Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie morskim
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
Oczekiwanie na dostawę

Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie morskim. IMDG Code (Kodeks IMDG)

Autor: Karolina Kołdys
Okładka: miękka
Format: 16,5 x 23,5 cm
Liczba stron: 208
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7804-674-5

189,00 zł (brutto) 180,00 zł (netto)
Brutto
block Oczekiwanie na dostawę

Przez pojęcie przewozu towarów niebezpiecznych rozumie się nie tylko samo przemieszczenie tych towarów za pomocą środka transportu, ale również postoje towarzyszące temu przemieszczeniu i czynności mające na celu przygotowanie towaru do przewozu. Towary niebezpieczne mogą być przewożone transportem drogowym, kolejowym, śródlądowym, lotniczym i morskim. Mimo że transport morski charakteryzuje się stosunkowo długim czasem realizacji przewozu, coraz częściej wybierany jest przez przedsiębiorstwa ze względu na niskie koszty, daleki zasięg i możliwość załadowania bardzo dużej ilości towarów. Z rozwiązania tego korzysta wiele branż, zwłaszcza farmaceutyczna, kosmetyczna, chemiczna, spożywcza, energetyczna, elektrotechniczna i automotive.

IMDG Code to przepisy regulujące problematykę bezpiecznego przewozu morskiego towarów niebezpiecznych. Kodeks ten jest aktem prawnym obowiązującym na całym świecie na mocy poprawek do Międzynarodowej konwencji bezpieczeństwa życia na morzu (SOLAS), które weszły w życie 1 stycznia 2004 roku. Celem przepisów Kodeksu jest ochrona zdrowia i życia członków załogi, zapobieganie zanieczyszczaniu morza oraz uregulowanie zasad transportu drogą morską towarów niebezpiecznych w opakowaniach, luzem i CTU.

W książce szczegółowo omówiono m.in.:
- podstawowe akty prawne (międzynarodowe i krajowe) regulujące przewóz materiałów niebezpiecznych, podstawowe definicje, obowiązki uczestników przewozu, szkolenie pracowników, ochronę towarów dużego ryzyka,
- charakterystykę towarów niebezpiecznych z podziałem na klasy i podklasy,
- przewóz towarów niebezpiecznych, w tym: przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki, w cysternach przenośnych, luzem,
- oznakowanie jednostek,
- dokumentację (dokument przewozowy, certyfikat pakowania kontenera, pojazdu lub wagonu, dokumentację wymaganą na statku),
- sztauowanie i segregację,
- nadchodzące zmiany w przepisach dot. transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.

Każdy rozdział kończy się krótkim podsumowaniem i pytaniami kontrolnymi.

00-2116
Nowy
978-83-7804-674-5
Autor
Karolina Kołdys
Oprawa
miękka
Format
16,5 x 23,5 cm
Liczba stron
208
Rok wydania
2019
ISBN
978-83-7804-674-5

WSTĘP
Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Przepisy regulujące przewóz towarów niebezpiecznych
    1.1.1. Umowa ADR - przepisy regulujące drogowy przewóz towarów niebezpiecznych
    1.1.2. Regulamin RID/Załącznik 2 do SMGS - przepisy regulujące kolejowy przewóz towarów niebezpiecznych
    1.1.3. Umowa ADN - przepisy regulujące śródlądowy przewóz towarów niebezpiecznych
    1.1.4. ICAO TI/ITA DGR - przepisy regulujące lotniczy przewóz towarów niebezpiecznych
    1.1.5. Przepisy regulujące morski przewóz towarów niebezpiecznych
         1.1.5.1. IMDG Code - Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych
         1.1.5.2. Pozostałe przepisy regulujące problematykę przewozu morskiego towarów niebezpiecznych
    1.1.6. Przepisy krajowe regulujące problematykę przewozu towarów niebezpiecznych
1.2. Podstawowe definicje
1.3. Obowiązki uczestników przewozu
1.4. Szkolenie pracowników
1.5. Ochrona towarów dużego ryzyka (TDR)
PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 1
PYTANIA do ROZDZIAŁU 1
Rozdział 2. TOWARY NIEBEZPIECZNE
2.1. Zasady klasyfikacji
    2.1.1. Informacje ogólne
    2.1.2. Klasa 1 - Materiały i przedmioty wybuchowe
    2.1.3. Klasa 2 - Gazy
    2.1.4. Klasa 3 - Materiały ciekłe zapalne
    2.1.5. Klasa 4 - Materiały stałe zapalne, materiały samozapalne, materiały, które w zetknięciu z wodą wytwarzają gazy palne (2.4 IMDG Code)
         2.1.5.1. Podklasa 4.1 - Materiały stałe zapalne, samoreaktywne, materiały wybuchowe stałe odczulone oraz materiały polimeryzujące (2.4.2. IMGD Code)
         2.1.5.2. Podklasa 4.2 - Materiały podatne na samozapalenie
         2.1.5.3. Podklasa 4.3 - Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
    2.1.6. Klasa 5 - Materiały utleniające i nadtlenki organiczne
         2.1.6.1. Podklasa 5.1. - Materiały utleniające
         2.1.6.2. Podklasa 5.2 - Nadtlenki organiczne
    2.1.7. Klasa 6 - Materiały trujące i materiały zakaźne
         2.1.7.1. Podklasa 6.1. - Materiały trujące
         2.1.7.2. Podklasa 6.2 - Materiały zakaźne
    2.1.8. Klasa 7 - Materiały promieniotwórcze
    2.1.9. Klasa 8 - Materiały żrące
    2.1.10. Klasa 9 - Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
2.2. Klasyfikacja substancji i mieszanin stwarzających różne zagrożenia
PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 2
PYTANIA do ROZDZIAŁU 2
Rozdział 3. PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
3.1. Sposoby przewozu towarów niebezpiecznych
3.2. Przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki
    3.2.1. Informacje ogólne
    3.2.1. Badanie opakowań
    3.2.3. Oznakowanie certyfikacyjne
    3.2.4. Oznakowanie sztuk przesyłki
    3.2.5. Oznakowanie - wzory
3.3. Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach przenośnych
3.4. Przewóz towarów niebezpiecznych luzem
PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 3
PYTANIA do ROZDZIAŁU 3
Rozdział 4. OZNAKOWANIE JEDNOSTEK
4.1. Informacje ogólne i szczegółowe
PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 4
PYTANIA do ROZDZIAŁU 4
Rozdział 5. WYŁĄCZENIA
5.1. Wyłączenia całkowite spod przepisów
         5.1.1. Wyłączenia dla lamp zawierających towary niebezpieczne
         5.1.2. Wyłączenia wynikające z przepisów szczególnych 3.3 IMDG Code
5.2. Wyłączenia częściowe spod przepisów
         5.2.1. Towary niebezpiecznie zapakowane w ilościach ograniczonych - "LQ" (3.4. IMDG Code)
         5.2.2. Towary niebezpieczne zapakowane w ilościach wyłączonych - "EQ" (3.5. IMDG Cde)
         5.2.3. Transport sztuk przesyłek, jednostek transportowo - ładunkowych zawierających materiały wykazujące zagrożenie uduszeniem w przypadku, gdy są używane do celów chłodzenia lub klimatyzowania
         5.2.4. Przewóz zafumigowanych jednostek transportowo - ładunkowych
PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 5
PYTANIA do ROZDZIAŁU 5
Rozdział 6. DOKUMENTACJA
6.1. Dokument przewozowy
         6.1.1. Informacje ogólne
         6.1.2. Informacje, które powinny być zawarte w dokumencie przewozowym
              6.1.2.1. Prawidłowa nazwa przewozowa towaru niebezpiecznego
              6.1.2.2. Pozycje ogólne lub pozycje L.N.O. (N.O.S.)
         6.1.3. Informacje dodatkowe wymagane w dokumencie przewozowym
6.2. Certyfikat pakowania kontenera, pojazdu lub wagonu
6.3. Dokumentacja wymagana na statku
PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 6
PYTANIA do ROZDZIAŁU 6
Rozdział 7. SZTAUOWANIE I SEGREGACJA
7.1. Sztauowanie
7.2. Segregacja
PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 7
PYTANIA do ROZDZIAŁU 7
Rozdział 8. NADCHODZĄCE ZMIANY
Spis rysunków
Spis tabel

Karolina Kołdys - doradca, chemik, dydaktyk. Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID), morskiego (MDG Code) i lotniczego (IATA DGRICAO TI). Ekspert ds bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN). Jedyny uznany biegły sądowy w Polsce w zakresach transportu towarów niebezpiecznych, magazynowania chemikaliów i ratownictwa medycznego. Praktyk w zakresie przygotowywania międzynarodowych przewozów towarów niebezpiecznych. Wykładowca na kursach przygotowujących kandydatów na doradców i doradców do egzaminów na uzyskanie międzynarodowych uprawnień.
Współpracuje z instytutami, jednostkami wojskowymi i przedsiębiorstwa,i z branży transportu i logistyki przemysłu chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, paliwowo-energetycznego, elektrycznego i innymi w zakresie doradczym i szkoleniowym. Dotychczas współpracowała z ponad dwustu przedsiębiorstwami.
Autorka publikacji specjalistycznych w czasopismach poświęconych problematyce chemii, transportu i BHP.

Rodzaje dostawy

Dostawa

Oferujemy kilka możliwych sposobów dostawy pod adresy zlokalizowane na terenie Polski.
Jeżeli zamówienie ma być dostarczone pod adres zagraniczny, prosimy o kontakt przez e-mail lub telefonicznie. Każda wysyłka zagraniczna jest wyceniana indywidualnie.

Wysyłki są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania na naszym koncie płatności za zamówienie.
Zamówienia pobraniowe oraz złożone i opłacone (Przelewy 24) do godziny 12:00 dnia roboczego zostaną wysłane tego samego dnia.
Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.

W przypadku przelewów tradycyjnych za godzinę opłacenia uznaje się godzinę zaksięgowania przelewu na naszym koncie.

ORLEN paczka

ORLEN paczka

Jeden z najtańszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - z reguły kiosku RUCHu.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki, konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przewoźnik gwarantuje dostawę do wybranego punktu odbioru w czasie do 5 dni roboczych od dnia wysyłki.

PACZKOMATY INPOST

PACZKOMATY INPOST

Jeden z najtańszych i najszybszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - paczkomacie inpost.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przesyłka z reguły trafia do paczkomatu odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu wysyłki.

Poczta Polska

Poczta Polska

Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy zamówienia jako listy polecone priorytetowe lub paczki (paczka priorytetowa, paczka ekonomiczna, Kurier 48).
Koszt przesyłki zależy od ilości zamówionych produktów, ich masy i gabarytów.

Przesyłki ekonomiczne

Najtańsze są przesyłki ekonomiczne, niestety czas doręczenia jest w tym przypadku najdłuższy. Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to 3 dni robocze po dniu nadania.

Przesyłki priorytetowe

Zdecydowanie lepszą opcją jest przesyłka priorytetowa. W tym przypadku Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania.

Kurier DHL

DHL Parcel Polska

Jeden z najszybszych i najpewniejszych sposobów dostawy bezpośrednio pod wskazany adres (door-to-door).

Przewoźnik gwarantuje dostawę do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień wysyłanych w piątek – będzie tym dniem poniedziałek.

Może także Cię zainteresuje