www.ksiegarniamorska.pl
szukaj Tytułu:

Subskrypcja

Dopisz się do naszego newslettera
Niniejsze dane osobowe podaję dobrowolnie

Podaj e-mail:
 
dodaj usuń

Czarter jachtu chorwacjaPatenty motorowodne, uprawnienia na skuter motorowodny

Jednostki miar wczoraj i dziś

Literatura szkoleniowa - Jednostki miar wczoraj i dziś

Autor:  Adam Weintrit
Okładka:  twarda
Format:  18 x 25 cm
Liczba stron:  643
Rok wydania:  2010
ISBN:  978-83-7421-148-2


Cena: 89.00

Książka jest przeglądem systemów miar i wag na lądzie i na morzu. Jest to książka która powinna zainteresować pasjonatów historii jednostek miar i wag. Również dobrze będzie służyć osobom zajmującym się na co dzień zagadnieniami metrologicznymi i normalizacyjnymi oraz studentom wydziałów nawigacyjnych naszych szkół morskich czy ludziom zawodowo już związanym z nawigacją we flocie handlowej, wojennej, rybołówstwie i żeglarzom.

Przestawiono tu stosowane ogólnie w nauce i technice, a przede wszystkim w żegludze, handlu, transporcie i gospodarce morskiej miary w ujęciu historycznym, tłumacząc zawiłe nieraz zależności pomiędzy jednostkami miar używanymi powszechnie na całym świecie, bądź tylko gdzieniegdzie lokalnie, do dnia dzisiejszego lub jeszcze do niedawna. Nie ograniczono się tylko do tych najbardziej znanych jednostek morskich, takich jak: mila, kabel, węzeł, rumb, stopa czy sążeń, ale przywołano także te już dawno zapominanie, jak: Furlog, liga, uncja czy pręt.

Należy jeszcze dodać, że książka jest pięknie wydana w twardej obwolucie.

SPIS TREŚCI:
Część I
SYSTEMY MIAR I WAG W UJĘCIU HISTORYCZNYM
Rozdział 1. Starożytne i średniowieczne jednostki miar i wag
      1.1 Wkład starożytnych cywilizacji w tworzenie i ujednolicenie systemu miar i wag
      1.2 Jednolity system miar i wag stworzony przez kultury starożytnych Sumerów, Babilończyków i             Chaldejczyków
      1.3 Miary starożytnego Egiptu
      1.4 Miary greckie
      1.5 Miary rzymskie
      1.6 Inne starożytne jednostki miar
            1.6.1 Perski system miar i wag
            1.6.2 Miary i wago w Partii
            1.6.3 Jednostki hebrajskie
            1.6.4 Słowniczek biblijnych jednostek miar i wag
      1.7 Miary średniowieczne
            1.7.1 Wczesnośredniowieczne systemy miar i wag
            1.7.2 Średniowieczne miary europejskie
      1.8 Systemy miar i wag państw Dalekiego Wschodu
            1.8.1 Miary chińskie
            1.8.2 Miary japońskie
      1.9 Stare i nowe sposoby zapisywania liczb
            1.9.1 Babiloński system sześćdziesiątkowy
            1.9.2 Liczby starożytnego Egiptu
            1.9.3 Cyfry rzymskie
            1.9.4 Joński i ateński zapis liczb starożytnej Grecji
            1.9.5 Cyfry hinduskie/arabskie
            1.9.6 Systemy liczbowe jako źródło reguł do jednolitego zapisu liczb

Rozdział 2. Pomiar czasu
      2.1 Historia początków pomiaru czasu
      2.2 Pojęcie czasu
      2.3 Jednostki czasu
            2.3.1 Podstawowe jednostki
            2.3.2 Okres
            2.3.3 Jednostka czasu – sekunda
            2.3.4 Jednostka czasu – rok
            2.3.5 Jednostka czasu – miesiąc
      2.4 Kalendarz
            2.4.1 Kalendarz słoneczny (solarny)
                  2.4.1.1 Kalendarz Majów
                  2.4.1.2 Kalendarz aztecki
                  2.4.1.3 Kalendarz juliański
                  2.4.1.4 Kalendarz gregoriański
                  2.4.1.5 Francuski kalendarz rewolucyjny
                  2.4.1.6 Kalendarz perski
            2.4.2 Kalendarz księżycowy
                  2.4.2.1 Kalendarz starogrecki
                  2.4.2.2 Kalendarz babiloński
                  2.4.2.3 Kalendarz rzymski
                  2.4.2.4 Kalendarz muzułmański
                  2.4.2.5 Kalendarz żydowski
            2.4.3 Kalendarz księżycowo-słoneczny
                  2.4.3.1 Kalendarz słowiański
                  2.4.3.2 Kalendarz egipski
                  2.4.3.3 Kalendarz hinduski
                  2.4.3.4 Kalendarz chiński
                  2.4.4 Kalendarz stuletni
            2.4.5 Pozostałe znane kalendarze
                  2.4.5.1 Kalendarz koptyjski
                  2.4.5.2 Kalendarz japoński
                  2.4.5.3 Kalendarz koreański
                  2.4.5.4 Radziecki kalendarz rewolucyjny

Rozdział 3. Dawne miary na ziemiach polskich
      3.1 Jednostki długości w ujęciu historycznym
            3.1.1 Najbardziej rozpowszechnione jednostki długości
            3.1.2 Stopa i sążeń – wybrane jednostki długości
           3.1.3 Miary długości związane z dłonią
      3.2 Miary staropolskie
            3.2.1 Miary i wagi w dawnej Polsce
            3.2.2 Miary długości
            3.2.3 Miary powierzchni
            3.2.4 Miary pojemności płynów
            3.2.5 Miary pojemności dla towarów sypkich
            3.2.6 Miary masy (ciężaru)
            3.2.7 Inne miary staropolskie
            3.2.8 Alfabetyczny wykaz najbardziej popularnych miar staropolskich
      3.3 Miary nowopolskie
      3.4 Miary rosyjskie
      3.5 Miary austriackie
      3.6 Miary pruskie/reńskie
            3.6.1 System niemiecki
            3.6.2 Pruskie regulaminy miernicze z lat 1772-1861
      3.7 Miary gdańskie
      3.8 Porównanie miar i wag stosowanych na ziemiach polskich
      3.9 Historyczny podział dawnych miar i wag w Polsce 

Rozdział 4. Miary i długości w dawnej Polsce
      4.1 Wprowadzenie
      4.2 Łokieć krakowski
            4.2.1 Łokieć krakowski w ustawodawstwie do roku 1764
            4.2.2 Łokieć krakowski według Czapskiego
            4.2.3 Łokieć krakowski według Grzepskiego
            4.2.4 Łokieć krakowski według broszka
            4.2.5 Łokieć krakowski według Narońskiego
            4.2.6 Łokieć krakowski według Siemienowicza i Zajerskiego
            4.2.7 Pochodzenie łokcia krakowskiego
            4.2.8 Łokieć krakowski po roku 1764
      4.3 Łokieć warszawski
      4.4 Inne łokcie używane w Polsce
      4.4.1 Łokieć chełmski
            4.4.2 Łokieć litewski
            4.4.3 Inne łokcie
      4.5 Wielokrotność łokcia i jego części
      4.6 Mile polskie
            4.6.1 Mile w wieku XVII
            4.6.2 Mile według stopnia geograficznego w XVII wieku
            4.6.3 Analiza meteorologiczna skali mil według Karola Pertheesa
            4.6.4 Mila litewska w XVII wieku
            4.6.5 Analiza meteorologiczna skali według Rizziego-Zannoniego
            4.6.6 Mile na przełomie XIX wieku

Rozdział 5. Wybrane systemy jednostek miar ze szczególnym uwzględnieniem systemu anglosaskiego
      5.1 Angielski system miar – jednostki imperialne
            5.1.1 Brytyjskie jednostki handlowe, aptekarskie i jubilerskie
            5.1.2 Rozwój systemu miar i wag w Wielkiej Brytanii
            5.1.3 Zalety i wady przejścia na system metryczny w Wielkiej Brytanii
      5.2 Brytyjskie jednostki miar a system metryczny
            5.2.1 Jednostki długości
            5.2.2 Jednostki powierzchni
            5.2.3 Jednostki objętości
            5.2.4 Jednostki ciśnienia
            5.2.5 Jednostki masy
            5.2.6 Jednostki energii
            5.2.7 Jednostki temperatury
      5.3 Szkocki system miar i wag
      5.4 Australijskie jednostki pojemności i ich związek z miarami metrycznymi oraz brytyjskimi
      5.5 Miary francuskie
            5.5.1 Rewolucyjna reforma miar i wag
            5.5.2 Początki systemu metrycznego
      5.6 System miar i wag w Prusach i krajach sąsiednich
      5.7 Skandynawskie jednostki miar
            5.7.1 Norweskie jednostki miar
            5.7.2 Duńskie jednostki miar
            5.7.3 Szwedzkie jednostki miar
            5.7.4 Fińskie jednostki miar
            5.7.5 Miary staronordyckie z czasów wikingów
      5.8 Tradycyjne jednostki hiszpańskie i ich związek z jednostkami brytyjskimi
      5.9 Układ jednostek miar w Stanach Zjednoczonych
      5.10 Anglosaski system jednostek miar we współczesnym świecie
            5.10.1 Anglosaski system jednostek miar
            5.10.2 Powstanie systemu metrycznego
            5.10.3 Jednostki podstawowe systemu anglosaskiego
            5.10.4 Metryzacja systemu anglosaskiego
            5.10.5 Koegzystemcja systemu anglosaskiego i metrycznego

Część II
MORSKIE JEDNOSTKI MIAR
Rozdział 6. Mila morska w nawigacji
      6.1 Wprowadzenie
      6.2 Jednostka odległości i głębokości stosowane w nawigacji
      6.3 Definicja mili morskiej
            6.3.1 Mila nautyczna
            6.3.2 Mila morska
            6.3.3 Międzynarodowa mila morska
            6.3.4 Mila statutowa
            6.3.5 Mila geograficzna
            6.3.6 Inne znane jednostki długości związane z milą
      6.4 Podstawowe parametry elipsoid odniesienia najczęściej wykorzystywanych w nawigacji morskiej
      6.5 Obliczanie długości mili morskiej
            6.5.1 Wzór do obliczeń praktycznych
            6.5.2 Formuła o podwyższonej dokładności
            6.5.3 Różnice pomiędzy długości mili morskiej dla wybranych elipsoid w stosunku do elipsoidy WGS-84
      6.6 Przeliczanie odległości nawigacyjnej wyrażonej w milach morskich (Mm) na odległości w międzynarodowych milach morskich (INM)

Rozdział 7. Pomiary głębokości, wysokości i odległości na mapach morskich. Długość geograficzna
      7.1 Jednostki miar morskich stosowanych na morskich mapach Admiralicji Brytyjskich UKHO
      7.2 Sążeń jako jednostka głębokości
      7.3 Głębokości, wysokości i odległości na mapach metrycznych i sążniowych
            7.3.1 Pomiar stanu wody i głębokości
            7.3.2 Sonary oraz echosondy jedno i wielowiązkowe
      7.4 Problemy pierwszego południka. Długość geograficzna
      7.5 Pomiary południka w literaturze

Rozdział 8. Miary morskie
      8.1 Wprowadzenie
      8.2 Miary kątów
            8.2.1 Jednostki miar kąta płaskiego
            8.2.2 Inne jednostki pomiaru kąta
      8.3 Miary długości
      8.4 Miary czasu: GMT/UTC/TAI/GPST
            8.4.1 pojęcie czasu w nawigacji
            8.4.2 Definicja jednostki czasu
            8.4.3 Skale czasowe
            8.4.4 Czas systemu GPS (GPST)
            8.4.5 Praktyczne stosowanie czasów
            8.4.6 Częstotliwość i jej jednostka
      8.5 Miary prędkości liniowej
            8.5.1 Węzeł
            8.5.2 Skala Beauforta
      8.6 Miary pojemności, nośności, ładowności, wyporności, kubatury i objętości
            8.6.1 Miary pojemności ładowności, wyporności statku
            8.6.2 Miary objętości, pojemności i kubatury
            8.6.3 Najbardziej popularne jednostki ładunkowe używane do przewozu towarów sypkich i ciekłych
            8.6.4 Pojemność skokowa
            8.6.5 Objętość właściwa
      8.7 Miary masy i ciężaru
            8.7.1 Ciężar
            8.7.2 Masa
            8.7.3 Ciężar a masa ciała
            8.7.4 Jednostki masy
            8.7.5 Ciężar właściwy i gęstość
            8.7.6 Współczynnik przestrzenności i współczynnik sztauerski
      8.8 Miary ciśnienia
      8.9 Miary temperatury
      8.10 Miary zasolenia
      8.11 Miary mocy
      8.12 Miary energii
            8.12.1 Potrzeba statystyki
            8.12.2 Standaryzacja jednostek
            8.12.3 Energia elektryczna
            8.12.4 Gaz ziemny
            8.12.5 Ropa naftowa
            8.12.6 Węgiel, paliwa stałe, gazy przemysłowe
            8.12.7 Przeliczniki jednostek energetycznych. Praca, energia, ciepło
            8.12.8 Źródła odnawialne i paliwa odpadowe
            8.12.9 Pożytki statystyki
      8.13 Miary astronomiczne
      8.14 Jednostki miar użyte w American Practical Navigator

Rozdział 9. Jednostki miar i wag używane w transporcie morskim
      9.1 Przeliczanie miar i wag używanych dla towarów w handlu światowym
      9.2 Przewóz ładunków masowych
            9.2.1 Metale i rudy
            9.2.2 Stal i wyroby hutnicze
            9.2.3 Złom
            9.3.4 Kamienie szlachetne
      9.3 Bawełna
      9.4 Zboże
      9.5 Węgiel, paliwa stałe, gazy przemysłowe
            9.5.1 Węgiel
            9.5.2 Ropa naftowa
            9.5.3 Gaz ziemny
      9.6 Drewno
      9.7 Broń nuklearna
      9.8 Przewóz drobnicy
            9.8.1 Opakowania
            9.8.2 Beczki
            9.8.3 Worki
            9.8.4 Bele
            9.8.5 Przewóz towarów na paletach
      9.9 Przewóz towarów w kontenerach
      9.10 Rozmaite wagi miary handlowej
      9.11 Inne miary i wagi z przeliczeniem na miary metrycznego
      9.12 Kalkulacje frachtów morskich

Część III
WSPÓŁCZESNE JEDNOSTKI MIAR
Rozdział 10. Międzynarodowy układ jednostek miar SI
      10.1 Jednostki miar
      10.2 Metr jako podstawowa jednostka długości
      10.3 System metryczny
            10.3.1 Zarys historyczny systemu metrycznego
            10.3.2 Metr katolicki
      10.4 Układ SI jako współczesna postać systemu metrycznego
      10.5 Podstawowe jednostki układu SI
            10.5.1 Definicje wielkości podstawowych
      10.6 Jednostki pochodne układu SI
      10.7 Inne legalne jednostki
            10.7.1 Pozaukładowe jednostki miar
            10.7.2 Wykaz niektórych pozaukładowych jednostek miar
      10.8 Przyrostki jednostek układu SI
      10.9 Inne jednostki i układy jednostek
            10.9.1 Jednostki stosowane w informatyce i poligrafii
            10.9.2 Jednostki określające rozmiar dzieła wydanego drukiem
            10.9.3 Punkt typograficzny
            10.9.4 Formaty arkuszy papieru
            10.9.5 Dawki i jednostki promieniowania
            10.9.6 Inne układy jednostek miar
      10.10 Działalność Głównego Urzędu Miar w Polsce
      10.11 Historia definicji podstawowych jednostek systemu metrycznego

Rozdział 11. Handlowe jednostki miar
      11.1 Jednostki miar używane na co dzień
            11.1.1 Miary używane w przepisach kulinarnych w gospodarstwie domowym
            11.1.2 Zamiana wybranych jednostek objętości i ciężaru używanych w gospodarstwie domowym
            11.1.3 Pozostałości miar anglosaskich w życiu codziennym
            11.1.4 Miary i wagi w aptece
            11.1.5 Jednostki inwentarzowe i archiwalne
            11.1.6 Uniwersalność metra bieżącego
            11.1.7 Metr krawiecki
      11.2 Rozmiary odzieży
            11.2.1 Rozmiaru odzieży damskiej i męskiej
            11.2.2 Numeracja obuwia
            11.2.3 Rozmiary czapek, opasek, kasków, hełmów i kapeluszy
            11.2.4 Tablice rozmiarowe rękawiczek i rękawic roboczych
      11.3 Klucze nastawne, oczkowe, płaskie, imbusowe

Rozdział 12. Przeliczanie jednostek miar i wag
      12.1 Miary i wagi w dawnej Polsce
      12.2 Średniowieczne miary europejskie
      12.3 Przeliczanie miar i wag anglosaskich na układ SI
      12.4 Słownik anglosaskich jednostek miar wraz z objaśnieniami i przelicznikiem
      12.5 Przeliczenie znanych miar długości
      12.6 Zmiana podstawowych jednostek jednostek
            12.6.1 Zamiana jednostek długości
            12.6.2 Zamiana jednostek powierzchni
            12.6.3 Zamiana jednostek objętości
            12.6.4 Zamiana jednostek masy
            12.6.5 Zamiana jednostek prędkości
            12.6.6 Zamiana jednostek temperatury
      12.7 Podstawowe wzorce jednostek miar
Alfabetyczny wykaz jednostek miar i wag
Indeks jednostek miar
Indeks nazwisk
Bibliografia