

Rozdział II. Rozchodzenie się fal radiowych

 1. Fale przyziemne
  Pole wytwarzane przez pionowy dipol
  Rozchodzenie się fal przyziemnych
  Polaryzacja fal przyziemnych
 2. Fale jonosferyczne
  Budowa jonosfery
  Rozchodzenie się fal jonosferycznych
  Wpływ pola magnetycznego Ziemi. Polaryzacja fal jonosferycznych
 3. Odbiór fal przyziemnych i fal jonosferycznych

Rozdział III. Anteny ramowe

 1. Uwagi ogólne
 2. Antena ramowa
  Zasada działania radionamierników z obrotowa antena ramowa
  Konstrukcja anteny ramowej
  Obwód antenowy
 3. Odbiór za pomocą anteny bezkierunkowej i anteny ramowej
  Antena bezkierunkowa
  Równoczesny odbiór za pomocą anteny bezkierunkowej i anteny ramowej
  Wyznaczanie strony
  Efekt antenowy i sposoby jego eliminacji
 4. Krzyżowa antena ramowa i goniometr
  Zasada pracy goniometru
  Błędy namiarów wprowadzane przez goniometr
  Efekt antenowy i wyznaczanie strony w radionamiernikach z krzyżowymi antenami ramowymi
 5. System Adcock i układ ram rozstawnych
 6. Bled występujące przy namierzaniu antenami ramowymi
  Błędy polaryzacji. Nony efekt
  Błędy brzegowe
 7. Uwagi praktyczne o błędach spowodowanych odbiorem fali jonosferycznej

Rozdział IV. Radiodewiacja

 1. 1. Promieniowanie wtórne
 2. Radiodewiacja wywołana przez przedmioty metalowe mające charakter anteny otwartej
 3. Radiodewiacja wywołaną przez przedmioty metalowe mające charakter anteny ramowej
 4. Radiodewiacja wywołana przez kadłub statku i jego przechyły
 5. Radiodewiacja całkowita
 6. Kalibracja radionamiernika
 7. Elektryczna kompensacja radiodewiacji
 8. Mechaniczna kompensacja radiodewiacji

Rozdział V. Radionamierniki akustyczne

 1. Uwagi ogólne
 2. Radionamierniki z obrotowa antena ramowa
 3. Radionamiernik typu OK-102
 4. Radionamierniki z krzyżowa antena ramowa
 5. Radionamiernik typu OG-131
 6. Rozdział VI. Radionamierniki optyczne
 7. Uwagi ogólne
 8. Wskaźnik optyczny odbiornika Telegon III
 9. Radionamierniki optyczne z przyrządem wskazówkowym
 10. Dwukanałowe radionamierniki optyczne z lampa oscyloskopowa
 11. Radionamierniki optyczne wykreślające charakterystykę kierunkowa jednokanałowe
 12. Radionamierniki automatyczne
  Radionamierniki automatyczne z nieruchomymi antenami ramowymi
 13. Radionamierniki automatyczne z antena ramowa naprowadzana na minimum sygnalu
  Radionamierniki automatyczne z obrotowa antena ramowa lub cew-ka goniometru

CZESC VII. CONSOL I CONSOLAN

Wstęp

Rozdział I. Siatka linii pozycyjnych

Rozdział II. Określanie linii pozycyjnej

Rozdział III. Dokładność określenia linii pozycyjnej

CZESC VIII. RADARY

Wstęp

Rozdział I. Zasady radiolokacji nawigacyjnej

 1. Pomiar odległości
 2. Pomiar kierunku
 3. Zasięg radaru
 4. Wpływ krzywizny Ziemi i refrakcji mikrofal na zasięg radaru
 5. Wpływ odbić od powierzchni Ziemi
 6. Wpływ opadów atmosferycznych
 7. Cienie radarowe i sektory martwe

Rozdział II. Budowa radaru.

 1. Ogólny opis działania radaru
 2. Czasoster
 3. Nadajnik
 4. Modulator
 5. Falowody
 6. Przełącznik nadawanie-odbi6r
 7. Urządzenia antenowe
 8. Odbiornik
 9. Wskaźnik
 10. Układ sprzężenia z antena
 11. Układy pomocnicze
 12. Zorientowanie obrazu na ekranie radaru
 13. Przedstawienie ruchu na ekranie radaru
 14. Układy zasilania

Rozdział III. Kierunki usprawnień w radarach nawigacyjnych

 1. Rzutnik refleksyjny
 2. Wskaźnik fotograficzny
 3. Automatyczny nakreślacz ruchu względnego
 4. Pamięciowa" lampa oscyloskopowa
 5. System miedzyłączeniowy
 6. Tranzystoryzacja radarów

Rozdział IV. Instalacja radaru na statku

 1. Rozmieszczenie poszczególnych bloków radaru
 2. Sprawdzanie radaru po zainstalowaniu na statku
 3. Wpływ pracy radaru na inne przyrządy nawigacyjne

Rozdział V. Obsługa i eksploatacja radarów

 1. Włącznik główny radaru
 2. Przełącznik „pogotowie-praca"
 3. Włącznik anteny
 4. Regulacja jasności
 5. Regulacja wzmocnienia
 6. Regulacja ostrości
 7. Zasięgowa regulacja wzmocnieni
 8. Rozróznialnik
 9. Przełącznik długości impulsów
 10. Centrowanie obrazu
 11. Strojenie
 12. Wielkość i kształt zobrazowania obiektów na ekranie radaru

Rozdział VI. Dziennik pracy radaru

Rozdział VII. Radary najczęściej spotykane na polskich statkach

 1. Radar nawigacyjny RN-231
 2. Radar nawigacyjne Kelvin Hughes seria 14
 3. Radary nawigacyjne Decca 707 i 909 TM

CZĘŚĆ IX. DECCA I LORAN

Wstęp

Rozdział I. System Decca

 1. Zasady ogólne
 2. Identyfikacja pasów hiperbolicznych
 3. Niektóre dane techniczno-eksploatacyne oraz charakterystyka systemu

Rozdział II. Morski odbiornik Decca Navigator Mk5

 1. Opis ogólny
 2. układ antenowy
 3. układ blokowy odbiornika
 4. Wzmacniacze czestotliwosci radiowej
 5. Powielacze czestotliwosci i wzmacniacze harmonicznych
 6. Dyskryminatory fazowe
 7. Stopnie wisciowe i dekometry
 8. układ kontrolny
 9. Przycisk próbny
 10. Identyfikacja pasów hiperbolicznych
 11. Zasilanie
 12. Eksploatacja odbiornika

Rozdział III. Morski odbiornik Decca Navigator Mk12

 1. Opis ogólny
 2. układ ideowy odbiornika
 3. Identyfikacja pasów metoda Mk10
 4. Przełączanie na odbiór sygnałów identyfikacyjnych
 5. układ kontrolny
 6. Obwody i regulatory pomocnicze
 7. Eksploatacja odbiornika
  Korzystanie z łańcuchów typu Mk10 (przyrostek MP)
  Korzystanie z łańcuchów typu Mk5 (przyrostek V)

Rozdział IV. Samoczynny wykreślacz przebytej drogi Decca Navigator typ 350

 1. Opis ogólny
 2. Zasady działania wykreślacza
 3. Eksploatacja wykreślacza drogi

Rozdział V. System Loran

 1. Zasady ogólne
 2. Identyfikacja stacji nadawczych
 3. Funkcja zespołu odbiorczego
 4. Dokładność i strefy zasięgu
 5. Charakterystyka eksploatacyjna systemu

Rozdział VI. Morski odbiornik loranowy - Edo model 262 A

 1. Opis ogólny
 2. Opis funkcjonalny
 3. Układ odbioreczy
 4. Obwody liczące
 5. Sterowanie czasowe
 6. Separator odchylania
 7. Obwody opóźniające
 8. Regulacja częstotliwości
 9. Eksploatacja odbiornika
 10. Identyfikacja fal przyziemnych i odbitych
 11. Dopasowanie impulsów

CZESC X. PRZYRZADY METEOROLOGICZNE

Wstęp

Rozdział I. Przyrządy do pomiaru ciśnienia atmosferycznego

 1. Barometr rtęciowy
 2. Aneroid
 3. Barograf

Rozdział II. Termometry i psychrometry

 1. Termometr do pomiaru temperatury powietrza
 2. Termometr procowy
 3. Psychrometr
 4. Termometr wodny

Rozdział III. Wiatromierze

 1. Anemometr Robinsona
 2. Anemotachometr
 3. Wyznaczanie wiatru rzeczywistego

Rozdział IV. Urządzenia faksymilowe

BIBLIOTEKA NAWIGATORA jest serią książek fachowych z zakresu wiedzy zawodowej oficera pokładowego floty transportowej, rybackiej i pomocniczej. Dzieła okazujące się w tej serii tworzą podręczny księgozbiór oficera pokładowego, służąc zarazem jako podręczniki pomocnicze w szkołach morskich.

W serii Bibliotek Nawigatora ukazały się następujące książki:
1. "Astronawigacja" A. Ledóchowski
2. "Konserwacja statku" K. Jurkiewicz
3. "Ratownictwo morskie" tom. I Ratowanie ludzi i mienia
4. "Urządzenia nawigacyjne" praca zbiorowa
5. "Walka z pożarami na statkach" Z. Grzywaczewski
6. "Morskie pomoce nawigacyjne" S. Gorazdowski
7. "Dewiacja i kompensacja kompasu magnetycznego" Bronisław Gładysz
8. "Podstawy nawigacji morskiej" J. Giertowski, T. Meissner
9. "Międzynarodowy kod sygnałowy" praca zbiorowa

Rodzaje dostawy

Dostawa

Oferujemy kilka możliwych sposobów dostawy pod adresy zlokalizowane na terenie Polski.
Jeżeli zamówienie ma być dostarczone pod adres zagraniczny, prosimy o kontakt przez e-mail lub telefonicznie. Każda wysyłka zagraniczna jest wyceniana indywidualnie.

Wysyłki są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania na naszym koncie płatności za zamówienie.
Zamówienia pobraniowe oraz złożone i opłacone (Przelewy 24) do godziny 12:00 dnia roboczego zostaną wysłane tego samego dnia.
Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.

W przypadku przelewów tradycyjnych za godzinę opłacenia uznaje się godzinę zaksięgowania przelewu na naszym koncie.

ORLEN paczka

ORLEN paczka

Jeden z najtańszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - z reguły kiosku RUCHu.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki, konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przewoźnik gwarantuje dostawę do wybranego punktu odbioru w czasie do 5 dni roboczych od dnia wysyłki.

PACZKOMATY INPOST

PACZKOMATY INPOST

Jeden z najtańszych i najszybszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - paczkomacie inpost.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przesyłka z reguły trafia do paczkomatu odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu wysyłki.

Poczta Polska

Poczta Polska

Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy zamówienia jako listy polecone priorytetowe lub paczki (paczka priorytetowa, paczka ekonomiczna, Kurier 48).
Koszt przesyłki zależy od ilości zamówionych produktów, ich masy i gabarytów.

Przesyłki ekonomiczne

Najtańsze są przesyłki ekonomiczne, niestety czas doręczenia jest w tym przypadku najdłuższy. Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to 3 dni robocze po dniu nadania.

Przesyłki priorytetowe

Zdecydowanie lepszą opcją jest przesyłka priorytetowa. W tym przypadku Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania.

Kurier DHL

DHL Parcel Polska

Jeden z najszybszych i najpewniejszych sposobów dostawy bezpośrednio pod wskazany adres (door-to-door).

Przewoźnik gwarantuje dostawę do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień wysyłanych w piątek – będzie tym dniem poniedziałek.

Może także Cię zainteresuje