Elektrotechnika i elektronika okrętowa
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Elektrotechnika i elektronika okrętowa

Autorzy: Ryszard Białek, Andrzej Budziłowicz
Okładka: miękka
Format: 15 x 21 cm
Liczba stron: 365
Rok wydania: 2019
Wydanie: IV (poprawione i uzupełnione)
ISBN: 978-83-7421-285-3

48,00 zł (brutto) 45,71 zł (netto)
Brutto
block Oczekiwanie na dostawę

Jest to czwarte wydanie pozycji publikowanej w latach 2002, 2005 i 2012 – poprawione i uzupełnione.
W obecnym wydaniu uwzględniono wymagania najnowszego programu szkolenia na poziomie operacyjnym i poziomie zarządzania. Książka zawiera 17 rozdziałów, omawiających m.in. kolejno podstawy elektrotechniki ogólnej, czyli prawa i definicje opisujące obwody elektryczne prądu stałego przemiennego, wielkości pola magnetycznego, zjawiska indukcji magnetycznej, samoindukcji itp., a także obwody prądu przemiennego. Porusza problematykę miernictwa i sygnalizacji, omawiając podstawowe rodzaje elektrycznych przyrządów pomiarowych, ich symbole graficzne i rodzaje sygnalizacji. Wprowadza w świat elementów półprzewodnikowych typu diody, tranzystory, tyrystory oraz przekształtników energoelektronicznych czyli prostowników, sterowników i falowników. W kolejnych rozdziałach prezentuje budowę i zasady działania maszyn prądu stałego (prądnice, silniki elektryczne), prądnic synchronicznych, silników prądu przemiennego, transformatorów. Omawia też zagadnienie napędu elektrycznego, akumulatory, jak również elektryczne źródła światła. Osobny temat stanowią wysokie napięcia w elektroenergetyce okrętowej. Na zakończenie zamieszczono pytania kontrolne na stopień oficera mechanika okrętowego na poziomach operacyjnym i zarządzania.
Książka stanowi unikatowe kompendium wiedzy z dziedziny elektrotechniki okrętowej.

D1-2135
978-83-7421-285-3
Oprawa
miękka
Format
15 x 21 cm
Liczba stron
365
Autorzy
Ryszard Białek, Andrzej Budziłowicz
Rok wydania
2019
ISBN
978-83-7421-285-3
Wydanie
IV (poprawione i uzupełnione)

PRZEDMOWA
Rozdział
1. ELEKTROTECHNIKA OGÓLNA
1.1. Podstawowe prawa i definicje opisujące obwody elektryczne prądu stałego przemiennego
  1.1.1. Prąd elektryczny
  1.1.2. Napięcie
  1.1.3. Rezystancja
  1.1.4. Prawo Ohma
  1.1.5. Pierwsze prawo Kirchhoffa
  1.1.6. Drugie prawo Kirchhoffa

  1.1.7. Rezystancja zastępcza
  1.1.8. Napięcie i siła elektromotoryczna
  1.1.9. Łączenie elektrycznych źródeł
energii
  1.1.10. Kondensatory
Rozdział
2. POLE MAGNETYCZNE
2.1.Podstawowe wielkości pola magnetycznego
  2.1.1.Strumień
magnetyczny
  2.1.2. Siła magnetomotoryczna (SMM)
  2.1.3. Natężenie pola magnetycznego
  2.1.4. Napięcie magnetyczne. Prawo Ampere
a
  2.1.5. Reluktancja
2.2. Indukcja magnetyczna
2.3. Siła elektromotoryczna indukowana
2.4. Magnesowanie ferromagnetyków
  2.4.1. Histereza magnetyczna
  2.4.2. Zestawienie parametrów pola magnetycznego
  2.4.3. Obwody magnetyczne
2.5. Zjawisko samoindukcji
2.6. Siły występujące pod działaniem pola magnetycznego
Rozdział
3. OBWODY PRĄDU PRZEMIENNEGO
3.1. Pojęcia podstawowe
  3.1.1. Prądy zmienne
3.2. Wartość średnia i skuteczna prądu przemiennego
3.3.Zapis wektorowy prądu sinusoidalnego
3.4. Zapis symboliczny prądu sinusoidalnego
3.5. Obwód prądu przemiennego z rezystancją R
3.6. Obwód prądu przemiennego z indukcyjnością L
3.7. Obwód prądu przemiennego z pojemnością C
3.8. Obwód prądu przemiennego z szeregowym połączeniem elementów obwodu R, L
i C
3.9. Obwód prądu przemiennego z równolegle połączonymi elementami obwodu R, L
i C
3.10. Układ trójfazowy prądu przemiennego
  3.10.1. Połączenie w trójkąt
  3.10.2. Połączenie w gwiazdę
3.11. Moc i energia prądu elektrycznego
  3.11.1. Moc prądu przemiennego w obwodzie z indukcyjnością L
  3.11.2. Moc prądu przemiennego w obwodzie z pojemnością C
  3.11.3. Moc prądu przemiennego w obwodzie rezystancyjno- indukcyjnym
  3.11.4. Moc elektryczna w trójfazowym układzie prądu przemiennego
  3.11.5. Moc bierna w układzie trójfazowym
Rozdział
4. MIERNICTWO I SYGNALIZACJA
4.1. Uchyby mierników
  4.1.1. Klasy dokładności
4.2. Podstawowe rodzaje elektrycznych przyrządów pomiarowych
  4.2.1. Mierniki magnetoelektryczne
  4.2.2. Mierniki elektromagnetyczne
  4.2.3. Mierniki elektrodynamiczne
  4.2.4. Mierniki ferrodynamiczne
  4.2.5. Mierniki
indukcyjne
  4.2.6. Mierniki rezonansowe
4.3. Pomiary wielkości elektrycznych
  4.3.1. Pomiary prądu i napięcia
  4.3.2. Pomiary rezystancji
  4.3.3. Pomiary mocy układów trójfazowych
4.4. Podstawowe symbole graficzne używane w przyrządach pomiarowych
4.5. Pomiar wielkości nieelektrycznych
  4.5.1. Pomiar temperatury
  4.5.2. Pomiar prędkości obrotowej
  4.5.3. Pomiar wilgotności powietrza
4.6. Sygnalizacja
  4.6.1. Sygnalizacja alarmowa ogólnookrętowa
  4.6.2. Sygnalizacja pożarowa
  4.6.3.Sygnalizacja drzwi wodoszczelnych
  4.6.4. Sygnalizacja niskiego stanu rezystancji izolacji
  4.6.5. Sygnalizacyjne łącza selsynowe
  4.6.6. Sygnalizacja stężenia mgły olejowej
Rozdział
5. ELEMENTY I UKŁADY ENERGOELEKTRONICZNE
5.1. Elementy półprzewodnikowe
  5.1.1. Wprowadzenie
  5.1.2. Złącze p-n

  5.1.3. Dioda prostownicza
  5.1.4. Dioda Zenera (stabilizator)
  5.1.5. Tranzystory bipolarne klasyczne
  5.1.6. Tranzystory mocy
  5.1.7. Tyrystory
  5.1.8. Inne elementy elektroniczne
5.2. Przekształtniki energoelektroniczne
  5.2.1. Funkcja przekształtnika energoelektronicznego
  5.2.2. Prostowniki niesterowane
  5.2.3. Prostowniki sterowane
  5.2.4. Praca prostownika sterowanego przy obciążeniu typu RE
  5.2.5. Sterowniki prądu przemiennego
  5.2.6. Sterowniki prądu stałego
  5.2.7. Praca prostownika sterowanego sześciopulsowego
  5.2.8. Falowniki
  5.2.9. Zakłócenia i filtry w układzie elektroenergetycznym
Rozdział
6. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA MASZYN PRĄDU STAŁEGO
6.1. Prądnice prądu stałego
  6.1.1. Prądnica obcowzbudna
  6.1.2. Prądnica bocznikowa
  6.1.3. Prądnica szeregowo-bocznikowa
  6.1.4. Praca równoległa prądnic szeregowo-bocznikowych
6.2. Silniki elektryczne prądu stałego
  6.2.1. Regulacja obrotów silników prądu stałego
  6.2.2. Rozruch silników prądu stałego
6.3. Hamowanie silników prądu stałego
Rozdział
7. PRĄDNICE SYNCHRONICZNE
7.1. Zasada budowy i działania prądnicy synchronicznej
7.2. Prądnice okrętowe
7.3. Wymagania przepisów PRS dotyczące stabilizacji napięcia i częstotliwości
7.4. Układy połączeń
uzwojeń maszyn prądu przemiennego
  7.4.1. Układ połączeń
w gwiazdę
  7.4.2. Układ połączeń
w trójkąt
7.5. Warunki synchronizacji prądnic prądu przemiennego
7.6. Rozpływ mocy czynnej podczas pracy równoległej prądnic
7.7. Rozpływ mocy biernej podczas pracy równoległej prądnic
Rozdział
8. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO
8.1. Rozruch silników klatkowych
  8.1.1. Rozruch bezpośredni
  8.1.2. Rozruch przy obniżonym napięciu za pomocą autotransformatora
  8.1.3. Rozruch z zastosowaniem przełącznika gwiazda-trójkąt
8.2. Rozruch silników pierścieniowych
8.3. Regulacja prędkości obrotowej silników prądu przemiennego
  8.3.1. Sposoby regulacji prędkości silników klatkowych
    8.3.1.1. Regulacja prędkości przez zmianę
liczby par biegunów uzwojenia stojana
    8.3.1.2. Regulacja przez zmianę
częstotliwości napięcia zasilającego silnik
    8.3.1.3. Regulacja przez zmianę
napięcia zasilającego silnik
  8.3.2. Sposoby regulacji prędkości silników pierścieniowych
  8.3.3. Hamowanie silników asynchronicznych
8.4. Silniki asynchroniczne jednofazowe
8.5. Silniki uniwersalne
Rozdział
9. TRANSFORMATORY
9.1. Zasada działania i stany pracy transformatora
  9.1.1. Rodzaje i budowa transformatora
  9.1.2. Przekładnia transformatora
  9.1.3.Stany pracy transformatora
9.2. Transformatory
trójfazowe
  9.2.1. Połączenia uzwojeń
transformatorów trójfazowych
  9.2.2. Praca równoległa transformatorów
9.3. Transformatory pomiarowe (przekładniki)
9.4. Autotransformatory
Rozdział
10. NAPĘD ELEKTRYCZNY
10.1. Dynamika napędu
10.2. Rodzaje pracy maszyn elektrycznych
10.3. Napęd pomp i wentylatorów
10.4. Napęd wciągarek
10.5. Napęd wirówek
10.6. Napęd elektrohydraulicznej maszyny sterowej
Rozdział
11. ELEKTRYCZNE NAPĘDY GŁÓWNE
11.1. Wprowadzenie
11.2. Elektryczny napęd główny w układzie prądu stałego
11.3. Elektryczny napęd główny w układzie prądu przemiennego
Rozdział
12. APARATY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA
12.1. Wiadomości ogólne
12.2. Łączniki wtykowe
12.3. Łączniki ręczne
12.4. Łączniki mechanizmowe
  12.4.1. Łączniki zwarciowe
  12.4.2. Łączniki samoczynne bezzamkowe (styczniki)
  12.4.3. Łączniki samoczynne instalacyjne
12.5. Bezpieczniki topikowe
12.6. Zabezpieczenia
  12.6.1. Zabezpieczenia obwodów oświetlenia i ogrzewania
  12.6.2. Zabezpieczenia obwodów silnika asynchronicznego klatkowego
  12.6.3. Zabezpieczenia prądnic synchronicznych
Rozdział
13. AKUMULATORY
13.1. Wiadomości ogólne
13.2. Akumulatory kwasowe
13.3. Akumulatory zasadowe
13.4. Pomieszczenia akumulatorów
13.5.Obsługa akumulatorów
Rozdział
14. OŚWIETLENIE
14.1. Wiadomości wstępne
14.2. Elektryczne źródła światła
  14.2.1. Lampy żarowe
  14.2.2. Lampy fluorescencyjne (świetlówki)
  14.2.3. Lampy rtęciowe
  14.2.4. Lampy sodowe
  14.2.5. Lampy inne
14.3. Oświetlenie pomieszczeń
14.4. Oświetlenie awaryjne
14.5. Oświetlenie nawigacyjne
Rozdział
15. ELEKTROENERGETYKA
15.1. Podstawowe układy rozdziału energii elektrycznej
15.2. System rozdziału i przesyłu energii elektrycznej
15.3. Układy elektrowni okrętowej
15.4. Główne źródło energii elektrycznej
15.5. Prądnice wałowe
  15.5.1. Praca równoległa prądnic
  15.5.2. Rozwiązania techniczne
15.6. Układ aparatów w rozdzielnicy
15.7. Zasilanie obwodów ważnych
15.8. Zasilanie kontenerów izotermicznych
15.9. Kable okrętowe
  15.9.1. Oznaczenie
typu kabla
  15.9.2. Znakowanie przewodów (kabli)
  15.9.3. Numeracja obwodów sieci energetycznych
  15.9.4. Znakowanie żył
15.10. Sieć
awaryjna
  15.10.1. Awaryjne źródło energii elektrycznej
  15.10.2. Tymczasowe źródło energii elektrycznej
  15.10.3. Współpraca rozdzielnicy awaryjnej RA z rozdzielnicą główną
RG
Rozdział
16. WYSOKIE NAPIĘCIA W ELEKTROENERGETYCE OKRĘTOWEJ
16.1. Uwarunkowania
techniczne
16.2. Uwarunkowania
ekonomiczne
  16.2.1.Koszty inwestycyjne
  16.2.2.
Koszty eksploatacyjne
16.3. Układ rozdziału energii elektrycznej
16.4. Ochrona przed porażeniem
16.5. Zagrożenia pożarem, wybuchem i inne
16.6. Łączniki, bezpieczniki, ochronniki
16.7. Transformatory i przekładniki
16.8. Zabezpieczenia
16.9. Symulator siłowni okrętowej K-SIM DE 88 – PMT firmy Konsberg
Rozdział
17. BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH
17.1. Zagrożenie porażeniem – przyczyny
i skutki
17.2. Środki ochrony przeciwporażeniowej
  17.2.1. Ochrona
podstawowa
  17.2.2. Ochrona
dodatkowa
  17.2.3. Obostrzona ochrona dodatkowa
  17.2.4. Inne środki zapobiegania porażeniom elektrycznym na statku

PYTANIA KONTROLNE NA STOPIEŃ
OFICERA MECHANIKA OKRĘTOWEGO
Poziom operacyjny
Poziom zarządzania
LITERATURA

Rodzaje dostawy

Dostawa

Oferujemy kilka możliwych sposobów dostawy pod adresy zlokalizowane na terenie Polski.
Jeżeli zamówienie ma być dostarczone pod adres zagraniczny, prosimy o kontakt przez e-mail lub telefonicznie. Każda wysyłka zagraniczna jest wyceniana indywidualnie.

Wysyłki są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania na naszym koncie płatności za zamówienie.
Zamówienia pobraniowe oraz złożone i opłacone (Przelewy 24) do godziny 12:00 dnia roboczego zostaną wysłane tego samego dnia.
Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.

W przypadku przelewów tradycyjnych za godzinę opłacenia uznaje się godzinę zaksięgowania przelewu na naszym koncie.

PACZKA W RUCHU

Paczka w ruchu

Jeden z najtańszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - z reguły kiosku RUCHu.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przewoźnik gwarantuje dostawę do wybranego punktu odbioru w czasie do 5 dni roboczych od dnia wysyłki.

PACZKOMATY INPOST

PACZKOMATY INPOST

Jeden z najtańszych i najszybszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - paczkomacie inpost.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przesyłka z reguły trafia do paczkomatu odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu wysyłki.

Poczta Polska

Poczta Polska

Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy zamówienia jako listy polecone priorytetowe lub paczki (paczka priorytetowa, paczka ekonomiczna, Kurier 48).
Koszt przesyłki zależy od ilości zamówionych produktów, ich masy i gabarytów.

Przesyłki ekonomiczne

Najtańsze są przesyłki ekonomiczne, niestety czas doręczenia jest w tym przypadku najdłuższy. Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to 3 dni robocze po dniu nadania.

Przesyłki priorytetowe

Zdecydowanie lepszą opcją jest przesyłka priorytetowa. W tym przypadku Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania.

Kurier DHL

DHL Parcel Polska

Jeden z najszybszych i najpewniejszych sposobów dostawy bezpośrednio pod wskazany adres (door-to-door).

Przewoźnik gwarantuje dostawę do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień wysyłanych w piątek – będzie tym dniem poniedziałek.