Morska i oceaniczna żegluga jachtowa w świetle prawa międzynarodowego publicznego
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Morska i oceaniczna żegluga jachtowa w świetle prawa międzynarodowego publicznego

Autor: Barbara Stępień
Okładka: miękka
Format: 15 x 21 cm
Liczba stron: 174
Rok wydania: 2013
Wydanie: II uzupełnione
ISBN: 978-83-936305-1-6

34,99 zł (brutto) 33,32 zł (netto)
Brutto
block Oczekiwanie na dostawę

Książka zawiera zbiór regulacji prawnych zawartych w konwencjach COLREG, STCW, SOLAS, MARPOL, MLC odnoszących się do międzynarodowej żeglugi jachtowej (zarówno w odniesieniu do jachtów żaglowych jak i motorowych).

W związku z wymaganiami egzaminacyjnymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej oraz z aktualnie konsultowanym projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania książka ta stanowi cenny podręcznik z zakresu prawa morza.

Omówiono w niej między innymi następujące przepisy międzynarodowe (w odniesieniu do jachtów i ich załóg): prawo bandery, prawo drogi, prawo pracy, przepisy dotyczące bezpieczeństwa życia i mienia na morzu, zasady dotyczące pełnienia wacht, wymagania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Autorka książki "Morska i oceaniczna żegluga jachtowa w świetle prawa międzynarodowego publicznego" to prawnik internacjonalista, posiadająca wieloletnie doświadczenie żeglarskie nabyte podczas 30.000 mil morskich żeglugi, posiadająca zarówno uprawnienia amatorskie Kapitana Jachtowego oraz Kapitana Motorowodnego jak i zawodowe Master of Yachts 200GT.

Pozytywne recenzje uznanych autorytetów, profesora Kazimierza Lankosza w dziedzinie prawa międzynarodowego i kapitana Romana Paszke wskazują, że publikacja ta stanowi niezbędną pozycję książkową dotyczącą prawa morza dla każdego żeglarza, jak i prawnika internacjonalisty:

"...Książka napisana jest nie tylko z pasją i z dużą znajomością praktyki żeglarskiej oraz życia na morzu, ale (co jest okolicznością szczególnie ważną) z perspektywy prawnika internacjonalisty. Autorka w sposób przekonujący, a zarazem ciekawy i przystępny objaśnia nieraz bardzo skomplikowane przepisy prawne, które omawia szczegółowo z bardzo dobrą znajomością tematu. Bardzo szeroki materiał dokumentacyjny świadczy o rzetelności opracowania stanowiącego według mojej wiedzy jedyne tego rodzaju opracowanie w literaturze polskiej. Publikacja wypełnia zatem istotną lukę na polskim rynku wydawniczym, a jej uważną lekturę polecałbym wszystkim zainteresowanym żeglugą morską, pasjonatom jachtingu, a także pracownikom urzędów morskich i służby konsularnej..."
(z recenzji wydawniczej) Prof. UJ dr hab. Kazimierz Lankosz

"Osobiste doświadczenia wyniesione z wieloletniej praktyki morskiej upewniają mnie, że nie można mówić o profesjonalnym podejściu do żeglarstwa bez znajomości prawa morza. Dla skipera, czy kapitana jachtowego znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa morza jest w dzisiejszych czasach tak samo ważna, jak wiadomości z zakresu nawigacji, czy meteorologii. Prawo drogi (COLREG), zagadnienia bezpieczeństwa na morzu (SOLAS), czy też konwencja STCW to żeglarski elementarz, a znajomość innych przepisów opisanych w tej książce może się przydać każdemu, jak to w żeglarstwie bywa, całkiem niespodziewanie....."
Kpt. Roman Paszke

C5-489
Autor
Barbara Stępień
Oprawa
miękka
Format
15 x 21 cm
Liczba stron
174
Rok wydania
2013
ISBN
978-83-936305-1-6
Wydanie
II uzupełnione

SPIS TREŚCI:
Wstęp
1. Rys historyczny
     1.1. Od starożytności do XX wieku
    1.2. Wiek XX - epoka konferencji prawa morza i rozwój nowoczesnych regulacji prawnych
2. Klasyfikacje jachtów
    2.1. Podział jachtów ze względu na napęd, przeznaczenie, pojemność brutto oraz kategorię projektową
3. Prawo bandery
    3.1. Czynniki wpływające na wybór bandery
    3.2. Kontrola Państwa Portu
    3.3. Status statku
    3.4. Obowiązki państwa bandery
    3.5. Postępowanie karne i dyscyplinarne
4. Bezpieczeństwo życia na morzu
    4.1. Katastrofa RMS Titanic a powstanie Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS
    4.2. Zakres zastosowania Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS ‘74
    4.3. Ratownictwo
        4.3.1. Łączność
        4.3.2. Środki ratunkowe
        4.3.3. Rozkład alarmowy i instrukcje postępowania na wypadek alarmu
        4.3.4. Jednostki ratunkowe
        4.3.5. Jednostki ratownicze
        4.3.6. Alarmy treningowe i instruktaże na statku
        4.3.7. Przeglądy
        4.3.8. Inne środki ratunkowe
    4.4. Radiokomunikacja
    4.5. Bezpieczeństwo żeglugi
        4.5.1. Sterowanie ręczne i autopilot
        4.5.2. Komunikaty o niebezpieczeństwie
        4.5.3. Pomoc w niebezpieczeństwie
        4.5.4. Planowanie podróży
5. Prawa człowieka a prawa ludzi morza
    5.1. Postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
    5.2. Piractwo morskie w aspekcie łamania praw człowieka
6. Prawo pracy na morzu
    6.1. Zakres zastosowania Konwencji o pracy na morzu MLC 2006
    6.2. Podstawowe kryteria dla marynarzy
        6.2.1. Minimalny wiek
        6.2.2. Świadectwo zdrowia
        6.2.3. Przeszkolenie i kwalifikacje marynarskie
        6.2.4. Rekrutacja
    6.3. Warunki zatrudnienia
        6.3.1. Kontrakt marynarski
        6.3.2. Wynagrodzenie
        6.3.3. Godziny pracy i odpoczynku
        6.3.4. Prawo do urlopu
        6.3.5. Repatriacja
        6.3.6. Odszkodowanie na skutek zatonięcia lub zaginięcia statku
        6.3.7. Liczba członków załogi
    6.4. Zakwaterowanie, wyżywienie, przestrzeń socjalna, wypoczynek
        6.4.1. Zakwaterowanie i wypoczynek
        6.4.2. Wyżywienie
    6.5. Ochrona zdrowia, opieka medyczna oraz opieka socjalna
        6.5.1. Opieka medyczna na statku i na lądzie
        6.5.2. Odpowiedzialność armatora
        6.5.3. Marynarze w portach zagranicznych
        6.5.4. Zabezpieczenie społeczne
    6.6. Inspekcje w porcie
    6.7. Rozpatrywanie skarg na statku i na lądzie
7. Prawo drogi na morzu
    7.1. Zakres zastosowania Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu COLREG 1972
    7.2. Prawo drogi we wszystkich warunkach widoczności
        7.2.1. Ryzyko zderzenia
        7.2.2. Prawo drogi w wąskich przejściach
        7.2.3. Prawo drogi w systemie rozgraniczenia ruchu
        7.2.4. Zachowanie statków widzących się wzajemnie
        7.2.5. Wyprzedzanie
        7.2.6. Zachowanie statków idących wprost na siebie
        7.2.7. Zachowanie statków idących przecinającymi się kursami
        7.2.8. Obowiązek ustąpienia z drogi
    7.3. Prawo drogi podczas ograniczonej widoczności
    7.4. Światła i znaki dzienne statków
        7.4.1. Światła i znaki dzienne obowiązkowe
    7.5. Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna
        7.5.1. Wyposażenie w środki do sygnalizacji dźwiękowej
        7.5.2. Sygnały manewrowe i ostrzegawcze
        7.6. Sygnały wzywania pomocy
8. Wyszkolenie marynarzy, wydawanie im świadectw oraz pełnienie wacht
    8.1. Zakres zastosowania Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht STCW
    8.2. Wydawanie świadectw
    8.3. Szkolenie zapoznawcze oraz szkolenie podstawowe z zakresu bezpieczeństwa
    8.4. Pełnienie wacht
        8.4.1. Przeciwdziałanie zmęczeniu
        8.4.2. Planowanie podróży
        8.4.3. Obowiązek prowadzenia nadzoru przez kapitana
        8.4.4. Zasady zarządzania potencjałem pokładowym oraz w maszynowni
    8.5. Zasady dotyczące pełnienia wachty nawigacyjnej
        8.5.1. Zasady dotyczące obserwacji wzrokowej
        8.5.2. Zasady dotyczące ustalania składu wachty nawigacyjnej
    8.6. Organizacja wachty zgodnie z wytycznymi Kodeksu STCW
    8.7. Przejmowanie wachty
    8.8. Pełnienie wachty nawigacyjnej
        8.8.1. Obowiązki oficera wachtowego
    8.9. Pełnienie wachty w różnych warunkach pogodowych i na różnych akwenach
        8.9.1. Wachta podczas dobrej pogody
        8.9.2. Wachta przy ograniczonej widoczności
        8.9.3. Wachta na wodach przybrzeżnych i o dużym natężeniu ruchu
        8.9.4. Wachta podczas żeglugi z pilotem na pokładzie
        8.9.5. Wachta podczas postoju statku na kotwicy
9. Ochrona środowiska morskiego
    9.1. Katastrofa supertankowca Torrey Canyon a powstanie Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 73/78
    9.2. Zakres zastosowania Konwencji MARPOL 73/78
    9.3. Zanieczyszczenie olejowe
        9.3.1. Usuwanie do morza oleju lub mieszanin oleistych
        9.3.2. Wyłączenie zastosowania przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami
        9.3.3. Książka zapisów olejowych, część I
    9.4. Zapobieganie zanieczyszczaniu morza ściekami
        9.4.1. Zakres zastosowania przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza ściekami
        9.4.2. Usuwanie ścieków do morza
        9.4.3. Wyłączenie zastosowania przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza ściekami
        9.4.4. Kontrola Państwa Portu w zakresie spełniania przez statek wymagań eksploatacyjnych
    9.5. Zanieczyszczanie morza śmieciami ze statków
        9.5.1. Zakres zastosowania przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza śmieciami
        9.5.2. Usuwanie śmieci poza obszarami specjalnymi
        9.5.3. Usuwanie śmieci wewnątrz obszarów specjalnych
        9.5.4. Wyłączenia zastosowania przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza śmieciami
        9.5.5. Napisy informacyjne, plan postępowania ze śmieciami oraz Książka zapisów śmieciowych
        9.5.6. Wytyczne Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczące ograniczania ilości śmieci
10. Podatek VAT na obszarze Unii Europejskiej
Słowo końcowe
Bibliografia

Rodzaje dostawy

Dostawa

Oferujemy kilka możliwych sposobów dostawy pod adresy zlokalizowane na terenie Polski.
Jeżeli zamówienie ma być dostarczone pod adres zagraniczny, prosimy o kontakt przez e-mail lub telefonicznie. Każda wysyłka zagraniczna jest wyceniana indywidualnie.

Wysyłki są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania na naszym koncie płatności za zamówienie.
Zamówienia pobraniowe oraz złożone i opłacone (Przelewy 24) do godziny 12:00 dnia roboczego zostaną wysłane tego samego dnia.
Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.

W przypadku przelewów tradycyjnych za godzinę opłacenia uznaje się godzinę zaksięgowania przelewu na naszym koncie.

PACZKA W RUCHU

Paczka w ruchu

Jeden z najtańszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - z reguły kiosku RUCHu.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przewoźnik gwarantuje dostawę do wybranego punktu odbioru w czasie do 5 dni roboczych od dnia wysyłki.

PACZKOMATY INPOST

PACZKOMATY INPOST

Jeden z najtańszych i najszybszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - paczkomacie inpost.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przesyłka z reguły trafia do paczkomatu odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu wysyłki.

Poczta Polska

Poczta Polska

Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy zamówienia jako listy polecone priorytetowe lub paczki (paczka priorytetowa, paczka ekonomiczna, Kurier 48).
Koszt przesyłki zależy od ilości zamówionych produktów, ich masy i gabarytów.

Przesyłki ekonomiczne

Najtańsze są przesyłki ekonomiczne, niestety czas doręczenia jest w tym przypadku najdłuższy. Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to 3 dni robocze po dniu nadania.

Przesyłki priorytetowe

Zdecydowanie lepszą opcją jest przesyłka priorytetowa. W tym przypadku Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania.

Kurier DHL

DHL Parcel Polska

Jeden z najszybszych i najpewniejszych sposobów dostawy bezpośrednio pod wskazany adres (door-to-door).

Przewoźnik gwarantuje dostawę do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień wysyłanych w piątek – będzie tym dniem poniedziałek.

Może także Cię zainteresuje