Używamy plików cookies i podobnych technologii, by dostosować ten serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies zamknij

Czasowa i przestrzenna charakterystyka ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego

60,00 zł

Autor: Tomasz Wolski
Okładka: twarda
Format: 21,5 x 30 cm
Liczba stron: 265
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7972-091-0

Ilość

 

 

 

Tematyka książki obejmuje zagadnienia z hydrologii i oceanografii fizycznej i dotyczy ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego. Autor szczegółowo opisał w niej uwarunkowania oraz zmienność czasową i przestrzenną skrajnych poziomów wód bałtyckich, a także wezbrań sztormowych w wieloleciu 1960-2010. Unikalną wartością tej monografii było ustalenie geograficznego wzorca  ekstremalnych poziomów wód czyli wyraźnych prawidłowości regulujących ich występowanie w odniesieniu do całości wybrzeży Bałtyku i Cieśnin Duńskich. Z uwagi na swą problematykę oraz szeroki zakres czasowy poruszanych zagadnień książka stanowi ważny materiał badawczy dla naukowców zajmujących się zmianami klimatu i ich wpływem na zagrożenia hydrologiczne mórz i oceanów. Jednocześnie monografia ta spełnia wymagania takich użytkowników jak: służby przeciwpowodziowe, służby ochrony wybrzeża czy też służby bezpieczeństwa żeglugi i osłony portów. Publikacja ta jest również istotnym źródłem informacji dla instytucji samorządowych planujących rozwój różnych form turystyki morskiej i nadmorskiej.

00-1678

Dane ogólne

Autor
Tomasz Wolski
Oprawa
twarda
Format
21,5 x 30 cm
Liczba stron
265
Rok wydania
2017
ISBN
978-83-7972-091-0

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie. Cel i zakres pracy

2. Charakterystyka fizjograficzna obszaru badań
  2.1. Podział Bałtyku
  2.2. Hydrografia i batymetria poszczególnych akwenów Morza Bałtyckiego
  2.3. Ogólna cyrkulacja wód bałtyckich
  2.4. Elementy klimatu regionu Morza Bałtyckiego. Główne wskaźniki cyrkulacji atmosfery
  2.5. Niże baryczne na Północnym Atlantyku i nad Morzem Bałtyckim
  2.6. Charakterystyka pola wiatru nad akwenami Morza Bałtyckiego

3. Uwarunkowania ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego
  3.1. Czynniki kształtujące poziomy wód Morza Bałtyckiego
  3.2. Definicje i kryteria wydzielenia wezbrań sztormowych
  3.3. Wezbrania sztormowe na Bałtyku – przegląd literatury
  3.4. Geneza ekstremalnych poziomów wód na Morzu Bałtyckim
    3.4.1. Udział napełnienia Bałtyku w kształtowaniu się ekstremalnych poziomów morza
    3.4.2. Czynnik wiatrowy w generowaniu wezbrań sztormowych i ekstremalnych poziomów morza
    3.4.3. Deformacja powierzchni morza przez dynamiczny i głęboki niż baryczny

4. Problematyka zróżnicowania geodezyjnych poziomów referencyjnych i rejestracji poziomów wód dla wybrzeży Morza Bałtyckiego
  4.1. Harmonizacja poziomów odniesienia Morza Bałtyckiego. System EVRS
  4.2. Historyczny przegląd pionowych systemów wysokościowych w państwach nadbałtyckich. Metodyka przeliczenia danych pomiarowych do jednego poziomu referencyjnego

5. Materiał i metodyka jego opracowania
  5.1. Materiał badawczy
    5.1.1. Serie obserwacyjne poziomów morza
    5.1.2. Mapy synoptyczne, wartości ciśnienia atmosferycznego, parametry wiatru oraz dane batymetryczne
    5.1.3. Problemy braku danych w wieloletnich seriach obserwacyjnych poziomów morza stacji wodowskazowych
  5.2. Metodyka opracowania materiału pomiarowego
    5.2.1. Metody analiz wzajemnych relacji poziomów morza pomiędzy stacjami wodowskazowymi akwenów Morza Bałtyckiego
    5.2.2. Prawdopodobieństwo teoretycznych poziomów wody. Rozkłady statystyczne
    5.2.3. Analizy statystyczne ekstremalnych poziomów morza oraz wezbrań sztormowych
    5.2.4. Metody opisu sytuacji sztormowych wraz z udziałem czynnika podciśnienia (fali barycznej)
    5.2.5. Wizualizacja parametrów ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego w programie ArcGIS
    5.2.6. Korelacje pomiędzy wskaźnikami cyrkulacji atmosfery a ekstremalnymi i średnimi poziomami morza

6. Ekstremalne poziomy wód Morza Bałtyckiego w wieloleciu 1960–2010
  6.1. Zmienność średniego poziomu morza w wieloleciu
  6.2. Analiza ekstremalnych poziomów morza w wieloleciu 1960–2010
    6.2.1. Analizy zmian wysokich poziomów morza i wezbrań sztormowych
    6.2.2. Analizy zmian niskich poziomów morza
    6.2.3. Ogólne tendencje zmian w ekstremalnych poziomach morza
  6.3. Geograficzny wzorzec rozmieszczenia ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego
  6.4. Prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych poziomów wód na stacjach wodowskazowych Morza Bałtyckiego

7. Analiza sezonowych ekstremalnych poziomów wód w okresie 1960–2010
  7.1. Przebieg zmian poziomów morza w ciągu roku. Poziomy charakterystyczne
  7.2. Rozkład przestrzenny sezonowych ekstremalnych poziomów morza oraz miesięczna  częstość występowania wezbrań sztormowych na poszczególnych stacjach wodowskazowych Morza Bałtyckiego
  7.3. Korelacje pomiędzy wskaźnikami cyrkulacji strefowej (NAO, AO) oraz południkowej (SCAND) atmosfery a maksymalnymi, minimalnymi i średnimi poziomami morza

8. Charakterystyka sytuacji sztormowych na Bałtyku
  8.1. Główne typy wezbrań sztormowych
  8.2. Przebieg poszczególnych sytuacji sztormowych
    8.2.1. Przykłady sytuacji sztormowych typu wiatrowego
      a) Sytuacja z 17–20 stycznia 1983 roku
      b) Sytuacja z 10–14 stycznia 1987 roku
      c) Sytuacja z 3–5 listopada 1995 roku
    8.2.2. Przykłady sytuacji sztormowych typu podciśnieniowego (z dynamicznym niżem)
      a) Sytuacja z 17–19 października 1967 roku
      b) Sytuacja z 15–16 listopada 2001 roku
      c) z Sytuacja 7–10 stycznia 2005 roku
    8.2.3. Przykłady sytuacji sztormowych typu mieszanego (typ ciśnieniowo-wiatrowy)
      a) Sytuacja z 30 listopada – 2 grudnia 1999 roku
      b) Sytuacja z 3–4 grudnia 1999 roku
  8.3. Ogólne charakterystyki analizowanych sytuacji sztormowych

9. Zróżnicowanie podatności akwenów Morza Bałtyckiego na występowanie
ekstremalnych poziomów wód
  9.1. Akweny szczególnie narażone na ekstremalne wysokie poziomy morza
    9.1.1. Zatoka Fińska
    9.1.2. Zatoka Ryska wraz z Zatoką Parnawską
    9.1.3. Botnik Północny
  9.2. Akweny o najgłębszych obniżeniach sztormowych i najczęstszych niskich poziomach morza – Zatoka Kilońska i Zatoka Meklemburska
  9.3. Akweny najmniej narażone na występowanie ekstremalnych poziomów morza – szwedzkie wybrzeża Bałtyku Centralnego i Północnego
  9.4. Akweny Bałtyku o pośrednim stopniu ryzyka występowania ekstremalnych poziomów morza
    9.4.1. Botnik Południowy oraz północno-wschodnia część Bałtyku Północnego
    9.4.2. Bałtyk Południowy
    9.4.3. Cieśniny Duńskie oraz cieśniny Kattegat i Skagerrak

10. Różnice pomiędzy danymi rzeczywistymi poziomu morza a danymi prognostycznymi na podstawie modelu HIROMB dla Morza Bałtyckiego
  10.1. Charakterystyka modelu HIROMB
  10.2. Porównanie rzeczywistych danych poziomów Morza Bałtyckiego z danymi prognostycznymi modelu HIROMB dla wybranych zdarzeń sztormowych

Podsumowanie

Bibliografia

Załączniki

Summary

 

Ten produkt nie ma jeszcze dodanych opinii