Używamy plików cookies i podobnych technologii, by dostosować ten serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies zamknij
Nawigacja morska. Zadania z objaśnieniami. Wydanie II
  • Nawigacja morska. Zadania z objaśnieniami. Wydanie II

Nawigacja morska. Zadania z objaśnieniami. Wydanie II

100,00 zł

Autor: Franciszek Wróbel
Okładka: miękka
Format: 17 x 24 cm
Liczba stron: 488
Rok wydania: 2015
Wydanie: II zmienione, poprawione i uzupełnione
ISBN: 978-83-62227-52-5

Ilość

 

 

 

Książka stanowi niezbędne uzupełnienie "Vademecum nawigatora" w postaci licznych zadań

SPIS TREŚCI:
1. NAWIGACJA MORSKA, WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE, ZBOCZENIE NAWIGACYJNE. KIERUNEK NA MORZU
1.1 Szerokość i długość geograficzna. Różnica dł. i szer.
Obliczanie: różnicy szer. i różnicy dł. geograficznej, współrzędnych punktu przeznaczenia
1.2 Jednostki miary używane w nawigacji, zboczenie nawigacyjne (ZN)
Zmiana: różnicy długości na ZN
1.3 Kierunek na morzu
Zamiana kierunków:
- z systemu ćwiartkowego na system okrężny (0°-360°)
- z systemu połówkowego (0°-180°) na system okrężny (0°-360°)
- z rumbów na system okrężny, połówkowy, ćwiartkowy
- kątów kursowych. Przejście z jednego systemu liczenia kątów kursowych na inne

2. PODZIAŁ KIERUNKÓW. MAGNETYZM ZIEMI I STATKU
2.1 Podział kierunków. Poprawki kompasów
Poprawka żyrokompasu (PŻ)
Całkowita poprawka (CP)
2.2 Magnetyzm Ziemi. Uaktualnienie deklinacji
2.3 Magnetyzm statku

3. ZAMIANA KIERUNKÓW. KURSY, NAMIARY, PRĘDKOŚĆ I DROGA STATKU
3.1 KŻ na KR. Zamiana NŻ na NR. Wybór dewiacji prędkościowej z tabeli
3.2 KK i KM na KR
3.3 Zamiana NK na NR
3.4 Kontrola dewiacji. Określenie dewiacji i PŻ
3.5 Prędkość i droga statku
3.6 Obliczenie czasu żeglugi i prędkości statku
3.7 Prędkość i droga po wodzie
3.8 Prędkość i droga nad dnem
3.9 Poprawka logu. Współczynnik korekcyjny
3.10 System map elektronicznych ECDIS

4. PRACE GRAFICZNE NA MAPACH
4.1 Podstawowe wiadomości o mapach morskich
Skala i dokładność mapy. Kierunki
Podział map nawigacyjnych
Zero mapy. Głębokości. Rodzaje dna
Wysokość wynurzenia. Wzniesienie źródła światła. Niebezpieczeństwa nawigacyjne
Deklinacja, pływy i prądy pływowe
Informacje o światłach podawane na mapach i w Spisie świateł
4.2 Zasadnicze kreślenia i odczyty na mapie

5. POZYCJA ZLICZONA (PZ)
5.1 Podstawowe definicje i wyjaśnienia
5.2 PZ bez uwzględnienia wpływu wiatru i prądu, prąd i wiatr nie działa
5.3 PZ przy przeciwdziałaniu dryfowi, poprawka na wiatr
5.4 PZ przy przeciwdziałaniu prądowi (znosowi) poprawka na prąd
5.5 PZ przy biernym uwzględnieniu prądu i wiatru
5.6 Uwagi dotyczące graficznego zliczania drogi
5.7 PZ - zapobieganie zagrożeniom
5.8 Ocena dokładności PZ
5.9 Loksodroma. Rachunkowe zliczanie drogi
Trójkąt Merkatora. Trójkąt drogowy
5.10 Pierwszy i drugi problem żeglugi po loksodromie. Obliczanie współrzędnych punktu przeznaczenia za pomocą: średniej szer., powiększonej szer. Obliczanie odl. po loksodromie za pomocą: średniej szer., powiększonej szer.
5.12 Rachunkowe zliczanie drogi: bez uwzględnienia wpływu wiatru i prądu, z uwzględnieniem dryfu, dryfu i prądu

6. POZYCJA OBSERWOWANA. OKREŚLENIE POZYCJI NA PODSTAWIE OBSERWACJI OBIEKTÓW STAŁYCH, POKAZANYCH NA MAPIE
6.1 Pomiar odległości
Radar w nawigacji
Pomiar odległości za pomocą radaru.
Odległość z kąta pionowego.
6.2 Określanie pozycji na podstawie obserwacji 1 obiektu
6.3 Określanie pozycji na podstawie obserwacji 2 obiektów
6.4. Określanie pozycji na podstawie obserwacji 3 obiektów
Ocena dokładności pozycji obserwowanej określonej na podstawie obserwacji 2 i 3 obiektów

7. POZYCJA OBSERWOWANA. POZYCYJNE SYSTEMY SATELITARNE
7.1 Pozycyjne systemy satelitarne, System GPS Navstar
Określanie pozycji, dokładność, nanoszenie na mapę pozycji według współrzędnych określonych przez system
Wykorzystanie systemu GPS wspólnie z metodami klasycznymi
System DGPS
Wykorzystanie: monitora prezentacji danych nawigacyjnych, systemu map elektronicznych

8. POZYCJA OBSERWOWANA. WSPÓŁCZESNA NAWIGACJA
8.1 Planowanie podróży
8.2 Rozpoczęcie podróży. Podróż. Wykorzystanie radaru, systemu map elektronicznych, ARPA i AIS
8.3 Realizacja podróży, wykorzystanie systemu map elektronicznych
8.4 Wykorzystanie elektronicznego wskaźnika namiaru i odległości
8.5 Podejście do miejsca cumowania. Wąskie przejścia. Informacje AIS o obiektach nawigacyjnych
8.6 Zapobieganie zderzeniom w czasie ograniczonej widzialności. Radar, mapy elektroniczne, systemy ARPA i AIS
8.7 System ECDIS. Zasady działania
8.8 System ECDIS. Dokładność informacji

9. WSPÓŁCZESNA ASTRONAWIGACJA
9.1 Astronomiczne układy współrzędnych: horyzontalny i równikowy, trójkąt sferyczny paralaktyczny
9.2 Obliczanie średniego czasu miejscowego i strefowego, zmiana czasów, chronometr, granica daty
9.3 Słońce. Obliczanie momentów świtu, wschodu, kulminacji, zachodu i zmroku. Okresy obserwacji astronomicznych
Identyfikacja gwiazd i planet za pomocą identyfikatora typu NP.323
Podstawowe zasady określania pozycji na podstawie obserwacji ciał niebieskich
Astronomiczna linia pozycyjna. Pozycja astronomiczna. Metoda wysokościowa. Metoda szerokościowa i długościowa
9.4 Pomiar wysokości ciał niebieskich. Obliczanie elementów astronomicznej linii pozycyjnej
Sekstant. Błędy sekstantu, błąd indeksu
Poprawianie zmierzonych wysokości: ciał niebieskich, Słońca, gwiazd, planet, Księżyca
Obliczanie miejscowych kątów godzinnych i deklinacji: Słońca, Księżyca, planet, gwiazd
Obliczanie wysokości zliczonych i azymutów za pomocą
- wzorów, wykreślanie linii pozycyjnych z PZ
- tablic NP 401 (H.D. 605); wykreślanie linii pozycyjnych z pozycji skalkulowanej
- szer. geograf. w momencie kulminacji Słońca
- szer. geograf. z obserwacji Gwiazdy Polarnej
- CP i w momencie widocznego wschodu lub zachodu Słońca
- CP i z obserwacji ciał niebieskich
9.5 Określanie pozycji: z obserwacji ciał niebieskich
Metoda wysokościowa i szerokościowa: na podstawie obserwacji Słońca, pozycji z obserwacji gwiazd i planet

10. ORTODROMA
10.1 Rachunkowe rozwiązywanie problemów żeglugi po ortodromie
Obliczanie: odległości po ortodromie, początkowego, końcowego kąta drogi współrzędnych: wierzchołka ortodromy, punktów zwrotnych
Zadania kompleksowe. Przykłady sporządzania odręcznych rysunków poglądowych
10.2 Żegluga mieszana
10.3 Praktyczna żegluga po ortodromie
Wybór drogi oceanicznej na podstawie: specjalnych map drogowych, Dróg oceanicznych świata
Zadania praktyczne. Realizacja drogi po ortodromie metodą klasyczną i z wykorzystaniem zintegrowanych systemów naw. i ECDIS

D3-58

Dane ogólne

Autor
Franciszek Wróbel
Oprawa
miękka
Format
17 x 24 cm
Liczba stron
488
Rok wydania
2015
ISBN
978-83-62227-52-5
Wydanie
II zmienione, poprawione i uzupełnione

Ten produkt nie ma jeszcze dodanych opinii

Może także Cię zainteresuje