Regulamin bonów prezentowych Księgarni Morskiej

REGULAMIN BONÓW PREZENTOWYCH

 1. Bony prezentowe Księgarni Morskiej służą tylko i wyłącznie do opłacania należności za zamówienia książek i map (t.j. towarów opodatkowanych stawką VAT 5%) dokonane na stronie www.ksiegarniamorska.pl. W przypadku zakupu podczas jednego zamówienia towarów innych niż książki i mapy, zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za te pozostałe towary w sposób określony w Regulaminie Księgarni.
 2. Zakup bonu prezentowego odbywa się przez stronę internetową www.ksiegarniamorska.pl lub zgłoszenie e-mail oraz wpłatę odpowiedniej kwoty na konto wskazane przez charter.pl. Dopuszcza się także osobiste nabycie bonów w siedzibie charter.pl oraz wpłatę gotówkową.
 3. Bony prezentowe są bonami jednego przeznaczenia w rozumieniu ustawy o podatku VAT.
 4. Bony prezentowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. W przypadku zwrotu bonu przez kupującego, zostanie on najpierw zweryfikowany pod kątem jego autentyczności i wykorzystania. Po pozytywnej weryfikacji środki zostaną zwrócone na konto kupującego a kod bonu anulowany.
 6. Bony prezentowe nie umożliwiają opłacania kosztów wysyłki zakupionych towarów.
 7. Z płatności bonem prezentowym nie wydaje się reszty w gotówce. Możliwe są zakupy cząstkowe – w przypadku zakupu towarów o wartości niższej niż wartość bonu na adres e-mail podany podczas składania zamówienia zostanie wysłany nowy kod na pozostałą kwotę.
 8. Bony prezentowe są ważne do dnia oznaczonego na bonie jako „data ważności:”. Po tej dacie zapłata należności za towar zakupiony w ksiegarniamorska.pl za pomocą bonu nie będzie możliwa. Bonów po upływie daty ważności nie można zwrócić. Księgarnia Morska nie jest zobowiązana do zwrotu środków za bony, które utraciły termin ważności.
 9. Aby zrealizować bon prezentowy, należy podczas składania zamówienia na stronie www.ksiegarniamorska.pl wpisać podany na bonie unikalny kod, w polu, które pojawi się po kliknięciu przycisku: „Posiadam kod rabatowy”.
 10. Postanowienia Regulaminu Księgarni dotyczące postępowania reklamacyjnego, prawa odstąpienia od umowy, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także przetwarzania danych osobowych oraz Polityki prywatności mają zastosowanie do Bonów prezentowych.
 11. Regulamin sklepu internetowego oraz polityka prywatności znajdują się na stronie: www.ksiegarniamorska.pl