Używamy plików cookies i podobnych technologii, by dostosować ten serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies zamknij
Morskie prawo publiczne
  • Morskie prawo publiczne

Morskie prawo publiczne

67,00 zł

Autor: Mirosław H. Koziński
Okładka: miękka
Format: 17 x 24 cm
Liczba stron: 495
Rok wydania: 2015
Wydanie: V
ISBN: 978-83-7421-248-9

Ilość

 

 

 

"Morskie prawo publiczne" jest już piątym wydaniem podręcznika akademickiego (poprzednie wydania: 1997, 2002, 2003 i 2010), autorstwa Mirosława H. Kozińskiego. W książce zawarto wiele uzupełnień, zwłaszcza dotyczących nowego systemu badania wypadków morskich, a także nowej ustawy o bezpieczeństwie morskim.
Praca uwzględnia stan prawny na dzień 1.05.2015 r.

SPIS TREŚCI
Wykaz ważniejszych skrótów
Wprowadzenie

Rozdział pierwszy
MIĘDZYNARODOWE PRAWO MORZA
§ 1. Uwagi ogólne
§ 2. Konwencje genewskie
§ 3. Konwencja o prawie morza z 1982 r
§ 4. Klasyfikacja obszarów morskich według konwencji z 1982 r

Rozdział drugi
MORSKIE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
§ 1. Rodzaje morskich organizacji międzynarodowych
§ 2. Ważniejsze morskie organizacje międzynarodowe
§ 3. Międzynarodowa Organizacja Morska i jej wpływ na prawo morskie

Rozdział trzeci
PRAWO KONFLIKTÓW ZBROJNYCH NA MORZU
§ 1. Wojna morska
§ 2. Ochrona załóg statków i rozbitków w okresie wojny

Rozdział czwarty
POLSKIE OBSZARY MORSKIE
§ 1. Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej
§ 2. Delimitacja i status prawny obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej
§ 3. Problematyka prawna obszarów podmorskich
§ 4. Eksploatacja zasobów mineralnych
§ 5. Ochrona granicy państwowej na morzu

Rozdział piąty
ADMINISTRACJA MORSKA
§ 1. Ustrój organów administracji morskiej
§ 2. Kompetencje organów administracji morskiej
§ 3. Nadzór organów administracji morskiej
§ 4. Kary pieniężne
§ 5. Morskie funkcje konsula

Rozdział szósty
ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
§ 1. Sądy powszechne - koncepcja sądów morskich
§ 2. Sądownictwo polubowne
§ 3. Morskie przepisy proceduralne
§ 4. Izby morskie
§ 5. Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich

Rozdział siódmy
OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO
§ 1. Zagrożenie środowiska morskiego spowodowane przez żeglugę morską
i inne rodzaje eksploatacji morza
§ 2. Prawne środki ochrony środowiska morskiego
§ 3. Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
§ 4. Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków oraz inne nowe sposoby ochrony środowiska morskiego

Rozdział ósmy
BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE
§ 1. Prawne standardy bezpieczeństwa morskiego
§ 2. Konwencje międzynarodowe o bezpieczeństwie morskim
§ 3. Ustawa o bezpieczeństwie morskim
§ 4. Nadzór nad bezpieczeństwem morskim
§ 5. Ochrona żeglugi i portów morskich
§ 6. Sankcje za nieprzestrzeganie wymagań bezpieczeństwa morskiego i za czyny przeciwko bezpieczeństwu morskiemu

Rozdział dziewiąty
WPŁYW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ NA MORSKIE PRAWO PUBLICZNE
§ 1. Rola Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego
§ 2. Ważniejsze kierunki morskiej legislacji Unii Europejskiej
§ 3. Nowe regulacje Unii Europejskiej w zakresie morskiego prawa publicznego

Aneks
1. Konwencja o prawie morza z 1982 r. (wyciąg)
2. Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z 1991 r
3. Ustawa o izbach morskich z 1961 r. (wyciąg)
4. Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich z 2012 r. (wyciąg)
5. Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1995 r
6. Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków z 2002 r
7. Międzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim z 1979 r. (wyciąg)
8. Ustawa o bezpieczeństwie morskim z 2011 r.
9. Ustawa o wyposażeniu morskim z 2004 r.
10. Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich z 2008 r
11. Międzynarodowa konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej z 1988 r. (wyciąg)
12. Kodeks karny z 1997 r. (wyciąg)
13. Dyrektywy w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (wyciąg)
14. Dyrektywy ustanawiające wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków z 2002, 2009 i 2011 r. (wyciąg)
15 .Dyrektywa ustanawiająca zasady dochodzenia w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego z 2009 r. (wyciąg)
16. Dyrektywa w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery z 2009 r. (wyciąg)
Indeks rzeczowy

C5-76

Dane ogólne

Autor
Mirosław H. Koziński
Oprawa
miękka
Format
17 x 24 cm
Liczba stron
495
Rok wydania
2015
ISBN
978-83-7421-248-9
Wydanie
V

Ten produkt nie ma jeszcze dodanych opinii

Może także Cię zainteresuje