Siłownie okrętowe cz.1 Podstawy napędu i energetyki okrętowej/ Basic of Ship Propulsion p.1
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Siłownie okrętowe cz.1 Podstawy napędu i energetyki okrętowej/ Basic of Ship Propulsion p.1

Autorzy: Zygmunt Górski, Mariusz Giernalczyk
Okładka: miękka
Format: 17 x 24 cm
Liczba stron: 330
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-7421-204-5

47,00 zł (brutto) 44,76 zł (netto)
Brutto
check w magazynie

„Basic of ship propulsion”, part I, „Basic principles of ship propulsion and ship power engineering” to anglojęzyczna wersja podręcznika pt. „Siłownie okrętowe”, cz. I, „Podstawy napędu i energetyki okrętowej” autorstwa Mariusza Giernalczyka i Zygmunta Górskiego. Stanowi kompendium informacji o podstawach napędu okrętowego, energetyki okrętowej oraz budowie i eksploatacji siłowni statków morskich. Obejmuje  zarówno wiadomości teoretyczne, jak i praktyczne, dotyczące zadań, konfiguracji, parametrów eksploatacyjnych i obsługi różnych typów siłowni okrętowych. W czterech rozdziałach oprócz wstępnych informacji dotyczących m.in. zadań i klasyfikacji siłowni okrętowych omówiono dokładnie okrętowy układ energetyczny, jego sprawność, jak i sprawność siłowni okrętowej wraz ze sposobami jej podwyższania. Scharakteryzowano okrętowy układ ruchowy, opór statku, pędniki okrętowe, śruby, silniki napędowe i turbiny. Określono także warunki współpracy silnika, śruby i kadłuba, omawiając szczegółowo charakterystyki napędowe. Dołączono także spis oznaczeń i symboli używanych w książce. Zalecane pozycje literaturowe podano w bibliografii.

Niniejszy podręcznik to wersja dwujęzyczna, strona parzysta to informacje w języku polskim, natomiast sąsiadująca strona nieparzysta to przekład na język angielski.

J3-2138
Nowy
978-83-7421-204-5
Oprawa
miękka
Format
17 x 24 cm
Liczba stron
330
Autorzy
Zygmunt Górski, Mariusz Giernalczyk
Rok wydania
2014
ISBN
978-83-7421-204-5

SPIS TREŚCI W JĘZYKU POLSKIM
Wstęp
Spis oznaczeń i symboli
1. Siłownia okrętowa wiadomości wstępne
  1.1. Zadania siłowni okrętowej
  1.2. Klasyfikacja siłowni okrętowych
  1.3. Źródła energii w siłowni okrętowej
  1.4. Odbiorniki energii na statku
2. Podstawy energetyki okrętowej
  2.1. Okrętowy układ energetyczny
    2.1.1. Zapotrzebowanie energii do napędu statku
    2.1.2. Zapotrzebowanie statku na energię elektryczną
    2.1.3. Zapotrzebowanie statku na energię cieplną
  2.2. Sprawność urządzenia i układu energetycznego
    2.2.1. Sprawność urządzenia energetycznego
    2.2.2. Sprawność układu energetycznego
  2.3. Sprawność siłowni okrętowej i sposoby jej podwyższania
    2.3.1. Sprawności ogólna i energetyczna siłowni okrętowej
    2.3.2. Podwyższanie sprawności energetycznej siłowni spalinowej
    2.3.3. Sprawność siłowni turboparowej i sposoby jej podnoszenia
    2.3.4. Sprawność siłowni kombinowanej
3. Okrętowy układ ruchowy
  3.1. Wielkości charakteryzujące okrętowy układ ruchowy
  3.2. Opór statku. Charakterystyki oporowe kadłuba
    3.2.1. Charakterystyka oporowa kadłuba
    3.2.2. Czynniki wpływające na zmianę oporu podczas eksploatacji statku
  3.3. Pędniki okrętowe
    3.3.1. Koła łopatkowe
    3.3.2. Śruby napędowe
    3.3.3. Pędniki strugowodne
    3.3.4. Pędniki azymutalne
    3.3.5. Pędniki gondolowe
    3.3.6. Pędniki cykloidalne
  3.4. Geometria i charakterystyki śrub okrętowych
    3.4.1. Charakterystyki hydrodynamiczne i charakterystyki obrotowe śrub
    3.4.2.Wpływ kształtów i wymiarów skrzydła na charakterystyki śrub
    3.4.3. Charakterystyki obrotowe śruby
    3.4.4. Kawitacja śrub
  3.5. Charakterystyki wysokoprężnych silników napędowych statku
    3.5.1. Charakterystyki prędkościowe zewnętrzne
    3.5.2. Charakterystyki obrotowe śrubowe
    3.5.3. Charakterystyki uniwersalne
    3.5.4. Charakterystyki obciążeniowe
    3.5.5. Pole pracy silnika okrętowego
    3.5.6. Zasady doboru silnika
  3.6. Charakterystyki i pole pracy okrętowych turbin napędu głównego
    3.6.1. Charakterystyka zewnętrzna i pole pracy turbiny parowej
    3.6.2. Charakterystyka zewnętrzna i pole pracy turbiny gazowej
  3.7. Współpraca silnika, śruby i kadłuba
    3.7.1. Warunki współpracy silnika, śruby i kadłuba
    3.7.2. Współpraca silnika wysokoprężnego ze śrubą o stałym skoku
    3.7.3. Współpraca silnika wysokoprężnego ze śrubą o skoku nastawnym
    3.7.4. Praca śruby przy manewrowaniu – krzywe Robinsona
    3.7.5. Samoregulacja prędkości obrotowej silnika napędzającego śrubę
    3.7.6. Współpraca silnika wysokoprężnego wyposażonego w regulator prędkości obrotowej ze śrubą napędową
    3.7.7. Sterowanie programowe układów napędowych ze śrubą nastawną
    3.7.8.Współpraca silnika turbinowego ze śrubą o stałym skoku
    3.7.9.Współpraca silnika turbinowego ze śrubą o skoku nastawnym
    3.7.10. Współpraca silnika elektrycznego ze śrubą o stałym skoku
    3.7.11. Układy napędowe wielosilnikowe
    3.7.12. Układy napędowe kombinowane
    3.7.13. Odbiorniki mocy w układzie napędowym
4. Charakterystyki napędowe
  4.1. Charakterystyki napędowe mocy układów napędowych ze śrubą o stałym skoku
  4.2. Charakterystyki napędowe mocy układów napędowych ze śrubą o skoku nastawnym
  4.3. Charakterystyki napędowe zużycia paliwa układów napędowych ze śrubą o stałym skoku
  4.4. Charakterystyki napędowe zużycia paliwa układów napędowych ze śrubą o skoku nastawnym
  4.5. Charakterystyki napędowe naporu układów napędowych ze śrubą o stałym skoku
  4.6. Charakterystyki napędowe naporu układów napędowych ze śrubą o skoku nastawnym
  4.7. Metody wykonywania charakterystyk napędowych mocy układów napędowych ze śrubą o stałym skoku
    4.7.1. Wykonanie charakterystyki napędowej mocy metodą G. D. Siłukowa
    4.7.2. Wykonanie charakterystyki napędowej mocy metodą Silowič-Fanceva (jugosłowiańską)
  4.8. Wykonanie charakterystyk napędowych zużycia paliwa układów napędowych ze śrubą o stałym skoku
  4.9. Wykonanie charakterystyk napędowych mocy i zużycia paliwa układów napędowych ze śrubą o skoku nastawnym
Bibliografia

SPIS TREŚCI W JĘZYKU ANGIELSKIM
Preface
List of denotations and symbols
1. Basic information about marine power plant
  1.1. Tasks of marine power plant
  1.2. Classification of marine power plants
  1.3. Sources of energy in marine power plant
  1.4. Energy receivers on seagoing ship
2. Basics of marine power engineering
  2.1. Ship power engineering system
    2.1.1. Energy demand for ship propulsion
    2.1.2. Ship demand for electric power
    2.1.3. Ship demand for heat energy
  2.2. Efficiency of energetic unit and energetic system
    2.2.1. Efficiency of energetic unit
    2.2.2. Efficiency of energetic system
  2.3. Marine power plant efficiency and means of its improvement
    2.3.1. Total and energetic efficiency of marine power plant
    2.3.2. Improvement of diesel engine marine power plantenergetic efficiency
    2.3.3. Efficiency of steam turbine marine power plant and means for its improvement
    2.3.4. Efficiency of combined marine propulsion
3. Marine moving object
  3.1. Characteristic data of marine moving object
  3.2. Ship resistance. Hull resistance characteristics
    3.2.1. Hull resistance characteristic
    3.2.2. Reasons for change of ship resistance during ship operation
  3.3. Ship thrusters
    3.3.1. Paddle wheels
    3.3.2. Screw propellers
    3.3.3. Waterjet thrusters
    3.3.4.Rudder propellers
    3.3.5. Azipod propulsors
    3.3.6. Cycloid thrusters
  3.4. Geometryand characteristics of screw propellers
    3.4.1. Hydrodynamic and rotational characteristics of propellers
    3.4.2.Influence of blade shape and dimensions on propeller characteristics
    3.4.3. Rotational characteristics of propeller
    3.4.4. Cavitation of propellers
  3.5. Characteristics of seagoing ship main propulsion dieselengines
    3.5.1. Rotational constant fuel setting characteristics
    3.5.2. Diesel engine propeller characteristics
    3.5.3. Diesel engine universal characteristics
    3.5.4. Diesel engine load characteristics
    3.5.5. Ship propulsion engine load diagram
    3.5.6. Principles of engine selection
  3.6. Characteristics and load diagram of seagoing ship main propulsion turbines
    3.6.1. Steam turbine load characteristic and load diagram
    3.6.2. Gas turbine load characteristic and load diagram
  3.7. Cooperation of engine, propeller and hull
    3.7.1.Cooperation conditions of engine, propeller and hull
    3.7.2.Cooperation of diesel engine and fixed pitch propeller
    3.7.3.Cooperation of diesel engine and controllable pitch propeller
    3.7.4. Operation of propeller during manoeuvres –Robinson curves
    3.7.5. Self-control of rotational speed of engine driving ship propeller
    3.7.6. Cooperation of diesel engine equipped with speed governor and propeller
    3.7.7. Program-following control of ship propulsion equipped with controllable pitch propeller
    3.7.8. Cooperation of turbine and fixed pitch propeller
    3.7.9. Cooperation of turbine and controllable pitch propeller
    3.7.10. Cooperation of electric motor and fixed pitch propeller
    3.7.11. Multi-engine propulsion plants
    3.7.12. Combined propulsion plants
    3.7.13. Power receivers in propulsion plant
4. Ship propulsion characteristics
  4.1. Propulsion characteristics of power for propulsion plants equipped with fixed pitch propeller
  4.2. Propulsion characteristics of power for propulsion plants equipped with controllable pitch propeller
  4.3. Propulsion characteristics of fuel consumption for propulsion plants equipped with fixed pitch propeller
  4.4. Propulsion characteristics of fuel consumption for propulsion plants equipped with controllable pitch propeller
  4.5. Propulsion characteristics of thrust force for propulsion plants equipped with fixed pitch propeller
  4.6. Propulsion characteristics of thrust force for propulsionplants equipped with controllable pitch propeller
  4.7. Elaboration methods of power propulsion characteristics forpropulsion plants equipped with fixed pitch propeller
    4.7.1. Elaboration of power propulsion characteristic usingG.D. Silukhov method
    4.7.2. Elaboration of power propulsion characteristic usingSilowič-Fancev method(Yugoslavian Method)
  4.8. Elaboration of fuel consumption propulsion characteristics for propulsion plant equipped with fixed pitch propeller
  4.9. Elaboration of power andfuel consumption propulsioncharacteristics for propulsion plants equipped withcontrollable pitch propeller
ReferencesRodzaje dostawy

Dostawa

Oferujemy kilka możliwych sposobów dostawy pod adresy zlokalizowane na terenie Polski.
Jeżeli zamówienie ma być dostarczone pod adres zagraniczny, prosimy o kontakt przez e-mail lub telefonicznie. Każda wysyłka zagraniczna jest wyceniana indywidualnie.

Wysyłki są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania na naszym koncie płatności za zamówienie.
Zamówienia pobraniowe oraz złożone i opłacone (Przelewy 24) do godziny 12:00 dnia roboczego zostaną wysłane tego samego dnia.
Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.

W przypadku przelewów tradycyjnych za godzinę opłacenia uznaje się godzinę zaksięgowania przelewu na naszym koncie.

ORLEN paczka

ORLEN paczka

Jeden z najtańszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - z reguły kiosku RUCHu.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki, konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przewoźnik gwarantuje dostawę do wybranego punktu odbioru w czasie do 5 dni roboczych od dnia wysyłki.

PACZKOMATY INPOST

PACZKOMATY INPOST

Jeden z najtańszych i najszybszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - paczkomacie inpost.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przesyłka z reguły trafia do paczkomatu odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu wysyłki.

Poczta Polska

Poczta Polska

Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy zamówienia jako listy polecone priorytetowe lub paczki (paczka priorytetowa, paczka ekonomiczna, Kurier 48).
Koszt przesyłki zależy od ilości zamówionych produktów, ich masy i gabarytów.

Przesyłki ekonomiczne

Najtańsze są przesyłki ekonomiczne, niestety czas doręczenia jest w tym przypadku najdłuższy. Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to 3 dni robocze po dniu nadania.

Przesyłki priorytetowe

Zdecydowanie lepszą opcją jest przesyłka priorytetowa. W tym przypadku Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania.

Kurier DHL

DHL Parcel Polska

Jeden z najszybszych i najpewniejszych sposobów dostawy bezpośrednio pod wskazany adres (door-to-door).

Przewoźnik gwarantuje dostawę do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień wysyłanych w piątek – będzie tym dniem poniedziałek.

Może także Cię zainteresuje