Polskie tradycje morskie

Książki z serii "Polskie tradycje morskie" zawierają panoramę historii polskich tradycji morskich od czasów najdawniejszych do zakończenia drugiej wojny światowej. W kolejnych 16 zeszytach zawarte są nieznane wydarzenia i fakty z polskiej historii morskiej.