Vademecum manewrowania jachtem pod żaglami
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Vademecum manewrowania jachtem pod żaglami (antykwariat)

Autor: Jerzy Szelestowski
Okładka: miękka
Format: 14,5 x 20,5 cm
Liczba stron: 154
Rok wydania: 1987
Wydanie: I

18,00 zł (brutto) 17,14 zł (netto)
Brutto
check w magazynie

UWAGA - egzemplarz podpisany przez właściciela
------------------------------------------------------------------------------------------

Żeglarstwo stało się już nie tylko sportem masowo uprawianym w wieku od 6 do 96 lat w formie wyczynowej lub turystycznej, ale coraz częściej uprawiane jest jako forma czynnego wypoczynku lub wychowania.

Cechy, które musi mieć każdy żeglarz to: obowiązkowość, sumienność i dokładność w wykonywaniu poleceń, świadoma dyscyplina, umiejętność współżycia i dostosowania się do określonych i trudnych warunków, umiejętność kierowania załogą, wyrabianie silnej woli, dobrze rozumiane koleżeństwo, bezinteresowne udzielanie pomocy. Wzajemna życzliwość i zaufanie nie tylko łączą wszystkich żeglarzy bez względu na narodowość, rasę czy przekonania, ale stanowią również bardzo pozytywne cechy w każdym społeczeństwie.

Bliski kontakt z wodą i wiatrem nie tylko łączy i uczy, ale i zmusza do ciągłej czujności, gdyż każda niedokładność, lekceważenie żywiołu, piractwo czy nieumiejętność w sztuce żeglowania mogą doprowadzić do poważnych awarii lub tragedii, o czym co roku donosi prasa, radio czy orzeczenia Izb Morskich.

Stąd też koncepcja napisania podręcznika przeznaczonego głównie dla tych, którzy przygotowują się do trudnej sztuki prowadzenia i dowodzenia jachtami, szkolenia na stopnie żeglarskie, egzaminów lub w czasie samotnej żeglugi znajdą się w trudniej sytuacji i nie mają się kogo poradzić.

Podręcznik pisany jest w oparciu o wieloletnią praktykę żeglarską autora, który jest regatowcem i członkiem komisji dyscyplinarnej.

AN-2703
Używane
83-217-2591-0
Autor
Jerzy Szelestowski
Oprawa
miękka
Format
14,5 x 20,5 cm
Liczba stron
154
Rok wydania
1987
ISBN
83-217-2591-0
Wydanie
I

Wstęp

Jacht żaglowy i jego właściwości
1.1. Jachty mieczowe
1.2. Jachty balastowo-mieczowe
1.3. Jachty balastowe
     1.3.1. Jachty małe jednomasztowe
     1.3.2. Jachty wielomasztowe

Działanie steru i żagli
2.1. Siły poruszające jacht do przodu
2.2. Siły znoszące jacht z przyjętego kursu
     2.2.1. Czynniki niezależne od prowadzącego jacht
     2.2.2. Czynniki zależne w znacznym stopniu od prowadzącego jacht
2.3. Siły wywołujące zmianę kursu jachtu
     2.3.1. Nawietrzność i zawietrzność jachtu
     2.3.2. Działanie steru
     2.3.3. Sita odśrodkowa
     2.3.4. Zwrotność jachtu
     2.3.5. Działanie fali, prądów i wiatru jako siła skręcająca i hamująca

3. Poznawanie zdolności manewrowych jachtu
3.1. Nabieranie prędkości
     3.1.1. Prawidłowe ustawienie żagli w stosunku do wiatru
     3.1.2. Praktyczne sposoby określania kierunku wiatru
     3.1.3. Czynniki wpływające na zmniejszenie prędkości
3.2. Sprawdzenie inercji jachtu
     3.2.1. Sprawdzenie inercji z kursu bejdewind
     3.2.2. Sprawdzenie inercji z kursu półwiatr
     3.2.3. Sprawdzenie inercji z kursu baksztag
     3.2.4. Sprawdzenie inercji u kursu fordewind
     3.2.5. Sprawdzenie inercji przy zmniejszonej powierzchni żagli
     3.2.6. Sprawdzenie inercji z określonego kursu przy zrzuconych maglach
     3.2.7. Sprawdzenie inercji przy jednoczesnym hamowaniu żaglami
     3.2.8. Sprawdzenie inercji w ostrym bejdewindzie przy wyluzowanych żaglach
     3.2.9. Sprawdzenie inercji w utrudnionych warunkach
3.3. Sprawdzenie cyrkulacji jachtu
     3.3.1. Sprawdzenie cyrkulacji jachtu przy wykonaniu ćwierćobrotu
     3.3.2. Sprawdzenie cyrkulacji jachtu przy wykonaniu półobrotu
     3.3.3. Sprawdzenie cyrkulacji jachtu przy wykonaniu pełnego obrotu
     3.3.4. Sprawdzenie cyrkulacji jachtu przy pomocy żagli i steru
     3.3.5. Sprawdzenie cyrkulacji jachtu przy użyciu samych żagli
     3.3.6. Zacieśnianie cyrkulacji
3.4. Zwroty ma wiatr (przez sztag)
     3.4.1. Zwrot samym sterem
     3.4.2. Zwrot przez sztag przy dodatkowej pomocy żagli
     3.4.3. Zwroty przez sztag przy malej prędkości i na biegu wstecznym
     3.4.4. Zwroty przez sztag przy dużej fali
     3.4.5. Zwrot na samych żaglach przy nieczynnym sterze
     3.4.6. Zwrot na samych żaglach przy zablokowanym sterze
3.5. Zwroty przez rufę
     3.5.1. Zwrot przy pomocy steru
     3.5.2. Zwrot na samym żaglu z nieczynnym sterem
     3.5.3. Zwrot z samymi żaglami z zablokowanym sterem
     3.5.4. Zwrot przez rufę na żaglach z pomocą silnika
3.6. Wytracanie prędkości
     3.6.1. Hamowanie żaglami
     3.6.2. Hamowanie sterem
     3.6.3. Hamowanie odbijaczami przy nabrzeżu
     3.6.4. Hamowanie przy użyciu cum, szpringów i odbijaczy
     3.6.5. Hamowanie innymi sposobami (awaryjne)
3.7. Bieg wsteczny

4. Dochodzenie jachtem pod żaglami
4.1. Dochodzenie do nabrzeżna przy wiatrach odpychających
     4.1.1. Dojście z kurs bejdewind
     4.1.2. Dojście z kursu półwiatr
     4.1.3. Dojście z kursu baksztag
4.2. Dojście do nabrzeża przy wiatrach dociskających
     4.2.1. Dojście z kursu bejdewind
     4.2.2. Dojście z kursu półwiatr w przystaniach o spokojnej wodzie
     4.2.3. Dojście z kursu półwiatr przy fali lub prądach dociskających
     4.2.4. Dojście z kursu baksztag przy fali lub prądach dociskających
4.3. Dojście do nabrzeża przy wykorzystaniu własnej kotwicy lub boi
     4.3.1. Dojście przy wiatrach odpychających
     4.3.2. Dojście przy wiatrach dociskających
     4.3.3. Dojście przy dużej fali i prądach
     4.3.4. Dojście miedzy jachty stojące przy nabrzeżu
     4.3.5. Dojście na ograniczonych akwenach
     4.3.6. Wykorzystanie boi manewrowych przy dojściu
4.4. Dojście na żaglach do innych obiektów
     4.4.1. Dojście do boi z kursu bejdewind
     4.4.2. Dojście do boi z kursu półwiatr
     4.4.3. Dojście do boi z kursu baksztag
     4.4.4. Dojście do boi z kursu fordewind
     4.4.5. Dojście do dalby na kursach ostrych
     4.4.6. Dojście do dalby na kursach pełnych
     4.4.7. Dojście do dwóch dalb
     4.4.8. Dojście do dużych przedmiotów otoczonych wodą
     4.4.9. Dojście do małych przedmiotów otoczonych wodą
     4.4.10 Dojście do jednostek pływających
     4.4.11. Dochodzenie przy dużym zafalowaniu i prądach
     4.4.12. Dojście na ograniczonym akwenie i przy wykorzystaniu innych, urządzeń zastępczych

5. Odchodzenie jachtem na żaglach
5.1. Odejście od nabrzeża przy wiatrach odpychających
     5.1.1. Odejście bejdewindem
     5.1.2. Odejście półwiatrem
     5.1.3. Odejście baksztagiem i fordewindem
     5.1.4. Odejście przy ograniczonym akwenie manewrowym
5.2. Odejście od nabrzeża przy wietrze dociskającym
     5.2.1. Odejście półwiatrem
     5.2.2. Odejście baksztagiem
     5.2.3. Odejście przy ograniczonym akwenie manewrowym
     5.2.4. Odejście dużymi jachtami
5.3. Odejście od nabrzeża przy wiatrach dociskających, dużym zafalowaniu i prądach
     5.3.1. Odejście przy pomocy wywiezionej kotwicy
     5.3.2. Odejście przy pomocy boi manewrowej
     5.3.3. Odejście przy pomocy innych jednostek
5.4. Odejście od nabrzeża i z kotwicy lub boi
     5.4.1. Odejście pod wiatr
     5.4.2. Odejście z wiatrem
     5.4.3. Odejście przy bocznym wietrze
     5.4.4. Odejście na ograniczonym akwenie
5.5. Odchodzenie od innych przedmiotów
     5.5.1. Odchodzenie od boi, dalb i pirsów z dziobem ustawionym pod wiatr
     5.5.2. Odejście przy wiatrach odpychających (bejdewind lub półwiatr)
     5.5.3. Odejście przy wiatrach dociskających
     5.5.4. Odejście a ograniczonym akwenie manewrowym
     5.5.5. Odejście przy dużym zafalowaniu lub prądach
     5.5.6. Odejście od dużych przedmiotów, otoczonych woda lecz zasłaniających wiatr

6. Manewry przy nabrzeżu
6.1. Działanie lin zamocowanych do nabrzeża i jachtu
6.2. Działanie lin zamocowanych na pokładzie a wybieranych z nabrzeża
6.3. Działanie lin zacumowanych na nabrzeżu a wybieranych z pokładu jachtu
6.4. Działanie i wykorzystanie odbijaczy
6.5. Działanie i wykorzystanie urządzeń pokładowych przy zmianie pozycji przy nabrzeżu
6.6. Ferholungi i overholungi
     6.6.1. Przy użyciu cum i springów
     6.6.2. Wykorzystanie odbijaczy, bosaków i innych urządzeń
     6.6.3. Wykonanie overholungu pod wiatr
     6.6.4. Wykonanie overholungu z wiatrem
     6.6.5. Wykonanie ferholungów z wiatrem i pod wiatr
     6.6.6. Korzystanie z pomocy innych jednostek przy wykonaniu ferholungów i overholungów
     6.6.7. Środki zabezpieczające przy dużym zafalowaniu i prądach

7. Manewr „człowiek za burtą"
7.1. Ogólne zasady ratowania w dzień
7.2. Ogólne zasady ratowania w nocy
7.3. Ogólne zasady ratowania przy dużej fali i złej widoczności
7.4. Ogólne zasady ratowania ze stojącego jachtu
7.5. Ogólne zasady ratowania przy pardach
7.6. Ogólne zasady ratowania w szczególnie utrudnionych warunkach: fala przybojowa, duży ruch innych jednostek
7.7. Podchodzenie do „człowieka za burta" pod żaglami
     7.7.1. Podejście do „człowieka za burta" z kursu beidewind
     7.7.2. Podejście do „człowieka za burta" z kursu półwiatr
     7.7.3. Podejście do „człowieka za burta" z kursu baksztag
     7.7.4. Podejście do „człowieka za burta" z kursu fordewind
     7.7.5. Podejście do „człowieka za burta" w czasie szczególnie trudnych warunków pogodowych
     7.7.6. Podchodzenie do „człowieka za burta" w dryfie
     7.7.7. Podejście z jachtu stojącego na mieliźnie lub kotwicy
     7.7.8. Wyławianie „człowieka za burta" przy pomocy żagla
7.8. Udzielanie pomocy innym jednostkom zajętym ratowaniem „człowieka za burtą”


8. Stawanie w dryf i sztormowanie
8.1. Dryf na żaglach
     8.1.1. Dryf krótkotrwały na ożaglowaniu marszowym
     8.1.2. Dryf długotrwały na zmniejszonym ożaglowaniu
     8.1.3. Dryf przy dużej fali i prądach
8.2. Stosowanie dryfkotwy
     8.2.1. Stosowanie dryfkotwy na slupach
     8.2.2. Stosowanie dryfkotwy na jachtach dwumasztowych
8.3. Sztormowanie czynne na żaglach
     8.3.1. Sztormowanie pod wiatr
     8.3.2. Sztormowanie z wiatrem
8.4. Sztormowanie bierne

9. Manewry kotwiczne
9.1. Podejście do kotwiczenia na żaglach
     9.1.1. Stawanie na kotwicy ma akwenie nieograniczonym
     9.1.2. Stawanie na kotwicy na akwenie ograniczonym mieliznami
     9.1.3. Stawanie na kotwicy w portach, basenach i kanałach
     9. 1.4. Stawanie na kotwicy w warunkach utrudnionych - duża fala, prądy, silny wiatr
     9.1.5. Stawanie na kotwicy przy dnie o słabej przyczepności
     9.1.6. Stawanie na dwóch kotwicach
9.2. Kotwiczenie manewrowe
9.3. Kotwiczenie awaryjne

10. Holowanie
10.1. Holowanie jachtu przez inne jednostki
     10.1.1. Holowanie przy prędkości poniżej 6 węzłów
     10.1.2. Holowanie przy burcie przy prędkości poniżej 6 węzłów
     10.1.3. Holowanie przy prędkości 6-10 węzłów
     10.1.4. Holowanie przy prędkości przekraczającej 10 węzłów
10.2. Holowanie przez nasz jacht innych jachtów
     10.2.1. Holowanie małych jednostek
     10.2.2. Holowanie jednostek równych lub większych od naszej
10.3. Holowanie w utrudnionych warunkach żeglugowych
10.4. Holowanie awaryjne
10.5. Holowanie innych przedmiotów

11. Mielizny
11.1 Schodzenie o własnych silach z miękkiego podłoża
     11.1.1. Schodzenie z mielizny przy wietrze odpychającym
     11.1.2. Schodzenie z mielizny przy wietrze dociskającym
11.2. Schodzenie o własnych silach z mielizny o twardym podłożu
     11.2.1. Schodzenie ze skat i wraków przy wietrze odpychającym i spokojnej wodzie
     11.2.2. Schodzenie ze skat i wraków przy wietrze dociskającym i spokojnej wodzie
     11.2.3. Schodzenie z mielizny przy zafalowaniu i wietrze odpychającym
     11.2.4. Schodzenie z mielizny przy zafalowaniu i wietrze dociskającym
     11.2.5. Schodzenie z mielizny przy dużej fali odrywającej dno jachtu od podłoża
11.3. Wykorzystanie silnika jachtowego przy schodzeniu z mielizny
11.4. Wykorzystanie innych urządzeń i wyposażenia jachtu przy schodzeniu z mielizny
11.5. Wykorzystanie do ściągania jachtu z mielizny obiektów znajdujących się poza jachtem
11.6. Celowe wejście na mieliznę
     11.6.1. Szkoleniowe wejście na mieliznę
     11.6.2. Szkoleniowe wejście na mieliznę przy brzegach kanałów i rzek
     11.6.3. Schodzenie z mielizny na pływach
     11.6.4. Awaryjne wchodzenie na mieliznę – sztrandowanie
11.7. Udzielenie pomocy innym jednostkom stojącym na mieliźnie
     11.7.1. Udzielenie pomocy przez jacht stojący na kotwicy
     11.7.2. Udzielenie pomocy przez jacht płynący pod żaglami
     11.7.3. Udzielenie pomocy przez jacht płynący na silniku

Rodzaje dostawy

Dostawa

Oferujemy kilka możliwych sposobów dostawy pod adresy zlokalizowane na terenie Polski.
Jeżeli zamówienie ma być dostarczone pod adres zagraniczny, prosimy o kontakt przez e-mail lub telefonicznie. Każda wysyłka zagraniczna jest wyceniana indywidualnie.

Wysyłki są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania na naszym koncie płatności za zamówienie.
Zamówienia pobraniowe oraz złożone i opłacone (Przelewy 24) do godziny 12:00 dnia roboczego zostaną wysłane tego samego dnia.
Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.

W przypadku przelewów tradycyjnych za godzinę opłacenia uznaje się godzinę zaksięgowania przelewu na naszym koncie.

ORLEN paczka

ORLEN paczka

Jeden z najtańszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - z reguły kiosku RUCHu.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki, konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przewoźnik gwarantuje dostawę do wybranego punktu odbioru w czasie do 5 dni roboczych od dnia wysyłki.

PACZKOMATY INPOST

PACZKOMATY INPOST

Jeden z najtańszych i najszybszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - paczkomacie inpost.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przesyłka z reguły trafia do paczkomatu odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu wysyłki.

Poczta Polska

Poczta Polska

Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy zamówienia jako listy polecone priorytetowe lub paczki (paczka priorytetowa, paczka ekonomiczna, Kurier 48).
Koszt przesyłki zależy od ilości zamówionych produktów, ich masy i gabarytów.

Przesyłki ekonomiczne

Najtańsze są przesyłki ekonomiczne, niestety czas doręczenia jest w tym przypadku najdłuższy. Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to 3 dni robocze po dniu nadania.

Przesyłki priorytetowe

Zdecydowanie lepszą opcją jest przesyłka priorytetowa. W tym przypadku Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania.

Kurier DHL

DHL Parcel Polska

Jeden z najszybszych i najpewniejszych sposobów dostawy bezpośrednio pod wskazany adres (door-to-door).

Przewoźnik gwarantuje dostawę do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień wysyłanych w piątek – będzie tym dniem poniedziałek.

Może także Cię zainteresuje