www.ksiegarniamorska.pl
szukaj Tytułu:

Subskrypcja

Dopisz się do naszego newslettera
Niniejsze dane osobowe podaję dobrowolnie

Podaj e-mail:
 
dodaj usuń

Czarter jachtu chorwacjaPatenty motorowodne, uprawnienia na skuter motorowodny

Żeglarz jachtowy i jachtowy sternik morski. Wyd. 26

Literatura szkoleniowa - Żeglarz jachtowy i jachtowy sternik morski. Wyd. 26

Autorzy:  Andrzej Kolaszewski, Piotr Świdwiński
Okładka:  twarda
Format:  17,5 x 24 cm
Liczba stron:  488
Rok wydania:  2017
ISBN:  978-83-7020-679-6


Cena: 70.00

Najnowsze 26 wydanie popularnego podręcznika.
Niniejsze wydanie podręcznika jest kontynuacją cieszącego się ogromnym powodzeniem, wydawanego od ponad 20 lat, "Żeglarza i sternika jachtowego". Od pierwszego wydania – to jest od 1986 roku – podręcznik żeglarski nr 1 w Polsce! Jego łączny nakład to prawie 200 000 egzemplarzy! Z książki tej, stale aktualizowanej, uczy się już kolejne pokolenie kandydatów na żeglarzy i sterników.

Podręcznik ten stanowi zbiór wiadomości zgodny z zakresem wymagań egzaminacyjnych na stopień żeglarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego. Może być wykorzystany przez kandydata przystępującego do egzaminu oraz jako materiał pomocniczy dla wykładowców i organizatorów szkolenia na dwa pierwsze stopnie żeglarskie. Do książki dołączona jest płyta CD, na której umieszczono m.in. animacje podstawowych i złożonych manewrów, a także bazę pytań egzaminacyjnych.

SPIS TREŚCI:
Wstęp
1  Uprawnienia osób posiadających patent żeglarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego oraz warunki ich uzyskania

2  Patenty żeglarskie i wymagania egzaminacyjne
    2.1  Zakres wymagań egzaminacyjnych na patent żeglarza jachtowego
        2.1.1  Wiedza teoretyczna
        2.1.2  Umiejętności praktyczne
    2.2  Zakres wymagań egzaminacyjnych na patent jachtowego sternika morskiego
        2.2.1  Wiedza teoretyczna
        2.2.2  Umiejętności praktyczne
    2.3  System szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na patenty żeglarski

3  Budowa i obsługa jachtu
  3.1  Charakterystyka i podział jachtów żaglowych
  3.2  Pojęcia podstawowe
       3.2.1  Kadłub jachtu i jego wyposażenie
       3.2.2  Wyposażenie i osprzęt jachtu żaglowego
  3.3  Wiadomości o jachtach mieczowych
  3.4  Wiadomości o jachtach balastowych
  3.5  Zasady działania i bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi
  3.6  Budowa i obsługa silników spalinowych
       3.6.1  Silniki przyczepne
       3.6.2  Silniki stacjonarne

4  Teoria żeglowania
  4.1  Pojęcia podstawowe
  4.2  Siły działające na jacht żaglowy podczas ruchu
  4.3  Siła aerodynamiczna
  4.4  Sprawność aerodynamiczna ożaglowania
  4.5  Teoria jachtu żaglowego
       4.5.1  Zrównoważenie żaglowe jachtu
       4.5.2  Stateczność jachtu
       4.5.3  Działanie steru
  4.6  Podstawowe stany ruchu jachtu
  4.7  Żegluga w trudnych warunkach pogodowych

5  Locja
  5.1  Locja śródlądowa
       5.1.1  Drogi wodne i budowle hydrotechniczne
       5.1.2  Polskie drogi śródlądowe
       5.1.3  Oznakowanie nawigacyjne
       5.1.4  Mapy i przewodniki
  5.2  Locja morska
       5.2.1  Pomoce i wydawnictwa nawigacyjne
       5.2.2  Znaki nawigacyjne i ich charakterystyki
       5.2.3  Oznakowanie morskie System IALA Region A
       5.2.4  Ogólna charakterystyka Morza Bałtyckiego i portów polskich
       5.2.5  Przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu
       5.2.6  Żegluga na morskich wodach przybrzeżnych
  5.3  Planowanie rejsów i wybór drogi jachtu

6  Nawigacja
  6.1  Podstawowe pojęcia geograficzne
  6.2  Podstawy nawigacji terestrycznej
       6.2.1  Przyrządy i przybory nawigacyjne
       6.2.2  Mapy morskie
       6.2.3  Deklinacja, dewiacja, kursy i namiary
       6.2.4  Określanie pozycji jachtu
  6.3  Dziennik jachtowy
  6.4  Praca na mapie
       6.4.1  Zadania kontrolne
  6.5  Żegluga na pływach
       6.5.1  Zjawisko pływów
       6.5.2  Parametry pływów i prądów pływowych
       6.5.3  Określanie wysokości pływów
       6.5.4  Określanie kierunku i prędkości prądów pływowych
       6.5.5  Uwzględnianie prądów w żegludze
       6.5.6  Zadania kontrolne
  6.6  System nawigacji satelitarnej GPS

7  Meteorologia
  7.1  Elementy i przyrządy meteorologiczne
  7.2  Procesy tworzące pogodę
  7.3  Komunikaty meteorologiczne
  7.4  Przewidywanie zmian pogody
  7.5  Falowanie wody

8  Sygnalizacja i łączność
  8.1  Sygnały wzywania pomocy
       8.1.1  Sygnały wzywania pomocy na śródlądowych drogach wodnych
       8.1.2  Sygnały wzywania pomocy na morzu
  8.2  Sygnałowe środki pirotechniczne
  8.3  Sygnały ostrzegawcze flagami Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS)
  8.4  Radiopławy awaryjne i transpondery radarowe
       8.4.1  Radiopława awaryjna (EPIRB)
       8.4.2  Transponder radarowy (SART)
  8.5  Komunikacja za pomocą radiotelefonu
       8.5.1  Zasady łączności radiotelefonicznej
       8.5.2  Łączność niebezpieczeństwa
       8.5.3  Łączność bezpieczeństwa
       8.5.4  Obsługa radiotelefonu VHF

9 Ratownictwo
  9.1  Ogólne zasady bezpiecznego żeglowania
  9.2  Środki bezpieczeństwa
       9.2.1  Środki asekuracyjne
       9.2.2  Środki ratunkowe
       9.2.3  Środki zabezpieczające
  9.3  Wywrócenie się jachtu żaglowego
       9.3.1  Ratowanie wywróconego jachtu żaglowego i zachowanie załogi
       9.3.2  Ratowanie tonących i niebezpieczeństwa grożące człowiekowi w wodzie
  9.4  Udzielanie pomocy przedmedycznej
       9.4.1  Podstawy udzielania pomocy przedmedycznej
       9.4.2  Apteczka jachtowa i udzielanie pierwszej pomocy
  9.5  Pożar na jachcie
  9.6  Podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych
       9.6.1  Akcja ratownicza na morzu i sposoby komunikowania się
       9.6.2  Opuszczanie jachtu morskiego

10  Prace bosmańskie
  10.1  Rodzaje lin i ich zastosowanie
        10.1.1  Węzły, opaski i sploty
        10.1.2  Konserwacja lin
  10.2  Konserwacja żagli
  10.3  Konserwacja kadłuba jachtu
        10.3.1  Konserwacja kadłuba z drewna
        10.3.2  Konserwacja kadłuba z laminatu 
  10.4  Konserwacja masztów i drobnego osprzętu 

11  Manewrowanie jachtem żaglowym
  11.1  Praca w charakterze członka załogi
  11.2  Manewrowanie jachtem żaglowym pod żaglami
        11.2.1  Przygotowanie do manewrów
        11.2.2  Manewry podstawowe
        11.2.3  Manewry dodatkowe
        11.2.4  Postępowanie w sytuacjach awaryjnych i zagrożeniach
  11.3  Manewrowanie jachtem żaglowym na silniku
  11.4  Specyfika manewrowania jachtem balastowym
  11.5  Żeglowanie na falach
  11.6  Żegluga w niebezpiecznych warunkach
  11.7  Wiadomości o szalupie wiosłowej
  11.8  Wiosłowanie na szalupie i bączku

12  Przepisy regulujące żeglugę po wodach śródlądowych
  12.1  Obowiązki i prawa prowadzącego jacht śródlądowy
  12.2  Dokumenty jachtu śródlądowego
  12.3  Postępowanie w razie wypadku lub awarii
  12.4  Przepisy lokalne
  12.5  Zasady zachowania się na jachcie, obyczaje żeglarskie, flagi i bandery. Etykieta żeglarska
  12.6  Podstawowe zasady ochrony środowiska naturalnego
  12.7  Wiadomości o regatach żeglarskich
        12.7.1  Zasady organizacji regat
  12.8  Przepisy ogólne
  12.9  Znaki rozpoznawcze, podziałki zanurzenia i pomiary statków
  12.10  Wzrokowa sygnalizacja statków
        12.10.1  Przepisy ogólne
        12.10.2  Sygnalizacja nocna i dzienna
        12.10.3  Sygnalizacja specjalna
  12.11  Sygnalizacja dźwiękowa statków. Łączność radiotelefoniczna
  12.12  Znaki żeglugowe, oznakowanie dróg wodnych
  12.13  Zasady ruchu żeglugowego
        12.13.1  Przepisy ogólne
        12.13.2  Mijanie, wyprzedzanie i kursy przecinające się
        12.13.3  Pozostałe zasady ruchu
        12.13.4  Przejścia pod mostami oraz przez jazy i śluzy
        12.13.5  Ograniczona widzialność
        12.13.6  Szczególne zasady ruchu żeglugowego
  12.14  Zasady postoju

13  Przepisy regulujące żeglugę po wodach morskich
  13.1  Administracja morska i zagadnienia bezpieczeństwa żeglugi morskiej
  13.2  Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu (MPZZM)
        13.2.1  Światła i znaki dzienne noszone przez statki
        13.2.2  Sygnały dźwiękowe i świetlne nadawane przez statki
  13.3  Dokumenty polskiego jachtu morskiego
        13.3.1  Dokumenty legitymujące i rejestracyjne jachtu
        13.3.2  Dokumenty bezpieczeństwa
        13.3.3  Dokumenty podróży
        13.3.4  Dokumenty załogi
  13.4  Ogólne zasady postępowania w portach i podczas przekraczania granicy
  13.5  Zwyczajowe zasady pełnienia służby morskiej na jachtach
  13.6  Postępowanie w razie wypadku morskiego
  13.7  Prawa i obowiązki kapitana jachtu morskiego

14  Małe statki. Instrukcja dla właściciela
  14.1  Wprowadzenie i wymagania ogólne
  14.2  Zawartość instrukcji

Literatura