Eksploatacja okrętowych silników spalinowych - oprawa twarda
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Eksploatacja okrętowych silników spalinowych - oprawa twarda

Autorzy: Ildefons Piotrowski, Kazimierz Witkowski
Okładka: twarda
Format: 17,5 x 24,5 cm
Liczba stron: 399
Rok wydania: 2012
Wydanie: II (zmienione i uzupełnione)
ISBN: 978-83-60650-13-4

95,00 zł (brutto) 90,48 zł (netto)
Brutto
check w magazynie

Podręcznik obejmuje problematykę eksploatacyjną okrętowych silników spalinowych w zakresie ich bieżącej obsługi, diagnozowania stanu technicznego, prognozowania i wykonywania bieżących prac przeglądowo-konserwacyjnych.

K6-2917
Nowy
978-83-60650-13-4
Oprawa
twarda
Format
17,5 x 24,5 cm
Liczba stron
399
Autorzy
Ildefons Piotrowski, Kazimierz Witkowski
Rok wydania
2012
ISBN
978-83-60650-13-4
Wydanie
II

PRZEDMOWA

1. OGÓLNE UWAGI O WSPÓŁCZESNYCH SILNIKACH OKRĘTOWYCH I ZASADACH ICH EKSPLOATACJI
  1.1. Ogólna charakterystyka współczesnych silników okrętowych
    1.1.1. Zmniejszenie kosztów eksploatacji silników okrętowych
    1.1.2. Duża jednostkowa moc z cylindra
    1.1.3. Wymagania stawiane współczesnym okrętowym silnikom spalinowym w zakresie ochrony środowiska
  1.2. Ogólne zasady eksploatacji współczesnych silników okrętowych.
    1.2.1. Podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji silników okrętowych
    1.2.2. Kwalifikacje załogi
    1.2.3. Ogólne zalecenia eksploatacyjne

2. UKŁADY NAPĘDOWE STATKU: SILNIK-ŚRUBA
  2.1. Wiadomości wstępne
  2.2. Moc potrzebna do napędu statku
  2.3. Charakterystyka mocy obrotowej śruby napędowej
  2.4. Współpraca silnika i śruby napędowej
    2.4.1. Warunki współpracy silnika i śruby
    2.4.2. Współpraca silnika ze śrubą o stałym skoku
  2.5. Sposoby dostosowania charakterystyki silnika do charakterystyki śruby
    2.5.1. Współpraca wielosilnikowego układu napędowego ze śrubą napędową
    2.5.2. Współpraca silnika ze śrubą napędową przy zastosowaniu wielostopniowej przekładni redukcyjnej
    2.5.3. Współpraca silnika ze śrubą napędową o skoku nastawnym

3. PRZYGOTOWANIE DO RUCHU SILNIKÓW OKRĘTOWYCH
  3.1. Wprowadzenie
  3.2. Przygotowanie silnika i współpracujących z nim instalacji do ruchu
    3.2.1. Czynności przygotowawcze przed rozruchem
      3.2.1.1. Przygotowanie i uruchomienie układu smarnego
      3.2.1.2. Przygotowanie i uruchomienie instalacji chłodzenia
      3.2.1.3. Przygotowanie i uruchomienie instalacji paliwowej
      3.2.1.4. Przygotowanie i uruchomienie instalacji sprężonego powietrza  
      3.2.1.5. Pozostałe czynności przygotowawcze, zalecenia ogólne
    3.2.2. Przygotowanie silnika do pracy po dłuższym postoju lub remoncie

4. ROZRUCH SILNIKÓW OKRĘTOWYCH
  4.1. Rozruchowa prędkość obrotowa
  4.2. Metody rozruchu, moment rozruchowy
  4.3. Inne uwarunkowania rozruchu
    4.3.1. Okres wtrysku paliwa
    4.3.2. Zapotrzebowanie powietrza (ładunku) podczas rozruchu
    4.3.3. Niekorzystna cecha pneumatycznego urządzenia rozruchowego.
  4.4. Trudności występujące podczas rozruchu
    4.4.1. Ilość cylindrów, a skuteczność rozruchu
    4.4.2. Przyczyny utrudniające lub uniemożliwiające rozruch

5. MANEWRY WYJŚCIOWE
  5.1. Uwagi wstępne
  5.2. Ogólne zalecenia eksploatacyjne
  5.3. Praca silnika głównego podczas procesów przejściowych
    5.3.1. Praca silnika podczas zwiększania i zmniejszania prędkości statku
    5.3.2. Praca silnika głównego z bardzo małym obciążeniem

6. BIEŻĄCA I OKRESOWA OBSŁUGA SILNIKÓW OKRĘTOWYCH
  6.1. Ogólne dotyczące bieżącej i okresowej obsługi silników okrętowych
  6.2. Bieżąca i okresowa obsługa elementów kadłuba silnika
    6.2.1. Dbałość o czystość i szczelność kadłuba
    6.2.2. Okresowy przegląd zabezpieczeń przeciwwybuchowych
    6.2.3. Okresowa kontrola połączeń śrubowych
  6.3. Eksploatacja układu tłokowo-korbowego
    6.3.1. Wiadomości ogólne
    6.3.2. Eksploatacja zespołu tłok - pierścienie tłokowe-tuleja cylindrowa
      6.3.2.1. Inspekcja zespołu tłok-pierścienie tłokowe-tuleja cylindrowa przez okna wymiany czynnika roboczego
      6.3.2.2. Okresowy przegląd zespołu tłok-pierścienie tłokowe-tuleja cylindrowa
    6.3.3. Eksploatacja łożysk układu tłokowo-korbowego
      6.3.3.1. Obsługa bieżąca łożysk
      6.3.3.2. Obsługa okresowa łożysk
    6.3.4. Obsługa i przegląd wału korbowego.
  6.4. Eksploatacja układu wymiany czynnika roboczego
    6.4.1. Informacje ogólne
    6.4.2. Eksploatacja zespołu ładowania
      6.4.2.1. Zapotrzebowanie powietrza
      6.4.2.2. Parametry powietrza ładującego
      6.4.2.3. Obsługa elementów układu powietrza ładującego
    6.4.3. Eksploatacja układu rozrządu czynnika roboczego
      6.4.3.1. Eksploatacja zaworowego układu rozrządu czynnika roboczego
      6.4.3.2. Eksploatacja zaworowo-szczelinowego układu rozrządu czynnika roboczego
      6.4.3.3. Eksploatacja szczelinowego układu rozrządu czynnika roboczego
    6.4.4. Eksploatacja zespołu wylotowego spalin
    6.4.5. Eksploatacja przestrzeni podtłokowych
  6.5. Eksploatacja układu paliwowego
    6.5.1. Wprowadzenie
    6.5.2. Przyjmowanie paliwa na statek.
      6.5.2.1. Czynności przygotowawcze
      6.5.2.2. Czynności bunkrowania
    6.5.3. Przygotowanie paliwa do spalania
      6.5.3.1. Dodatki do paliw
      6.5.3.2. Czyszczenie paliw
    6.5.4. Wpływ jakości paliwa na czynności obsługi, proces roboczy i silnik
    6.5.5. Obsługa układu paliwowego silnika
      6.5.5.1. Ogólne wytyczne obsługi
      6.5.5.2. Zwiększanie obciążenia po rozruchu
      6.5.5.3. Przełączanie układu paliwowego z oleju napędowego na paliwo ciężkie i odwrotnie
      6.5.5.4. Dozór instalacji zasilania paliwem i układu wtryskowego w ruchu ustalonym
      6.5.5.5. Nieprawidłowości procesu roboczego wynikające z wadliwego działania układu wtryskowego
  6.6. Eksploatacja układu smarnego
    6.6.1. Wiadomości ogólne
    6.6.2. Obsługa instalacji obiegowo-ciśnieniowego układu smarnego
      6.6.2.1. Gospodarka magazynowa materiałami smarnymi
      6.6.2.2. Szczegółowe zalecenia eksploatacyjne dotyczące instalacji obiegowo-ciśnieniowej
      6.6.2.3. Obsługa instalacji smarowania turbosprężarek
      6.6.2.4. Obsługa elementów instalacji smarowania
    6.6.3. Uwagi eksploatacyjne dotyczące obiegowych olejów smarnych
      6.6.3.1. Zmiana wartości użytkowych oleju obiegowego podczas eksploatacji
      6.6.3.2. Okresowa kontrola jakości oleju obiegowego
      6.6.3.3. Ilościowe zużycie oleju i jego wymiana
    6.6.4. Dbałość o jakość oleju obiegowego podczas eksploatacji
    6.6.5. Obsługa instalacji smarowania tulei cylindrowych
      6.6.5.1. Dobór oleju cylindrowego i proces doprowadzania go na gładź cylindrową
      6.6.5.2. Obsługa instalacji oleju cylindrowego
      6.6.5.3. Ocena poprawności smarowania tulei cylindrowych
      6.6.5.4. Dobór dawki oleju cylindrowego w stanach szczególnych
  6.7. Eksploatacja układu chłodzenia
    6.7.1. Uwagi ogólne
    6.7.2. Elementy wymagające chłodzenia, instalacje chłodzące
    6.7.3. Wpływ chłodzenia na silnik i jego pracę - dobór temperatur chłodzenia
    6.7.4. Obsługa instalacji chłodzenia
      6.7.4.1. Ogólne zasady obsługi instalacji chłodzenia
      6.7.4.2. Ciecze chłodzące
      6.7.4.3. Czyszczenie instalacji chłodzenia usuwanie osadów
    6.7.5. Eksploatacja instalacji wody zaburtowej
    6.7.6. Nieprawidłowości występujące w układach chłodzenia i ich przyczyny

7. KONTROLA DZIAŁANIA SILNIKÓW OKRĘTOWYCH
  7.1. Parametry rutynowo kontrolowane
    7.1.1. Parametry podstawowe
    7.1.2. Warunki normalne
    7.1.3. Transformacja wybranych wielkości na warunki normalne
  7.2. Ocena pracy silnika
    7.2.1. Ocena pracy silnika na podstawie wybranych parametrów
    7.2.2. Ocena procesu roboczego na podstawie wykresów indykatorowych
  7.3. Ocena pracy turbosprężarki i chłodnicy powietrza ładującego
    7.3.1. Ocena stanu technicznego turbosprężarki
    7.3.2. Ocena stanu technicznego chłodnicy powietrza ładującego
  7.4. Pomiar i ocena zużycia paliwa
    7.4.1. Wyznaczanie jednostkowego zużycia paliwa
    7.4.2. Jednostkowe zużycie paliwa jako parametr diagnostyczny
  7.5. Korekta i regulacja nastaw
    7.5.1. Regulacja statyczna
    7.5.2. Regulacja dynamiczna
  7.6. Ewidencja parametrów pracy silnika i czynności obsługi

8. WPŁYW WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA PRACĘ SILNIKA OKRĘTOWEGO
  8.1. Wpływ parametrów otoczenia na pracę silnika
  8.2. Wpływ parametrów siłowni okrętowej na pracę silnika
  8.3. Wpływ warunków hydrometeorologicznych na pracę silnika.
  8.4. Wnioski eksploatacyjne

9. ZJAWISKA FIZYCZNE ZACHODZĄCE W SILNIKACH OKRĘTOWYCH
  9.1. Źródła i wielkości obciążeń cieplnych
    9.1.1. Wpływ parametrów procesu roboczego na obciążenia cieplne
    9.1.2. Wpływ prędkości obrotowej silnika na obciążenia cieplne
    9.1.3. Wpływ stanu technicznego silnika na obciążenia cieplne
  9.2. Źródła i wielkości obciążeń mechanicznych
    9.2.1. Siły gazowe
    9.2.2. Siły masowe odśrodkowe i oscylacyjne oraz ich momenty
    9.2.3. Obciążenia powodowane momentem obrotowym
    9.2.4. Obciążenia powodowane drganiami skrętnymi

10. NIEDOMAGANIA I USTERKI W DZIAŁANIU SILNIKÓW OKRĘTOWYCH
  10.1. Uwagi i zalecenia ogólne
  10.2. Usterki będące następstwem błędów obsługi oraz środki zaradcze
    10.2.1. Błędy obsługi w fazie przygotowania silnika do ruchu
    10.2.2. Błędy obsługi podczas rozruchu
    10.2.3. Błędy obsługi podczas manewrowania
    10.2.4. Błędy obsługi podczas ciągłej eksploatacji
    10.2.5. Nieprawidłowości dotyczące prac przeglądowo-montażowych
  10.3. Pożary i wybuchy w silnikach okrętowych i sposoby zapobiegania
    10.3.1. Przyczyny wybuchów
    10.3.2. Zapobieganie wybuchom i pożarom

11. SZCZEGÓLNE STANY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW OKRĘTOWYCH
  11.1. Manewr awaryjny
    11.1.1. Uwagi ogólne
    11.1.2. Manewr awaryjny silnikiem bezpośrednio napędzającym śrubę okrętową o stałym skoku
  11.2. Praca układu napędowego w szczególnych stanach obciążenia
    11.2.1. Praca silnika podczas sztormu
    11.2.2. Praca silnika okrętowego na wodach ograniczonych
    11.2.3. Praca układu napędowego w stanach zmniejszonych lub zwiększonych oporów pływania
    11.2.4. Praca układu napędowego holowników i statków rybackich
    11.2.5. Obciążenie i eksploatacja silnika okrętowego na wodach zalodzonych
    11.2.6. Praca układu napędowego z uszkodzoną śrubą napędową
  11.3. Praca silnika okrętowego z obciążeniem różnym od nominalnego
    11.3.1. Praca silnika okrętowego z obciążeniem częściowym
    11.3.2. Pośrednie skutki obciążeń częściowych
    11.3.3. Przystosowanie silnika okrętowego do długotrwałej pracy ciągłej z częściowym obciążeniem
    11.3.4. Wnioski i zalecenia
  11.4. Praca silnika okrętowego z wyłączonym cylindrem/cylindrami
    11.4.1. Przyczyny wyłączeń części cylindrów z pracy
    11.4.2. Warianty wyłączeń cylindra z działania
    11.4.3. Skutki wyłączenia cylindra z pracy
    11.4.4. Zalecenia eksploatacyjne
  11.5. Praca silnika z niesprawnym układem ładującym

12. DOBÓR PARAMETRÓW PRACY SILNIKA NAPĘDU GŁÓWNEGO W WYBRANYCH STANACH EKSPLOATACYJNYCH
  12.1. Ograniczony zapas paliwa
  12.2. Zużycie paliwa funkcją czasu rejsu

13. MANEWRY WEJŚCIOWE, ZATRZYMANIE I "ODSTAWIANIE" SILNIKA
  13.1. Wiadomości ogólne
  13.2. Manewry wejściowe
  13.3. Zatrzymanie i "odstawianie" silnika głównego

14. OGRANICZENIE EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW SPALIN SILNIKÓW OKRĘTOWYCH
  14.1. Skład spalin okrętowych silników tłokowych oraz ich wpływ na środowisko naturalne
  14.2. Regulacje prawne dotyczące redukcji emisji NOx i SOx do atmosfery
  14.3. Metody ograniczenia emisji NOx do atmosfery
    14.3.1. Metody podstawowe
    14.3.2 Metody dodatkowe
    14.3.3 Redukcja emisji tlenków azotu oparta na kombinacji metod - efekt sumaryczny

LITERATURA


Rodzaje dostawy

Dostawa

Oferujemy kilka możliwych sposobów dostawy pod adresy zlokalizowane na terenie Polski.
Jeżeli zamówienie ma być dostarczone pod adres zagraniczny, prosimy o kontakt przez e-mail lub telefonicznie. Każda wysyłka zagraniczna jest wyceniana indywidualnie.

Wysyłki są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania na naszym koncie płatności za zamówienie.
Zamówienia pobraniowe oraz złożone i opłacone (Przelewy 24) do godziny 12:00 dnia roboczego zostaną wysłane tego samego dnia.
Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.

W przypadku przelewów tradycyjnych za godzinę opłacenia uznaje się godzinę zaksięgowania przelewu na naszym koncie.

ORLEN paczka

ORLEN paczka

Jeden z najtańszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - z reguły kiosku RUCHu.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki, konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przewoźnik gwarantuje dostawę do wybranego punktu odbioru w czasie do 5 dni roboczych od dnia wysyłki.

PACZKOMATY INPOST

PACZKOMATY INPOST

Jeden z najtańszych i najszybszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - paczkomacie inpost.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przesyłka z reguły trafia do paczkomatu odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu wysyłki.

Poczta Polska

Poczta Polska

Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy zamówienia jako listy polecone priorytetowe lub paczki (paczka priorytetowa, paczka ekonomiczna, Kurier 48).
Koszt przesyłki zależy od ilości zamówionych produktów, ich masy i gabarytów.

Przesyłki ekonomiczne

Najtańsze są przesyłki ekonomiczne, niestety czas doręczenia jest w tym przypadku najdłuższy. Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to 3 dni robocze po dniu nadania.

Przesyłki priorytetowe

Zdecydowanie lepszą opcją jest przesyłka priorytetowa. W tym przypadku Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania.

Kurier DHL

DHL Parcel Polska

Jeden z najszybszych i najpewniejszych sposobów dostawy bezpośrednio pod wskazany adres (door-to-door).

Przewoźnik gwarantuje dostawę do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień wysyłanych w piątek – będzie tym dniem poniedziałek.

Może także Cię zainteresuje