Astronawigacja, Mirosław Jurdziński, Zbigniew Szczepanek
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
Oczekiwanie na dostawę

Astronawigacja (antykwariat)

Autorzy: Mirosław Jurdziński, Zbigniew Szczepanek
Okładka: twarda
Format: 17 x 24.5 cm
Liczba stron: 395
Rok wydania: 1978

40,00 zł (brutto) 38,10 zł (netto)
Brutto
block Oczekiwanie na dostawę

UWAGA - egzemplarz podpisany przez poprzedniego właściciela, uszkodzona okładka
------------------------------------------------------------------------------------------

Książka zawiera zwięzły i starannie wybrany materiał teoretyczny i praktyczny z astronawigacji współczesnej. Jest to podręcznik przeznaczony głównie da studentów wyższych uczelni morskich, zarówno studiów stacjonarnych jak i zaocznych, da oficerów pokładowych oraz dla żeglarzy.

X4-2895
Używane
Oprawa
miękka
Format
17 x 24.5 cm
Liczba stron
395
Autorzy
Mirosław Jurdziński, Zbigniew Szczepanek
Rok wydania
1978

Przedmowa
Wykaz ważniejszych symboli i skrótów

Rozdział 1. UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH STOSOWANE W ASTRONAWIGACJI
1.1. Kula niebieska, podstawowe linie, kola i płaszczyzny
1.2. Układ horyzontalny
      1.2.1. Współrzędne układu horyzontalnego
      1.2.2. Podsumowanie wiadomości o układzie horyzontalnym
1.3. Układ równikowy
      1.3.1. Budowa i współrzędne układu równikowego
      1.3.2. Podsumowanie wiadomości o układzie równikowym
1.4. Układ ekliptyczny
1.5. Trójkąt sferyczny paralaktyczny
      1.5.1. Zasadnicze wory do obliczania boków i. katów trójkąta paralaktycznego
      1.5.2. Przykłady obliczania niektórych elementów trójkąta sferycznego paralaktycznego
      1.5.3. Graficzne określanie współrzędnych
Literatura
Pytania i ćwiczenia

Rozdział 2. POZORNY RUCH DOBOWY KULI NIEBIESKIEJ
2.1. Ogólne właściwości ruchu dobowego
2.2. Podział na ciała wschodzące - zachodzące, niewschodzące i niezachodzące
2.3. Obliczanie zjawisk związanych z ruchem dobowym ciał
      2.3.1. Astronomiczny wschód i zachód ciała - obliczanie azymutu i miejscowego kata godzinnego
      2.3.2. Przejście ciała przez I wertykał - obliczanie wysokości i miejscowego kata godzinnego
      2.3.3. Przejście ciała przez niebieski pobudnik obserwatora - obliczanie wysokości w momentach górnej i dolnej kulminacji ciała
2.4. Zmiana współrzędnych ciał spowodowana ich ruchem dobowym
      2.4.1. Uwagi ogólne
      2.4.2. Zmiana wysokości car niebieskich
      2.4.3. Zmiana azymutów ciał niebieskich
2.5. Ruch dobowy ciał na rożnych szerokościach geograficznych
      2.5.1. Ruch dobowy da obserwatora na biegunie
      2.5.2. Ruch dobowy da obserwatora na równiku
      2.5.3. Ruch dobowy ciał dla obserwatora w średnich szerokościach
Literatura
Pytania i ćwiczenia

Rozdział 3. RUCH SŁOŃCA
3.1. Ruch własny Słońca
3.2. Ruch wypadkowy Słońca
3.3. Ruch Słońca na rożnych szerokościach geograficznych
      3.3.1. Ruch Słońca dla obserwatora na biegunie
      3.3.2. Ruch Słońca dla obserwatora na kole podbiegunowym
      3.3.3. Ruch Słońca dla obserwatora na zwrotniku
      3.3.4. Ruch Słońca dla obserwatora na równiku
3.4. Niektóre obliczenia związane z rocznym ruchem Słońca
      3.4.1. Określanie występowania na zadanej szerokości dnia i nocy polarnej
      3.4.2. Określanie szerokości geograficznej, dla której dzień polarny będzie trwał żądaną liczbę dni
      3.4.3. Określanie dnia, w którym Sionce kulminuje na danej szerokości w zenicie
Literatura
Pytania i ćwiczenia

Rozdział 4. RUCH KSIĘŻYCA     
4.1. Ruch własny. Księżyca
4.2. Ruch wypadkowy Księżyca
4.3. Fazy i wiek Księżyca
Literatura
Pytania i ćwiczenia

Rozdział 5. CZASY
5.1. Czas średni miejscowy
5.2. Czas średni a kat godzinny słońca średniego
5.3. Równanie czasu słonecznego
5.4. Zależność Średniego czasu miejscowego i kątów godzinnych miejscowych słońca $średniego od długości geograficznej
5.5. Miejscowy czas gwiazdowy
5.6. Równanie czasu gwiazdowego
5.7. Czas strefowy
      5.7.1. Budowa i układ stref czasowych
      5.7.2. Obliczanie numeru strefy i czasu strefowego
      5.7.3. Zamiana czasu strefowego na miejscowy i odwrotnie
5.8. Czas okrętowy
5.9. Czas państwowy
5.10. Granica daty (linia zmiany daty)
      5.10.1. Praktyczne czynności przy przekraczaniu linii zmiany daty
Literatura
Pytania i ćwiczenia

Rozdział 6. OKRĘTOWA SŁUŻBA CZASU
6.1. Chronometr
      6.1.1. Ogólny opis chronometru
      6.1.2. Obsługa chronometru
      6.1.3. Chronometr elektryczny
      6.1.4. Wykorzystanie sekundomierza w obserwacjach astronomicznych
Literatura
Pytania i ćwiczenia

Rozdział 7. MORSKI ROCZNIK ASTRONOMICZNY
7.1. Budowa i układ rocznika
7.2. Obliczanie katów godzinnych i deklinacji ciał
      7.2.1. Obliczanie miejscowych kątów godzinnych i deklinacja planet i Księżyca
      7.2.2. Obliczanie miejscowych kątów godzinnych i deklinacji Słońca
      7.2.3. Obliczanie miejscowych kątów godzinnych i deklinacji gwiazd
7.3. Obliczanie momentów wschodów i zachodów ciał
      7.3.1. Obliczanie momentów astronomicznych wschodów i zachodów Słońca
      7.3.2. Obliczanie momentów widocznych wschodów i zachodów Słońca
      7.3.3. Obliczanie początków i końców świtów i zmroków nawigacyjnych i cywilnych
      7.3.4. Obliczanie momentów widocznych wschodów i zachodów Księżyca
7.4. Obliczanie momentów kulminacji cal niebieskich
      7.4.1. Obliczanie momentów górnych kulminacji Słońca
      7.4.2. Obliczanie momentów kulminacji Księżyca
      7.4.3. Obliczanie momentów górnych kulminacji planet
Literatura
Pytania i ćwiczenia

Rozdział 8. ZNAJOMOŚĆ NIEBA
8.1. Identyfikacja ciał niebieskich
      8.1.1. Identyfikacja gwiazd
      8.1.2. Identyfikacja planet
8.2. Wybór ciął do obserwacji astronomicznych
Literatura
Pytania i ćwiczenia

Rozdział 9. SEKSTANTY
9.1. Sekstanty klasyczne
      9.1.1. Zasada pomiaru kąta za pomocą sekstantu
      9.1.2. Błędy sekstantu
9.2. Mierzenie wysokości ciał sekstantem klasycznym
      9.2.1. Pomiar konwencjonalny
      9.2.2. Pomiar nad linia brzegu
      9.2.3. Pomiar nad linia wodna statku
      9.2.4. Pomiar przez zenit
      9.2.5. Pomiar z zastosowaniem sztucznego horyzontu
9.3. Sekstanty ze sztucznym horyzontem
      9.3.1. Sekstanty z przystawka sztucznego horyzontu
      9.3.2. Sekstanty z mechanizmem czasowym
9.4. Radiosekstant
Literatura
Pytania i ćwiczenia

Rozdział 10. POPRAWIANIE ZMIERZONYCH WYSOKOŚCI CIAŁ
10.1. Poprawka na obniżenie widnokręgu
10.2. Poprawka na refrakcje astronomiczną
10.3. Poprawka na paralaksę
10.4. Poprawka na widoczny promień ciała
10.5. Poprawianie wysokości ciał zmierzonych sposobem konwencjonalnym, metoda oddzielnych poprawek
10.6. Poprawianie wysokości ciał, zmierzonych sposobem konwencjonalnym, za pomocą tablic ogólnych poprawek (TN-74)
      10.6.1. Poprawianie wysokości Słońca
      10.6.2. Poprawianie wysokości Księżyca
            10.6.3. Poprawianie wysokości gwiazd
10.6.4. Poprawianie wysokości planet
10.7. Poprawianie wysokości ciał niebieskich zmierzonych metodami niekonwencjonalnymi
      10.7.1. Poprawianie wysokości zmierzonych nad sztucznym horyzontem
      10.7.2. Poprawianie wysokości zmierzonych sekstantem z przystawka sztucznego horyzontu
      10.7.3. Poprawianie wysokości zmierzonych prez zenit
      10.7.4. Poprawianie wysokości zmierzonych nad linia brzegowa, lub linia wodna statku
10.8. Poprawianie wysokości za pomocą, tablic w roczniku
Literatura
Pytania i ćwiczenia

Rozdział 11. ASTRONOMICZNA LINIA POZYCYJNA I METODY JEJ OKREŚLANIA
11.1. Kolo pozycyjne
      11.1.1. Trójkąt sferyczny na powierzchni Ziemi
      11.1.2. Kolo pozycyjne na powierzchni Ziemi
      11.1.3. Przebieg kola pozycyjnego na mapie Merkatora
      11.1.4. Wykreślanie kół pozycyjnych dla wysokości przyzenitalnych
11.2. Astronomiczna linia pozycyjna
      11.2.1. Metody obliczania współrzędnych punktów wytycznych astronomicznej linii pozycyjnej
      11.2.2. Metoda wysokościowa
      11.2.3. Metoda szerokościowa
      11.2.4. Zmiana wysokości ciała niebieskiego w pobliżu kulminacji
      11.2.5. Określanie szerokości sposobem przypołudnikowym
      11.2.6. Określanie szerokości z Gwiazdy Polarnej
      11.2.7. Metoda długościowa
11.3. Analityczny zapis astronomicznej linii pozycyjnej
      11.3.1. Gradient i równanie astronomicznej linii pozycyjnej
      11.3.2. Nieścisłości metody wysokościowej
Literatura.
Pytania i ćwiczenia

Rozdział 12. WIADOMOŚCI WSTĘPNE O BŁĘDACH
12.1. Rodzaje błędów
      12.1.1. Klasyfikacja pomiarów
      12.1.2. Przyczyny powstania błędów i ich klasyfikacja
12.2. Podstawowe definicje i wzory
      12.2.1. Dodawanie średnich błędów kwadratowych
      12.2.2. Obliczanie błędów średnich rożnych funkcji
      12.2.3. Wzory do opracowania pomiarów
12.3. Przykłady
Literatura
Pytania, ćwiczenia

Rozdział 13. BŁĘDY OKREŚLENIA WYSOKOŚCI CIAŁ NIEBIESKICH
13.1. Błędy w wysokości obserwowanej
      13.1.1. Przyczyny powstawania błędów pomiarów wysokości
      13.1.2. Błędy grube (omyłki) pomiaru wysokości
      13.1.3. Błędy przypadkowe pomiaru wysokości
      13.1.4. Błędy systematyczne pomiaru wysokości
      13.1.5. Określanie wartości błędów przypadkowych pomiaru wysokości
13.2. Analiza elementów ogólnej poprawki
      13.2.1. Błędy obniżenia widnokręgu
      13.2.2. Błędy refrakcji astronomicznej obliczonej za pomocą tablic
      13.2.3. Błędy poprawki na promień
      13.2.4. Błędy poprawki na paralaksę
13.3. Wartości błędów przy określaniu wysokości astronomicznej
      13.3.1. Ogólne uwagi o sposobie zmniejszania błędów systematycznych i przypadkowych w procesie określania wysokości astronomicznej
13.4. Dokładność obliczenia wartości Δh metodą wysokościową
Literatura
Pytania i ćwiczenia

Rozdział 14. POMOCE I URZĄDZENIA DO OBLICZANIA ELEMENTÓW ASTRONOMICZNEJ LINII POZYCYJNEJ
14.1. Tablice do obliczania wysokości zliczonej i azymutu
      14.1.1. Tablice BAC-58
      14.1.2. Tablice H.O.214 i H.D.486
      14.1.3. Tablice H.D.605 (H.0.229)
      14.1.4. Teoretyczne podstawy budowy tablic specjalnych H.D.486 i I.D.605
      14.1.5. Tablice lotnicze H.0.249
      14.1.6. Przykłady
      14.1.7. Dokładność obliczenia wysokości zliczonej i azymutu tablicami
14.2. Urządzenia do określania azymutu i wysokości
      14.2.1. Przyrząd ARG-3 do rozwiązywania trójkątów sferycznych
      14.2.2. Maszyny liczące
      14.2.3. Elektroniczne maszyny cyfrowe
14.3. Astrografiki
14.3.1. Astrografiki do określania pozycji
14.3.2. Diagramy do określania azymutu
Literatura
Pytania i ćwiczenia

Rozdział 15. OKREŚLANIE POZYCJI ASTRONOMICZNEJ Z DWÓCH LINII POZYCYJNYCH
15.1. Linia pozycyjna a pozycja zliczona
      15.1.1. Pojecie pozycji jednoczesnej i niejednoczesnej
      15.1.2. Pozycja zliczona
      15.1.3. Określanie pojedynczej linii pozycyjnej
      15.1.4. Wykorzystanie pojedynczej linii pozycyjnej do wstępnej analizy pozycji obserwowanej
15.2. Określanie pozycji jednoczesnej z dwóch ciał niebieskich
      15.2.1. Metoda graficzna 
      15.2.2. Metody analityczne
15.3. Określanie pozycji niejednoczesnej z dwóch linii pozycyjnych
      15.3.1. Ogólna zasada określania pozycji niejednoczesnej z dwóch linii pozycyjnych
      15.3.2. Metody graficzne
      15.3.3. Metoda analityczna
15.4. Ocena dokładności pozycji z dwóch linii pozycyjnych
      15.4.1. Dokładności pozycji jednoczesnej
      15.4.2. Dokładności pozycji niejednoczesnej
      15.4.3. Dokładności pozycji obserwowanej przy nie znanej wartości działającego znosu. lecz o znanym kierunku
Literatura
Pytania i ćwiczenia

Rozdział 16. OKREŚLANIE POZYCJI ASTRONOMICZNEJ Z KILKU CIAŁ NIEBIESKICH
16.1. Przygotowania do obserwacji kilku ciał niebieskich
      16.1.1. Czas trwania zmierzchów i świtów
      16.1.2. Dobór gwiazd do obserwacji
      16.1.3. Technika pomiarów wysokości kilku ciał niebieskich
      16.1.4. Uwagi praktyczne przy pomiarach wysokości
16.2. Określanie pozycji z trzech ciał niebieskich
      16.2.1. Uwagi o dokładności pozycji z gwiazd
      16.2.2. Błędy systematyczne
      16.2.3. Błędy przypadkowe
      16.2.4. Błędy przypadkowe i systematyczne
      16.2.5. Określanie współrzędnych pozycji obserwowanej metoda najmniej-szych kwadratów
16.3. Określanie pozycji z czterech ciał niebieskich
16.4. Określanie pozycji z kilku par ciał niebieskich
Literatura
Pytania i ćwiczenia

Rozdział 17. ASTRONOMICZNE OKREŚLANIE CAŁKOWITEJ POPRAWKI KOMPASU
17.1. Zasady określania całkowitej poprawki kompasu
      17.1.1. Uwagi praktyczne
      17.1.2. Dokładność określenia całkowitej poprawki kompasu
      17.1.3. Błędy namierzania
      17.1.4. Błędy obliczeń azymutu
      17.1.5. Ogólne uwagi dotyczące określania całkowitej poprawki kompasu sposobem astronomicznym
17.2. Określanie całkowitej poprawki kompasu z ciał niebieskich
      17.2.1. Określanie całkowitej poprawki kompasu ze Słońca
      17.2.2. Określanie całkowitej poprawki z gwiazd
Literatura
Pytania i ćwiczenia

ZAŁĄCZNIKI:
1. Ważniejsze wory i definicje
2. Wyprowadzenie ważniejszych worów astronawigacji
3. Lewa strona rocznika astronomicznego
4. Prawa strona rocznika astronomicznego
5. Fragment tablic przyrostów i poprawek z rocznika astronomicznego
6. Strona A2 rocznika astronomicznego
7. Strona A3 rocznika astronomicznego
8. Strona A4 rocznika astronomicznego
9. Strona XXXIV rocznika astronomicznego
10. Fragment tablic Gwiazdy Polarnej z rocznika astronomicznego
11. Tablice I i II z rocznika astronomicznego
12. Siatka stereograficzna poprzeczna
13. Fragment tablic H.D.486 - lewa strona
14. Fragment tablic H.D.486 - prawa strona
15. Fragment tablic H.D.486 - poprawki do wysokości na różnice deklinacji i kąta godzinnego
16. Fragment tablic I.D.486 - poprawki do wysokości na różnice szerokości
17. Fragment tablic H.D.605 - lewa strona
18. Fragment tablic HI.D.605 - prawa strona
19. Fragment tablic H.D.605 - tablice interpolacyjne
20. Fragment tablic H.D.605 (t. 3) - poprawki do linii pozycyjnej
21. Fragment tablic H.0.249 (t. 1) dla gwiazd
22. Fragment tablic I.O.249 (t. 1) - poprawki na precesje i nutacje
23. Fragment tablic H.0.249 (t. 2)
24. Fragment tablic H.0.249 - poprawki do wysokości na różnicę deklinacji
25. Mapka nieba
26. Obliczanie poprawek Δ2 i Δ3; za pomocą tablic H.D. 605 metoda graficzna
INDEKS RZECZOWY

Bibliotek nautyki - jest to seria książek fachowych z zakresu wiedzy zawodowej oficera pokładowego i radiooficera floty transportowej, rybackiej i pomocniczej. Dzieła okazujące się w tej serii tworzą podręczny księgozbiór dla praktykantów, służąc zarazem za podręczniki pomocnicze w szkołach morskich.

23) "Okrętowe urządzenia antenowe" J. Bem, O. Teisseyre
24) "Okrętowe pompy, sprężarki i wentylatory" A. Perepeczko
25) "Okrętowe urządzenia oczyszczające" A. Perepeczko
26) "Okrętowe wymienniki ciepła" A. Perepeczko
27) "Poradnik manewrowania statkiem" W. Lekki
28) "Poradnik morskiej służby radiotelefonicznej" Andrzej Górski, Andrzej Osiński, Olgierd Teisseyre
29) "Paliwa, smary i woda dla statków morskich" P. Urbański
30) "Systemy i urządzenia nadawcze radiokomunikacji Morskiej" A. Górski
31) "Morska służba radiokomunikacyjna" A. Osiński
32) "Ocena dokładności w nawigacji morskiej" S. Górski
33) "Vademecum oficera wachtowego" F. Wróbel
34) "Wykorzystanie systemów nawigacyjnych" J. Urbański, Z. Kopacz, J. Posiła
35) "Eksploatacja statku handlowego" J. Pszenny
36) "Wiedza o manewrowaniu statkami morskimi" A. Nowicki
37) "Nawigacja morska" J. Urbański, Z. Kopacz, J. Posiła
38) "Astronawigacja" M. Jurdziński, Z. Szczepanek
39) "Odprawy portowe" Praca zbiorowa
40) "Trygonometria dla nawigatorów" S. Klekowski
41) "Technika ochrony przed zanieczyszczeniami ze statków" M. Małczyński
42) "Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej" M. Holec, P. Tymański
43) "Systemy morskiej nawigacji satelitarnej" M. Jurdziński, M,Szymoński
44) "Vademecum nawigatora" F. Wróbel
45) "Logi morskie" E. Krajczyński
46) "Urządzenia hydroakustyczne w nawigacji" E. Krajczyński
47) "Mapy faksymilowe w nawigacji morskiej" B. Wiśniewski, Z. Grzesiak
48) "Radionamierzanie w nawigacji morskiej" M. Łucznik, Z. Sochacki
49) "Systemy hiperboliczne w nawigacji morskiej" J. Januszewski, M. Szymoński
50) "Morskie kompasy magnetyczne" M. Jurdziński
51) "Wyposażenie pokladowe statku handlowego" W. Orszulok, S. Wewiórski
52) "Wytrzymałość kadłuba statku w eksploatacji" W. Orszulok
53) "Autopiloty okrętowe" S. Wyszkowski
54) "Podstawowe wiadomości z nawigacji" P. Czerwiński, A. Marsz, W. Kon
55) " Morskie radary nawigacyjne" M. Łucznik, S. Witkowski
56) "Wykorzystanie radaru do zapobiegania zderzeniom" W. Kon
57) "Praktyka radarowa na małych statkach" W. Kon, J. Januszewski, J. Więckowski
58) "Urządzenia meteorologiczne na statkach" Jan Malicki
60) "Międzynawowe prawo drogi morskiej" Władysław Rymarz
61) "Nawigacja morska. Zadania z objaśnieniami" Tom 1 Franciszek Wróbel
62) "Nawigacja morska. Zadania z objaśnieniami" Tom 2 Franciszek Wróbel
63) "Okrętowe kompasy żyroskopowe" Edward Krajczyński
64) "Urządzenia przeładunkowe drobnicowców" Bogdan Wojtaszczyk
65) "Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej" Michał Holec, Piotr Tymański
67) "Wiedza o manewrowaniu statkami morskimi" A. Nowicki
68) "Vademecum nawigatora" wydanie III, Franciszek Wróbel

Rodzaje dostawy

Dostawa

Oferujemy kilka możliwych sposobów dostawy pod adresy zlokalizowane na terenie Polski.
Jeżeli zamówienie ma być dostarczone pod adres zagraniczny, prosimy o kontakt przez e-mail lub telefonicznie. Każda wysyłka zagraniczna jest wyceniana indywidualnie.

Wysyłki są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania na naszym koncie płatności za zamówienie.
Zamówienia pobraniowe oraz złożone i opłacone (Przelewy 24) do godziny 12:00 dnia roboczego zostaną wysłane tego samego dnia.
Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.

W przypadku przelewów tradycyjnych za godzinę opłacenia uznaje się godzinę zaksięgowania przelewu na naszym koncie.

ORLEN paczka

ORLEN paczka

Jeden z najtańszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - z reguły kiosku RUCHu.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki, konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przewoźnik gwarantuje dostawę do wybranego punktu odbioru w czasie do 5 dni roboczych od dnia wysyłki.

PACZKOMATY INPOST

PACZKOMATY INPOST

Jeden z najtańszych i najszybszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - paczkomacie inpost.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przesyłka z reguły trafia do paczkomatu odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu wysyłki.

Poczta Polska

Poczta Polska

Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy zamówienia jako listy polecone priorytetowe lub paczki (paczka priorytetowa, paczka ekonomiczna, Kurier 48).
Koszt przesyłki zależy od ilości zamówionych produktów, ich masy i gabarytów.

Przesyłki ekonomiczne

Najtańsze są przesyłki ekonomiczne, niestety czas doręczenia jest w tym przypadku najdłuższy. Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to 3 dni robocze po dniu nadania.

Przesyłki priorytetowe

Zdecydowanie lepszą opcją jest przesyłka priorytetowa. W tym przypadku Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania.

Kurier DHL

DHL Parcel Polska

Jeden z najszybszych i najpewniejszych sposobów dostawy bezpośrednio pod wskazany adres (door-to-door).

Przewoźnik gwarantuje dostawę do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień wysyłanych w piątek – będzie tym dniem poniedziałek.

Może także Cię zainteresuje