Używamy plików cookies i podobnych technologii, by dostosować ten serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies zamknij
Nawigacja analityczna. Określanie pozycji i ocena dokładności

Nawigacja analityczna. Określanie pozycji i ocena dokładności

59,90 zł

Autor: Krzysztof Czaplewski, Zbigniew Wiśniewski
Okładka: twarda
Format: 17,5 x 24,5 cm
Liczba stron: 241
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-8127-009-0

Ilość
Oczekiwanie na dostawę

  • Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
  • Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
  • Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)

Monografia autorstwa Krzysztofa Czaplewskiego i Zbigniewa Wiśniewskiego to podręcznik skierowany przede wszystkim do studentów nawigacji, geodezji, kartografii oraz transportu. Stanowi także doskonałe źródło wiedzy dla każdego, kto chciałby pogłębić swoją wiedzę z dziedziny nawigacji. Autorzy krok po kroku prezentują zagadnienie nawigacji analitycznej. Poza samą teorią, w książce znaleźć można wiele konkretnych przykładów, wzorów i wyjaśnień bardziej skomplikowanych problemów.

SPIS TREŚCI
Od autorów
1. Wprowadzenie do metod wyznaczania pozycji
         1.1. Pozycja obserwowana
         1.2. Klasyfikacja sposobów i metod określania pozycji obserwowanej
         1.3. Linia pozycyjna
         1.4. Zasięg widoczności znaków nawigacyjnych
                  1.4.1. Geograficzny zasięg widoczności
                  1.4.2. Optyczny zasięg widoczności
         1.5. Przykłady
2. Podstawowe założenia o modelach obserwacji
         2.1. Funkcjonalno-statystyczny model obserwacji bezpośredniej
                  2.1.1. Model funkcjonalny
                  2.1.2. Model statystyczny
         2.2 Probabilistyczne modele błędów losowych
         2.3. Wektor obserwacji i jego modele
                  2.3.1. Model funkcjonalno-statystyczny
                  2.3.2. Model probabilistyczny
         2.4. Przykłady
3. Estymacja parametrów funkcjonalnego modelu obserwacji
         3.1 Podstawowe założenia
         3.2. M-estymacja
                  3.2.1. Kryterium optymalizacyjne i funkcje charakterystyczne w M-estymacji
                  3.2.2. Metoda największej wiarygodności
                  3.2.3. Szczególny przypadek metody NW – metoda najmniejszych kwadratów
         3.3. Estymatory metody najmniejszych kwadratów i związane z nimi macierze  kowariancji
                  3.3.1. NK-estymator
                  3.3.2. Macierze kowariancji
                  3.3.3. Średnia arytmetyczna jako NK-estymator
         3.4. Odporna M-estymacja
         3.5. Przykłady
4. Dokładność obserwacji i linii pozycyjnych
         4.1. Błędy średnie obserwacji nawigacyjnych
                  4.1.1. Błąd średni pojedynczego pomiaru
                  4.1.2. Wartości błędów średnich wybranych obserwacji nawigacyjnych
         4.2. Błędy średnie linii pozycyjnych
                  4.2.1. Równanie linii pozycyjnej. Gradient funkcji nawigacyjnej
                  4.2.2. Wyznaczanie błędów średnich wybranych linii pozycyjnych
         4.3. Przykłady
5. Metody wyznaczania jednoznacznej pozycji obserwowanej
         5.1. Pozycja z pomiaru odległości
                  5.1.1. Sposoby pomiaru odległości
                  5.1.2. Graficzne wyznaczanie pozycji z wykorzystaniem odległości do dwóch znaków
                  5.1.3. Analityczne wyznaczanie współrzędnych pozycji z wykorzystaniem odległości do dwóch znaków.
                  5.1.4. Analityczne wyznaczanie pozycji z wykorzystaniem sumy i różnicy odległości
         5.2. Pozycja z namiarów
                  5.2.1. Graficzne wyznaczanie pozycji z wykorzystaniem dwóch namiarów
                  5.2.2. Analityczne wyznaczanie współrzędnych pozycji z dwóch namiarów
         5.3. Pozycja z dwóch kątów poziomych
                  5.3.1. Graficzne wyznaczenie pozycji z dwóch kątów poziomych
                  5.3.2. Analityczne wyznaczanie współrzędnych pozycji z dwóch kątów poziomych
         5.4. Pozycja z namiaru i odległości
                  5.4.1. Metoda graficzna
                  5.4.2. Analityczne wyznaczanie współrzędnych pozycji z namiaru i odległości
         5.5. Pozycja z namiaru i kąta poziomego lub odległości i kąta poziomego
                  5.5.1. Graficzne wyznaczanie pozycji z namiaru i kąta poziomego
                  5.5.2. Analityczne wyznaczanie współrzędnych pozycji z namiaru i kąta poziomego
                  5.5.3. Analityczne wyznaczanie współrzędnych pozycji z odległości i kąta poziomego
         5.6. Przykłady
6. Estymacja parametrów pozycji w nawigacyjnych strukturach pomiarowych z obserwacjami nadliczbowymi
         6.1. Funkcjonalne modele obserwacji w nawigacji
         6.2. Kontrola wyników estymacji
         6.3. Ocena dokładności
                  6.3.1. Macierz kowariancji estymatora współrzędnych punktów wyznaczanych i ich błędy średnie położenia
                  6.3.2. Elipsa ufności i jej szczególne przypadki
         6.4. Przykłady
7. Wyznaczanie stref działania i stref dok ładności systemów nawigacyjnych
         7.1. Wyznaczanie stref działania systemów nawigacyjnych
                  7.1.1. Strefa działania systemu azymutalnego
                  7.1.2. Strefa działania systemu stadiometrycznego
                  7.1.3. Strefa działania systemu hiperbolicznego
         7.2. Wyznaczanie stref dokładności systemów nawigacyjnych
                  7.2.1. Strefa dokładności systemu azymutalnego
                  7.2.2. Strefa dokładności systemu stadiometrycznego
                  7.2.3. Strefa dokładności systemu hiperbolicznego
         7.3. Przykłady

Literatura
Załącznik nr 1 – Wartości współczynnika geometrycznego „k” dla azymutalnego systemu nawigacyjnego w funkcji kąta 1α i 2α
Załącznik nr 2 – Wartości współczynnika geometrycznego „k” dla hiperbolicznego systemu nawigacyjnego w funkcji kąta 1ω i 2ωdla I i II sektora
Załącznik nr 3 – Wartości współczynnika geometrycznego „k” dla hiperbolicznego systemu nawigacyjnego w funkcji kąta 1ω i 2ω dla III IV, V i VI sektora

D3-1469

Dane ogólne

Autor
Krzysztof Czaplewski, Zbigniew Wiśniewski
Oprawa
twarda
Format
17,5 x 24,5 cm
Liczba stron
241
Rok wydania
2017
ISBN
978-83-8127-009-0

SPIS TREŚCI

Od autorów
1. Wprowadzenie do metod wyznaczania pozycji
         1.1. Pozycja obserwowana
         1.2. Klasyfikacja sposobów i metod określania pozycji obserwowanej
         1.3. Linia pozycyjna
         1.4. Zasięg widoczności znaków nawigacyjnych
                  1.4.1. Geograficzny zasięg widoczności
                  1.4.2. Optyczny zasięg widoczności
         1.5. Przykłady
2. Podstawowe założenia o modelach obserwacji
         2.1. Funkcjonalno-statystyczny model obserwacji bezpośredniej
                  2.1.1. Model funkcjonalny
                  2.1.2. Model statystyczny
         2.2 Probabilistyczne modele błędów losowych
         2.3. Wektor obserwacji i jego modele
                  2.3.1. Model funkcjonalno-statystyczny
                  2.3.2. Model probabilistyczny
         2.4. Przykłady
3. Estymacja parametrów funkcjonalnego modelu obserwacji
         3.1 Podstawowe założenia
         3.2. M-estymacja
                  3.2.1. Kryterium optymalizacyjne i funkcje charakterystyczne w M-estymacji
                  3.2.2. Metoda największej wiarygodności
                  3.2.3. Szczególny przypadek metody NW – metoda najmniejszych kwadratów
         3.3. Estymatory metody najmniejszych kwadratów i związane z nimi macierze  kowariancji
                  3.3.1. NK-estymator
                  3.3.2. Macierze kowariancji
                  3.3.3. Średnia arytmetyczna jako NK-estymator
         3.4. Odporna M-estymacja
         3.5. Przykłady
4. Dokładność obserwacji i linii pozycyjnych
         4.1. Błędy średnie obserwacji nawigacyjnych
                  4.1.1. Błąd średni pojedynczego pomiaru
                  4.1.2. Wartości błędów średnich wybranych obserwacji nawigacyjnych
         4.2. Błędy średnie linii pozycyjnych
                  4.2.1. Równanie linii pozycyjnej. Gradient funkcji nawigacyjnej
                  4.2.2. Wyznaczanie błędów średnich wybranych linii pozycyjnych
         4.3. Przykłady
5. Metody wyznaczania jednoznacznej pozycji obserwowanej
         5.1. Pozycja z pomiaru odległości
                  5.1.1. Sposoby pomiaru odległości
                  5.1.2. Graficzne wyznaczanie pozycji z wykorzystaniem odległości do dwóch znaków
                  5.1.3. Analityczne wyznaczanie współrzędnych pozycji z wykorzystaniem odległości do dwóch znaków.
                  5.1.4. Analityczne wyznaczanie pozycji z wykorzystaniem sumy i różnicy odległości
         5.2. Pozycja z namiarów
                  5.2.1. Graficzne wyznaczanie pozycji z wykorzystaniem dwóch namiarów
                  5.2.2. Analityczne wyznaczanie współrzędnych pozycji z dwóch namiarów
         5.3. Pozycja z dwóch kątów poziomych
                  5.3.1. Graficzne wyznaczenie pozycji z dwóch kątów poziomych
                  5.3.2. Analityczne wyznaczanie współrzędnych pozycji z dwóch kątów poziomych
         5.4. Pozycja z namiaru i odległości
                  5.4.1. Metoda graficzna
                  5.4.2. Analityczne wyznaczanie współrzędnych pozycji z namiaru i odległości
         5.5. Pozycja z namiaru i kąta poziomego lub odległości i kąta poziomego
                  5.5.1. Graficzne wyznaczanie pozycji z namiaru i kąta poziomego
                  5.5.2. Analityczne wyznaczanie współrzędnych pozycji z namiaru i kąta poziomego
                  5.5.3. Analityczne wyznaczanie współrzędnych pozycji z odległości i kąta poziomego
         5.6. Przykłady
6. Estymacja parametrów pozycji w nawigacyjnych strukturach pomiarowych z obserwacjami nadliczbowymi
         6.1. Funkcjonalne modele obserwacji w nawigacji
         6.2. Kontrola wyników estymacji
         6.3. Ocena dokładności
                  6.3.1. Macierz kowariancji estymatora współrzędnych punktów wyznaczanych i ich błędy średnie położenia
                  6.3.2. Elipsa ufności i jej szczególne przypadki
         6.4. Przykłady
7. Wyznaczanie stref działania i stref dok ładności systemów nawigacyjnych
         7.1. Wyznaczanie stref działania systemów nawigacyjnych
                  7.1.1. Strefa działania systemu azymutalnego
                  7.1.2. Strefa działania systemu stadiometrycznego
                  7.1.3. Strefa działania systemu hiperbolicznego
         7.2. Wyznaczanie stref dokładności systemów nawigacyjnych
                  7.2.1. Strefa dokładności systemu azymutalnego
                  7.2.2. Strefa dokładności systemu stadiometrycznego
                  7.2.3. Strefa dokładności systemu hiperbolicznego
         7.3. Przykłady

Literatura 
Załącznik nr 1 – Wartości współczynnika geometrycznego „k” dla azymutalnego systemu nawigacyjnego w funkcji kąta 1α i 2α
Załącznik nr 2 – Wartości współczynnika geometrycznego „k” dla hiperbolicznego systemu nawigacyjnego w funkcji kąta 1ω i 2ωdla I i II sektora
Załącznik nr 3 – Wartości współczynnika geometrycznego „k” dla hiperbolicznego systemu nawigacyjnego w funkcji kąta 1ω i 2ω dla III IV, V i VI sektora 

Ten produkt nie ma jeszcze dodanych opinii

Może także Cię zainteresuje