Jednostki miar wczoraj i dziś, Adam Weintrit
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
Oczekiwanie na dostawę

Jednostki miar wczoraj i dziś (antykwariat)

Autor: Adam Weintrit
Okładka: twarda
Format: 18 x 25 cm
Liczba stron: 643
Rok wydania: 2010

65,00 zł (brutto) 61,90 zł (netto)
Brutto
block Oczekiwanie na dostawę

UWAGA - wgniecenia narożników i krawędzi oraz przetarcia okładki widoczne na zdjęciach

Książka jest przeglądem systemów miar i wag na lądzie i na morzu. Jest to książka która powinna zainteresować pasjonatów historii jednostek miar i wag. Również dobrze będzie służyć osobom zajmującym się na co dzień zagadnieniami metrologicznymi i normalizacyjnymi oraz studentom wydziałów nawigacyjnych naszych szkół morskich czy ludziom zawodowo już związanym z nawigacją we flocie handlowej, wojennej, rybołówstwie i żeglarzom.

Przestawiono tu stosowane ogólnie w nauce i technice, a przede wszystkim w żegludze, handlu, transporcie i gospodarce morskiej miary w ujęciu historycznym, tłumacząc zawiłe nieraz zależności pomiędzy jednostkami miar używanymi powszechnie na całym świecie, bądź tylko gdzieniegdzie lokalnie, do dnia dzisiejszego lub jeszcze do niedawna. Nie ograniczono się tylko do tych najbardziej znanych jednostek morskich, takich jak: mila, kabel, węzeł, rumb, stopa czy sążeń, ale przywołano także te już dawno zapominanie, jak: Furlog, liga, uncja czy pręt.

AN-112
Używane
978-83-7421-148-2
Autor
Adam Weintrit
Oprawa
twarda
Format
18 x 25 cm
Liczba stron
643
Rok wydania
2010
ISBN
978-83-7421-148-2

SPIS TREŚCI:
Część I
SYSTEMY MIAR I WAG W UJĘCIU HISTORYCZNYM
Rozdział 1. Starożytne i średniowieczne jednostki miar i wag
 1.1 Wkład starożytnych cywilizacji w tworzenie i ujednolicenie systemu miar i wag
 1.2 Jednolity system miar i wag stworzony przez kultury starożytnych Sumerów, Babilończyków i Chaldejczyków
 1.3 Miary starożytnego Egiptu
 1.4 Miary greckie
 1.5 Miary rzymskie
 1.6 Inne starożytne jednostki miar
  1.6.1 Perski system miar i wag
  1.6.2 Miary i wago w Partii
  1.6.3 Jednostki hebrajskie
  1.6.4 Słowniczek biblijnych jednostek miar i wag
 1.7 Miary średniowieczne
  1.7.1 Wczesnośredniowieczne systemy miar i wag
  1.7.2 Średniowieczne miary europejskie
 1.8 Systemy miar i wag państw Dalekiego Wschodu
  1.8.1 Miary chińskie
  1.8.2 Miary japońskie
 1.9 Stare i nowe sposoby zapisywania liczb
  1.9.1 Babiloński system sześćdziesiątkowy
  1.9.2 Liczby starożytnego Egiptu
  1.9.3 Cyfry rzymskie
  1.9.4 Joński i ateński zapis liczb starożytnej Grecji
  1.9.5 Cyfry hinduskie/arabskie
  1.9.6 Systemy liczbowe jako źródło reguł do jednolitego zapisu liczb
Rozdział 2. Pomiar czasu
 2.1 Historia początków pomiaru czasu
 2.2 Pojęcie czasu
 2.3 Jednostki czasu
  2.3.1 Podstawowe jednostki
  2.3.2 Okres
  2.3.3 Jednostka czasu - sekunda
  2.3.4 Jednostka czasu - rok
  2.3.5 Jednostka czasu - miesiąc
 2.4 Kalendarz
  2.4.1 Kalendarz słoneczny (solarny)
   2.4.1.1 Kalendarz Majów
   2.4.1.2 Kalendarz aztecki
   2.4.1.3 Kalendarz juliański
   2.4.1.4 Kalendarz gregoriański
   2.4.1.5 Francuski kalendarz rewolucyjny
   2.4.1.6 Kalendarz perski
  2.4.2 Kalendarz księżycowy
   2.4.2.1 Kalendarz starogrecki
   2.4.2.2 Kalendarz babiloński
   2.4.2.3 Kalendarz rzymski
   2.4.2.4 Kalendarz muzułmański
   2.4.2.5 Kalendarz żydowski
  2.4.3 Kalendarz księżycowo-słoneczny
   2.4.3.1 Kalendarz słowiański
   2.4.3.2 Kalendarz egipski
   2.4.3.3 Kalendarz hinduski
   2.4.3.4 Kalendarz chiński
  2.4.4 Kalendarz stuletni
  2.4.5 Pozostałe znane kalendarze
   2.4.5.1 Kalendarz koptyjski
   2.4.5.2 Kalendarz japoński
   2.4.5.3 Kalendarz koreański
   2.4.5.4 Radziecki kalendarz rewolucyjny
Rozdział 3. Dawne miary na ziemiach polskich
 3.1 Jednostki długości w ujęciu historycznym
  3.1.1 Najbardziej rozpowszechnione jednostki długości
  3.1.2 Stopa i sążeń - wybrane jednostki długości
  3.1.3 Miary długości związane z dłonią
 3.2 Miary staropolskie
  3.2.1 Miary i wagi w dawnej Polsce
  3.2.2 Miary długości
  3.2.3 Miary powierzchni
  3.2.4 Miary pojemności płynów
  3.2.5 Miary pojemności dla towarów sypkich
  3.2.6 Miary masy (ciężaru)
  3.2.7 Inne miary staropolskie
  3.2.8 Alfabetyczny wykaz najbardziej popularnych miar staropolskich
 3.3 Miary nowopolskie
 3.4 Miary rosyjskie
 3.5 Miary austriackie
 3.6 Miary pruskie/reńskie
  3.6.1 System niemiecki
  3.6.2 Pruskie regulaminy miernicze z lat 1772-1861
 3.7 Miary gdańskie
 3.8 Porównanie miar i wag stosowanych na ziemiach polskich
 3.9 Historyczny podział dawnych miar i wag w Polsce
Rozdział 4. Miary i długości w dawnej Polsce
 4.1 Wprowadzenie
 4.2 Łokieć krakowski
  4.2.1 Łokieć krakowski w ustawodawstwie do roku 1764
  4.2.2 Łokieć krakowski według Czapskiego
  4.2.3 Łokieć krakowski według Grzepskiego
  4.2.4 Łokieć krakowski według broszka
  4.2.5 Łokieć krakowski według Narońskiego
  4.2.6 Łokieć krakowski według Siemienowicza i Zajerskiego
  4.2.7 Pochodzenie łokcia krakowskiego
  4.2.8 Łokieć krakowski po roku 1764
 4.3 Łokieć warszawski
 4.4 Inne łokcie używane w Polsce
  4.4.1 Łokieć chełmski
  4.4.2 Łokieć litewski
  4.4.3 Inne łokcie
 4.5 Wielokrotność łokcia i jego części
 4.6 Mile polskie
  4.6.1 Mile w wieku XVII
  4.6.2 Mile według stopnia geograficznego w XVII wieku
  4.6.3 Analiza meteorologiczna skali mil według Karola Pertheesa
  4.6.4 Mila litewska w XVII wieku
  4.6.5 Analiza meteorologiczna skali według Rizziego-Zannoniego
  4.6.6 Mile na przełomie XIX wieku
Rozdział 5. Wybrane systemy jednostek miar ze szczególnym uwzględnieniem systemu anglosaskiego
 5.1 Angielski system miar - jednostki imperialne
  5.1.1 Brytyjskie jednostki handlowe, aptekarskie i jubilerskie
  5.1.2 Rozwój systemu miar i wag w Wielkiej Brytanii
  5.1.3 Zalety i wady przejścia na system metryczny w Wielkiej Brytanii
 5.2 Brytyjskie jednostki miar a system metryczny
  5.2.1 Jednostki długości
  5.2.2 Jednostki powierzchni
  5.2.3 Jednostki objętości
  5.2.4 Jednostki ciśnienia
  5.2.5 Jednostki masy
  5.2.6 Jednostki energii
  5.2.7 Jednostki temperatury
 5.3 Szkocki system miar i wag
 5.4 Australijskie jednostki pojemności i ich związek z miarami metrycznymi oraz brytyjskimi
 5.5 Miary francuskie
  5.5.1 Rewolucyjna reforma miar i wag
  5.5.2 Początki systemu metrycznego
 5.6 System miar i wag w Prusach i krajach sąsiednich
 5.7 Skandynawskie jednostki miar
  5.7.1 Norweskie jednostki miar
  5.7.2 Duńskie jednostki miar
  5.7.3 Szwedzkie jednostki miar
  5.7.4 Fińskie jednostki miar
  5.7.5 Miary staronordyckie z czasów wikingów
 5.8 Tradycyjne jednostki hiszpańskie i ich związek z jednostkami brytyjskimi
 5.9 Układ jednostek miar w Stanach Zjednoczonych
 5.10 Anglosaski system jednostek miar we współczesnym świecie
  5.10.1 Anglosaski system jednostek miar
  5.10.2 Powstanie systemu metrycznego
  5.10.3 Jednostki podstawowe systemu anglosaskiego
  5.10.4 Metryzacja systemu anglosaskiego
  5.10.5 Koegzystemcja systemu anglosaskiego i metrycznego
Część II
MORSKIE JEDNOSTKI MIAR
Rozdział 6. Mila morska w nawigacji
 6.1 Wprowadzenie
 6.2 Jednostka odległości i głębokości stosowane w nawigacji
 6.3 Definicja mili morskiej
  6.3.1 Mila nautyczna
  6.3.2 Mila morska
  6.3.3 Międzynarodowa mila morska
  6.3.4 Mila statutowa
  6.3.5 Mila geograficzna
  6.3.6 Inne znane jednostki długości związane z milą
 6.4 Podstawowe parametry elipsoid odniesienia najczęściej wykorzystywanych w nawigacji morskiej
 6.5 Obliczanie długości mili morskiej
  6.5.1 Wzór do obliczeń praktycznych
  6.5.2 Formuła o podwyższonej dokładności
  6.5.3 Różnice pomiędzy długości mili morskiej dla wybranych elipsoid w stosunku do elipsoidy WGS-84
 6.6 Przeliczanie odległości nawigacyjnej wyrażonej w milach morskich (Mm) na odległości w międzynarodowych milach morskich (INM)
Rozdział 7. Pomiary głębokości, wysokości i odległości na mapach morskich. Długość geograficzna
 7.1 Jednostki miar morskich stosowanych na morskich mapach Admiralicji Brytyjskich UKHO
 7.2 Sążeń jako jednostka głębokości
 7.3 Głębokości, wysokości i odległości na mapach metrycznych i sążniowych
  7.3.1 Pomiar stanu wody i głębokości
  7.3.2 Sonary oraz echosondy jedno i wielowiązkowe
 7.4 Problemy pierwszego południka. Długość geograficzna
 7.5 Pomiary południka w literaturze
Rozdział 8. Miary morskie
 8.1 Wprowadzenie
 8.2 Miary kątów
  8.2.1 Jednostki miar kąta płaskiego
  8.2.2 Inne jednostki pomiaru kąta
 8.3 Miary długości
 8.4 Miary czasu: GMT/UTC/TAI/GPST
  8.4.1 pojęcie czasu w nawigacji
  8.4.2 Definicja jednostki czasu
  8.4.3 Skale czasowe
  8.4.4 Czas systemu GPS (GPST)
  8.4.5 Praktyczne stosowanie czasów
  8.4.6 Częstotliwość i jej jednostka
 8.5 Miary prędkości liniowej
  8.5.1 Węzeł
  8.5.2 Skala Beauforta
 8.6 Miary pojemności, nośności, ładowności, wyporności, kubatury i objętości
  8.6.1 Miary pojemności ładowności, wyporności statku
  8.6.2 Miary objętości, pojemności i kubatury
  8.6.3 Najbardziej popularne jednostki ładunkowe używane do przewozu towarów sypkich i ciekłych
  8.6.4 Pojemność skokowa
  8.6.5 Objętość właściwa
 8.7 Miary masy i ciężaru
  8.7.1 Ciężar
  8.7.2 Masa
  8.7.3 Ciężar a masa ciała
  8.7.4 Jednostki masy
  8.7.5 Ciężar właściwy i gęstość
  8.7.6 Współczynnik przestrzenności i współczynnik sztauerski
 8.8 Miary ciśnienia
 8.9 Miary temperatury
 8.10 Miary zasolenia
 8.11 Miary mocy
 8.12 Miary energii
  8.12.1 Potrzeba statystyki
  8.12.2 Standaryzacja jednostek
  8.12.3 Energia elektryczna
  8.12.4 Gaz ziemny
  8.12.5 Ropa naftowa
  8.12.6 Węgiel, paliwa stałe, gazy przemysłowe
  8.12.7 Przeliczniki jednostek energetycznych. Praca, energia, ciepło
  8.12.8 Źródła odnawialne i paliwa odpadowe
  8.12.9 Pożytki statystyki
 8.13 Miary astronomiczne
 8.14 Jednostki miar użyte w American Practical Navigator
Rozdział 9. Jednostki miar i wag używane w transporcie morskim
 9.1 Przeliczanie miar i wag używanych dla towarów w handlu światowym
 9.2 Przewóz ładunków masowych
  9.2.1 Metale i rudy
  9.2.2 Stal i wyroby hutnicze
  9.2.3 Złom
  9.3.4 Kamienie szlachetne
 9.3 Bawełna
 9.4 Zboże
 9.5 Węgiel, paliwa stałe, gazy przemysłowe
  9.5.1 Węgiel
  9.5.2 Ropa naftowa
  9.5.3 Gaz ziemny
 9.6 Drewno
 9.7 Broń nuklearna
 9.8 Przewóz drobnicy
  9.8.1 Opakowania
  9.8.2 Beczki
  9.8.3 Worki
  9.8.4 Bele
  9.8.5 Przewóz towarów na paletach
 9.9 Przewóz towarów w kontenerach
 9.10 Rozmaite wagi miary handlowej
 9.11 Inne miary i wagi z przeliczeniem na miary metrycznego
 9.12 Kalkulacje frachtów morskich
Część III
WSPÓŁCZESNE JEDNOSTKI MIAR
Rozdział 10. Międzynarodowy układ jednostek miar SI
 10.1 Jednostki miar
 10.2 Metr jako podstawowa jednostka długości
 10.3 System metryczny
  10.3.1 Zarys historyczny systemu metrycznego
  10.3.2 Metr katolicki
 10.4 Układ SI jako współczesna postać systemu metrycznego
 10.5 Podstawowe jednostki układu SI
  10.5.1 Definicje wielkości podstawowych
 10.6 Jednostki pochodne układu SI
 10.7 Inne legalne jednostki
  10.7.1 Pozaukładowe jednostki miar
  10.7.2 Wykaz niektórych pozaukładowych jednostek miar
 10.8 Przyrostki jednostek układu SI
 10.9 Inne jednostki i układy jednostek
  10.9.1 Jednostki stosowane w informatyce i poligrafii
  10.9.2 Jednostki określające rozmiar dzieła wydanego drukiem
  10.9.3 Punkt typograficzny
  10.9.4 Formaty arkuszy papieru
  10.9.5 Dawki i jednostki promieniowania
  10.9.6 Inne układy jednostek miar
  10.10 Działalność Głównego Urzędu Miar w Polsce
  10.11 Historia definicji podstawowych jednostek systemu metrycznego
Rozdział 11. Handlowe jednostki miar
 11.1 Jednostki miar używane na co dzień
  11.1.1 Miary używane w przepisach kulinarnych w gospodarstwie domowym
  11.1.2 Zamiana wybranych jednostek objętości i ciężaru używanych w gospodarstwie domowym
  11.1.3 Pozostałości miar anglosaskich w życiu codziennym
  11.1.4 Miary i wagi w aptece
  11.1.5 Jednostki inwentarzowe i archiwalne
  11.1.6 Uniwersalność metra bieżącego
  11.1.7 Metr krawiecki
 11.2 Rozmiary odzieży
  11.2.1 Rozmiaru odzieży damskiej i męskiej
  11.2.2 Numeracja obuwia
  11.2.3 Rozmiary czapek, opasek, kasków, hełmów i kapeluszy
  11.2.4 Tablice rozmiarowe rękawiczek i rękawic roboczych
 11.3 Klucze nastawne, oczkowe, płaskie, imbusowe
Rozdział 12. Przeliczanie jednostek miar i wag
 12.1 Miary i wagi w dawnej Polsce
 12.2 Średniowieczne miary europejskie
 12.3 Przeliczanie miar i wag anglosaskich na układ SI
 12.4 Słownik anglosaskich jednostek miar wraz z objaśnieniami i przelicznikiem
 12.5 Przeliczenie znanych miar długości
 12.6 Zmiana podstawowych jednostek jednostek
  12.6.1 Zamiana jednostek długości
  12.6.2 Zamiana jednostek powierzchni
  12.6.3 Zamiana jednostek objętości
  12.6.4 Zamiana jednostek masy
  12.6.5 Zamiana jednostek prędkości
  12.6.6 Zamiana jednostek temperatury
 12.7 Podstawowe wzorce jednostek miar
Alfabetyczny wykaz jednostek miar i wag
Indeks jednostek miar
Indeks nazwisk
Bibliografia

Rodzaje dostawy

Dostawa

Oferujemy kilka możliwych sposobów dostawy pod adresy zlokalizowane na terenie Polski.
Jeżeli zamówienie ma być dostarczone pod adres zagraniczny, prosimy o kontakt przez e-mail lub telefonicznie. Każda wysyłka zagraniczna jest wyceniana indywidualnie.

Wysyłki są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania na naszym koncie płatności za zamówienie.
Zamówienia pobraniowe oraz złożone i opłacone (Przelewy 24) do godziny 12:00 dnia roboczego zostaną wysłane tego samego dnia.
Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.

W przypadku przelewów tradycyjnych za godzinę opłacenia uznaje się godzinę zaksięgowania przelewu na naszym koncie.

ORLEN paczka

ORLEN paczka

Jeden z najtańszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - z reguły kiosku RUCHu.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki, konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przewoźnik gwarantuje dostawę do wybranego punktu odbioru w czasie do 5 dni roboczych od dnia wysyłki.

PACZKOMATY INPOST

PACZKOMATY INPOST

Jeden z najtańszych i najszybszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - paczkomacie inpost.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przesyłka z reguły trafia do paczkomatu odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu wysyłki.

Poczta Polska

Poczta Polska

Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy zamówienia jako listy polecone priorytetowe lub paczki (paczka priorytetowa, paczka ekonomiczna, Kurier 48).
Koszt przesyłki zależy od ilości zamówionych produktów, ich masy i gabarytów.

Przesyłki ekonomiczne

Najtańsze są przesyłki ekonomiczne, niestety czas doręczenia jest w tym przypadku najdłuższy. Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to 3 dni robocze po dniu nadania.

Przesyłki priorytetowe

Zdecydowanie lepszą opcją jest przesyłka priorytetowa. W tym przypadku Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania.

Kurier DHL

DHL Parcel Polska

Jeden z najszybszych i najpewniejszych sposobów dostawy bezpośrednio pod wskazany adres (door-to-door).

Przewoźnik gwarantuje dostawę do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień wysyłanych w piątek – będzie tym dniem poniedziałek.

Może także Cię zainteresuje