Prawo dla żeglarzy
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
Oczekiwanie na dostawę

Prawo dla żeglarzy (antykwariat)

Autor: Bartosz Ziemblicki
Okładka: twarda
Format: 17 x 24,5 cm
Liczba stron: 255
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7020-600-0

60,00 zł (brutto) 57,14 zł (netto)
Brutto
block Oczekiwanie na dostawę

Podręcznik przeznaczony jest zarówno dla żeglarzy pływających po morzu, jak i po wodach śródlądowych. W książce autor Bartosz Ziemblicki, żeglarz, radca prawny, doktor prawa omawia regulacje publicznoprawne i prywatnoprawne. Do tych pierwszych zalicza się stosunki między państwami (prawo morza) oraz stosunki między państwami i jednostkami (prawo administracyjne, prawo karne). Do tych drugich stosunki między jednostkami (prawo cywilne). Podstawowym kryterium decydującym o ich uwzględnieniu była zawsze przydatność dla żeglarzy.
Autor omawia wszystkie akty prawne, które mogą być przydatne żeglarzom, szczególnie dużo miejsca poświęcając międzynarodowemu prawu drogi morskiej, bezpieczeństwu i ratownictwu morskiemu a także administracji morskiej i ochronie środowiska. Obszerny rozdział poświęcony jest żegludze śródlądowej.
Ta bogato ilustrowana książka z pewnością spełni oczekiwania żeglarzy, będzie im przydatna, a z czasem powinna stać się obowiązkową pozycją w każdej biblioteczce jachtowej. Będzie on nieocenioną pomocą przy nauce do egzaminów żeglarskich, ale także da nam komfort znajomości prawa podczas żeglugi.

X5-819
Używane
978-83-7020-600-0
Autor
Bartosz Ziemblicki
Oprawa
twarda
Format
17 x 24,5 cm
Liczba stron
255
Rok wydania
2015
ISBN
978-83-7020-600-0

SPIS TREŚCI:
Wstęp
1. Zagadnienia wstępne i źródła prawa
1. Zakres niniejszego opracowania
2. Cechy charakterystyczne stosunków morskich
3. Rodzaje jurysdykcji w prawie międzynarodowym

2. Prawo morza
1. Zagadnienia wstępne
Pojęcie prawa morza i rys historyczny
Struktura i przedmiot konwencji
Wyjaśnienie pojęć
Klasyfikacja obszarów morskich
Linia podstawowa
2. Obszary wchodzące w skład terytorium państwowego (wód terytorialnych)
Morskie wody wewnętrzne
Wody archipelagowe
Morze terytorialne
Prawo nieszkodliwego przepływu
3. Obszary podlegające ograniczonej jurysdykcji lub prawom suwerennym państw
Strefa przyległa
Żegluga w cieśninach międzynarodowych
Strefa wyłącznego rybołówstwa
Wyłączna strefa ekonomiczna
Szelf kontynentalny
4. Obszary poza granicami jurysdykcji państw
Morze otwarte
Obszar
5. Pozostałe postanowienia konwencji istotne dla żeglarzy
Przynależność państwowa statku
Jurysdykcja cywilna w stosunku do obcych statków
Jurysdykcja karna na pokładzie statku obcego
Jurysdykcja karna w sprawie zderzeń lub innych wypadków w żegludze
Obowiązek udzielania pomocy
Handel niewolnikami, handel narkotykami, nielegalne nadawanie audycji
Piractwo
Prawo wizy i rewizji
Prawo pościgu
Pozostałe kwestie
6. Polskie regulacje prawa morza

3. Międzynarodowe prawo drogi morskiej
1. Zagadnienia wstępne
Źródła prawa
Przedmiot i struktura MPZZM
2. Postanowienia ogólne
Prawidło 1. Zakres stosowania
Prawidło 2. Odpowiedzialność
Prawidło 3. Definicje
3. Zachowanie się statków we wszelkich warunkach widzialności
Prawidło 4. Zakres stosowania
Prawidło 5. Obserwacja
Prawidło 6. Prędkość bezpieczna
Prawidło 7. Ryzyko zderzenia
Prawidło 8. Działania w celu uniknięcia zderzenia
Prawidło 9. Wąskie przejścia
Prawidło 10. Systemy rozgałęzienia ruchu
4. Zachowanie się statków widzących się wzajemnie
Prawidło 11. Zakres zastosowania
Prawidło 12. Statki żaglowe
Prawidło 13. Wyprzedzanie
Prawidło 14. Statki idące wprost na siebie
Prawidło 15. Kursy przecinające się
Prawidło 16. Działanie statku ustępującego z drogi
Prawidło 17. Działanie statku mającego pierwszeństwo drogi
Prawidło 18. Wzajemne obowiązki statków
5. Zachowanie się statków podczas ograniczonej widzialności
Prawidło 19. Zachowanie się statków podczas ograniczonej widzialności
6. Światła i znaki statków
Prawidło 20. Zakres stosowania
Prawidło 21. Definicje
Prawidło 22. Widzialność świateł
Prawidło 23. Statki o napędzie mechanicznym w drodze
Prawidło 24. Holowanie i pchanie
Prawidło 25. Statki żaglowe w drodze i statki wiosłowe
Prawidło 26. Statki rybackie
Prawidło 27. Statki nieodpowiadające za swoje ruchy lub statki o organicznej zdolności manewrowej
Prawidło 28. Statki ograniczone swym zanurzeniem
Prawidło 29. Statki pilotowe
Prawidło 30. Statki zakotwiczone i statki na mieliźnie
Prawidło 31. Wodnosamoloty
7. Sygnały dźwiękowe i świetlne
Prawidło 32. Definicje
Prawidło 33. Wyposażenie w środki sygnalizacji dźwiękowej
Prawidło 34. Sygnały manewrowe i ostrzegawcze
Prawidło 35. Sygnały dźwiękowe podczas ograniczonej widzialności
Prawidło 36. Sygnały zwrócenia uwagi
Prawidło 37. Sygnały wzywania pomocy
8. Zwolnienia
Prawidło 38. Zwolnienia
9. Załączniki
Załącznik I. Rozmieszczenie oraz szczegóły techniczne świateł i znaków
Załącznik II. Dodatkowe sygnały statków rybackich łowiących blisko siebie
Załącznik III. Szczegóły techniczne środków do sygnalizacji dźwiękowej
Załącznik IV. Sygnały wzywania pomocy

4. Statek i uczestnicy żeglugi
1. Statek
Statek i jego przynależność
Problem tanich bander
Rejestracja statku i jego dokumenty
Zastawy na statku (hipoteka morska, zastaw na rzeczy ruchomej, przywilej na statku)
2. Uczestnicy żeglugi
Podstawowe prawa i obowiązki kapitana
Obowiązki kapitana w sytuacjach zagrożenia
Publicznoprawne kompetencje kapitana
Armator
Właściciel
Załoga
Patenty żeglarskie i inne świadczenia kompetencji
Odpowiedzialność karna i administracyjna

5. Morskie stosunki cywilnoprawne
1. Prawo właściwe
Prawo właściwe w stosunkach cywilnych
Jurysdykcja w sprawach cywilnych
Postępowanie polubowne (arbitraż)
2. Podstawowe zasady polskiego prawa cywilnego
Wyjaśnienia pojęć i podstawowe zasady prawa cywilnego
Regulacje szczególne dotyczące stosunków morskich
3. Umowa czarteru
Podstawowe typy umów czarteru
Istota czarteru na czas
Obowiązki stron
Zakończenie umowy na czas
Istota czarteru bareboat w żeglarstwie
Obowiązki stron
Czynsz najmu i prawo zastawu
Zakończenie umowy najmu i prawo zastawu
Zakończenie umowy najmu
Umowy konsumenckie
Inne istotne zagadnienia prawa kontraktowego
4.Ubezpieczenie morskie
Umowa ubezpieczenia morskiego i suma ubezpieczenia
Oświadczenia i obowiązki ubezpieczającego
Odpowiedzialność ubezpieczyciela i płatność odszkodowania
Typowe ubezpieczenia w żeglarstwie
5. Ograniczenie odpowiedzialności za roszczenie morskie
Zagadnienia wstępne
Podmioty mogące powołać się na ograniczenie odpowiedzialności
Roszczenia, których dotyczy ograniczenie odpowiedzialności
Fundusz ograniczenia odpowiedzialności
6. Usługi morskie
Agent morski i makler morski
Usługi holownicze
Usługi pilotowe
7. Areszt statku
Istota aresztu statku
Przesłanki aresztu
Jurysdykcja i prawo morskie
8. Mienie zatopione i znalezione
Istota wydobywania mienia
Regulacje publicznoprawne
Regulacje prywatnoprawne

6. Bezpieczeństwo i ratownictwo morskie
1. Bezpieczeństwo morskie
Konwencja SOLAS i system GMDSS
Źródła prawa obowiązującego jachty żaglowe
Inspekcje
Wymogi kwalifikacyjne załogi
Bezpieczne uprawianie żeglugi
Odpowiedzialność za zderzenie
Wymagane wyposażenie jachtów morskich
Rozkład alarmowy
Ochrona pożarowa
Sankcje za naruszenie zasad bezpieczeństwa
Badanie przyczyn wypadków morskich
2. Ratownictwo morskie
Uwagi wstępne
Ratowanie życia na morzu
Służba SAR
Ratowanie mienia

7. Administracja morska i ochrona środowiska
1. Administracja morska sensu stricto
Struktura i kompetencje
Wydawanie przepisów i nadzór nad ich wykonaniem
Kary pieniężne
2. Izby morskie
Organizacja izb morskich
Kompetencje izb morskich
Postępowanie przed iyb morską
Sankcje
Orzeczenia
Środki odwoławcze
3. Polski Związek Żeglarski
Statu PZŻ
Członkowie
Władze związaku i ich kompetencje
Pozostałe regulacje
4. Ochorna środowiska
Podstawowe regulacje prawne
Zapobieganie zanieczyszczeniu morza przez statki
Odpowiedzialność karna i kary pieniężne
Konwencja MARPOL
Zanieczyszczanie olejami

8. Żegluga śródlądowa
1. Drogi wodne
Organy administracji żeglugi śródlądowej
Dokumenty statku i kwalifikacje załogi
Wymaganie techniczne i wyposażenie statku

5. Morskie stosunki cywilnoprawne
1. Prawo właściwe
Prawo właściwe w stosunkach cywilnych
Jurysdykcja w sprawach cywilnych
Postępowanie polubowne (arbitraż)
2. Podstawowe zasady polskiego prawa cywilnego
Wyjaśnienia pojęć i podstawowe zasady prawa cywilnego
Regulacje szczególne dotyczące stosunków morskich
3. Umowa czarteru
Podstawowe typy umów czarteru
Istota czarteru na czas
Obowiązki stron
Zakończenie umowy na czas
Istota czarteru bareboat w żeglarstwie
Obowiązki stron
Czynsz najmu i prawo zastawu
Zakończenie umowy najmu i prawo zastawu
Zakończenie umowy najmu
Umowy konsumenckie
Inne istotne zagadnienia prawa kontraktowego
4.Ubezpieczenie morskie
Umowa ubezpieczenia morskiego i suma ubezpieczenia
Oświadczenia i obowiązki ubezpieczającego
Odpowiedzialność ubezpieczyciela i płatność odszkodowania
Typowe ubezpieczenia w żeglarstwie
5. Ograniczenie odpowiedzialności za roszczenie morskie
Zagadnienia wstępne
Podmioty mogące powołać się na ograniczenie odpowiedzialności
Roszczenia, których dotyczy ograniczenie odpowiedzialności
Fundusz ograniczenia odpowiedzialności
6. Usługi morskie
Agent morski i makler morski
Usługi holownicze
Usługi pilotowe
7. Areszt statku
Istota aresztu statku
Przesłanki aresztu
Jurysdykcja i prawo morskie
8. Mienie zatopione i znalezione
Istota wydobywania mienia
Regulacje publicznoprawne
Regulacje prywatnoprawne

6. Bezpieczeństwo i ratownictwo morskie
1. Bezpieczeństwo morskie
Konwencja SOLAS i system GMDSS
Źródła prawa obowiązującego jachty żaglowe
Inspekcje
Wymogi kwalifikacyjne załogi
Bezpieczne uprawianie żeglugi
Odpowiedzialność za zderzenie
Wymagane wyposażenie jachtów morskich
Rozkład alarmowy
Ochrona pożarowa
Sankcje za naruszenie zasad bezpieczeństwa
Badanie przyczyn wypadków morskich
2. Ratownictwo morskie
Uwagi wstępne
Ratowanie życia na morzu
Służba SAR
Ratowanie mienia

7. Administracja morska i ochrona środowiska
1. Administracja morska sensu stricto
Struktura i kompetencje
Wydawanie przepisów i nadzór nad ich wykonaniem
Kary pieniężne
2. Izby morskie
Organizacja izb morskich
Kompetencje izb morskich
Postępowanie przed iyb morską
Sankcje
Orzeczenia
Środki odwoławcze
3. Polski Związek Żeglarski
Statu PZŻ
Członkowie
Władze związaku i ich kompetencje
Pozostałe regulacje
4. Ochorna środowiska
Podstawowe regulacje prawne
Zapobieganie zanieczyszczeniu morza przez statki
Odpowiedzialność karna i kary pieniężne
Konwencja MARPOL
Zanieczyszczanie olejami

8. Żegluga śródlądowa
1. Drogi wodne
Organy administracji żeglugi śródlądowej
Dokumenty statku i kwalifikacje załogi
Wymaganie techniczne i wyposażenie statku
Obowiązki kapitana na drogach wodnych
Wypadek żeglugowy
Przepisy niedotyczące jachtów
2. Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych
Podstawowe pojęcia
Obowiązki kapitana
Bezpieczeństwo
Wypadki żeglugowe i ratownictwo
Oznaczanie statku
Sygnalizacja wzrokowa
Sygnalizacja w drodze
Sygnalizacja na postoju
Sygnalizacja specjalna
Łączność radiotelefoniczna
Zasady ruchu na śródlądowych drogach wodnych
Ograniczona widzialność - ruch żeglugowy za pomocą radaru
Szczególne zasady ruchu
Zasady postoju
Sygnalizacja dźwiękowa
Znaki żeglugowe regulujące ruch żeglugowy na drogach wodnych
Oznakowanie szlaku żeglownego oraz jezior

Wybór literatury
Wybór aktów prawnych
Indeks

Rodzaje dostawy

Dostawa

Oferujemy kilka możliwych sposobów dostawy pod adresy zlokalizowane na terenie Polski.
Jeżeli zamówienie ma być dostarczone pod adres zagraniczny, prosimy o kontakt przez e-mail lub telefonicznie. Każda wysyłka zagraniczna jest wyceniana indywidualnie.

Wysyłki są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania na naszym koncie płatności za zamówienie.
Zamówienia pobraniowe oraz złożone i opłacone (Przelewy 24) do godziny 12:00 dnia roboczego zostaną wysłane tego samego dnia.
Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.

W przypadku przelewów tradycyjnych za godzinę opłacenia uznaje się godzinę zaksięgowania przelewu na naszym koncie.

ORLEN paczka

ORLEN paczka

Jeden z najtańszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - z reguły kiosku RUCHu.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki, konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przewoźnik gwarantuje dostawę do wybranego punktu odbioru w czasie do 5 dni roboczych od dnia wysyłki.

PACZKOMATY INPOST

PACZKOMATY INPOST

Jeden z najtańszych i najszybszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - paczkomacie inpost.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przesyłka z reguły trafia do paczkomatu odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu wysyłki.

Poczta Polska

Poczta Polska

Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy zamówienia jako listy polecone priorytetowe lub paczki (paczka priorytetowa, paczka ekonomiczna, Kurier 48).
Koszt przesyłki zależy od ilości zamówionych produktów, ich masy i gabarytów.

Przesyłki ekonomiczne

Najtańsze są przesyłki ekonomiczne, niestety czas doręczenia jest w tym przypadku najdłuższy. Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to 3 dni robocze po dniu nadania.

Przesyłki priorytetowe

Zdecydowanie lepszą opcją jest przesyłka priorytetowa. W tym przypadku Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania.

Kurier DHL

DHL Parcel Polska

Jeden z najszybszych i najpewniejszych sposobów dostawy bezpośrednio pod wskazany adres (door-to-door).

Przewoźnik gwarantuje dostawę do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień wysyłanych w piątek – będzie tym dniem poniedziałek.

Może także Cię zainteresuje