Budowa i konserwacja morskich radarów nawigacyjnych
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Budowa i konserwacja morskich radarów nawigacyjnych (antykwariat)

Autor: Janusz Brożyna, Bolesław Mróz
Okładka: twarda z obwolutą
Format: 17 x 24,5 cm
Liczba stron: 476
Rok wydania: 1974

25,00 zł (brutto) 23,81 zł (netto)
Brutto
check w magazynie

UWAGA - egzemplarz podpisany przez pierwszego właściciela
------------------------------------------------------------------------------------------

"Budowa i konserwacja morskich radarów nawigacyjnych" jest książką ujmującą po raz pierwszy całokształt zagadnień technicznych radarów pracujących na statkach handlowych i rybackich. Zawiera ona niezbędne wiadomości dla elektroników morskich, odpowiedzialnych za prawidłową pracę urządzeń nawigacyjnych.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla inżynierów i techników elektroników zajmujących się eksploatacja, konserwacja i naprawa morskich radarów nawigacyjnych; mogą z niej także korzystać studenci wyższych szkól morskich z wydziałów elektroniki i nawigacji. Będzie ona również pomocna dla oficerów-nawigatorów.

X4-2961
Używane
Oprawa
twarda z obwolutą
Format
17 x 24,5 cm
Liczba stron
476
Autorzy
Janusz Brożyna, Bolesław Mróz
Rok wydania
1974

PRZEDMOWA
ZESTAWIENIE SYMBOLI I OZNACZEŃCZEŚĆ I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE I PODSTAWOWE

 

ROZDZIAŁ 1. PODZIAŁ WIADOMOŚCI NA GRUPY TEMATYCZNE
ROZDZIAŁ 2. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE O PRACY URZĄDZENIA RADAROWEGO
2.1. Wprowadzenie
     2.1.1. Znaczenie doskonalenia sztuki posługiwania się urządzeniem radarowym
     2.1.2. Pojecie obserwacji wzrokowej
2.2. Technika radarowa jako przedłożenie i rozwiniecie pojęć techniki nawigacji klasycznej
     2.2.1. Radarowe sondowanie (przeszukiwanie) przestrzeni    
     2.2.2. Zasięg wykrywania obiektów za pomocą radaru morskiego
     2.2.3. Czynniki leżące poza urządzeniami radarowymi mające wpływ na wykrywanie obiektów i zasięg radaru morskiego
     2.2.4. Charakterystyki informacji uzyskiwanych radarem morskim oraz ich zobrazowanie
     2.2.5. Schemat funkcjonalny radaru morskiego
2.3. Schemat blokowy radaru morskiego
     2..3.1. Klasyczne rozwiązanie radaru
     2.3.2. Modyfikacje schematu blokowego radar klasycznego
     2.3.3. Operator radaru a schemat blokowy urządzenia

CZĘŚĆ II. WIADOMOŚCI OGÓLNE O TECHNICE RADAROWEJ

ROZDZIAŁ 3. PODSTAWY TECHNIKI IMPULSOWEJ MALEJ MOCY
3.1. Wiadomości podstawowe z techniki impulsów
     3.1.1. Przebiegi elektryczne zachodzące w bardzo krótkim czasie
     3.1.2. Elementy R, L, C obwodów impulsowych
     3.1.3. Obwody impulsowe
3.2. Główne zagadnienia techniki impulsowej
     3.2.1. Widmo przebiegu impulsowego
     3.2.2. Obwody różniczkujące RC
     3.2.3. Linie długie
     3.2.4. Kształtowanie napiec za pomocą udarowo pobudzanego obwodu rezonansowego
     3.2.5. Układy odtwarzające poziom składowej stałej sygnału impulsowego
     3.2.6. Przerzutniki
     3.2.7. Generatory napięciowych przebiegów liniowych
ROZDZIAŁ 4. PODSTAWY TECHNIKI IMPULSOWEJ DUŻEJ MOCY
4.1. Zasada pracy zespołów impulsowych dużej mocy
     4.1.1. Praca obwodów wywarzających impuls sondujący
     4.1.2. Praca obwodów wytwarzających impulsy dużej mocy
4.2. Budowa i własności zespołów impulsowych dużej mocy
     4.2.1. Wpływ impulsu modulującego na prace magnetron
     4.2.2. Modulatory liniowe
     4.2.3. Modulatory lampowe
ROZDZIAŁ 5. PODSTAWY TECHNIKI OBWODOWEJ MIKROFALOWYCH
5.1. Zasada pracy obwodów mikrofalowych
     5.1.1. Praca linii długich na falach ultrakrótkich
     5.1.2. Falowody
5.2. Budowa i własności obwodów mikrofalowych
     5.2.1. Przesyłanie energii linia długa
     5.2.2. Budowa waleczniejszych zespołów mikrofalowych
ROZDZIAŁ 6. PODSTAWY TECHNIKI ANTENOWEJ
6.1. Elementarne własności anten radarowych
6.2. Charakterystyka anten radarowych
ROZDZIAŁ 7. PODSTAWY TECHNIKI SZEROKOPASMOWYCH OBWODÓW CZĘSTOTLIWOŚCI POŚREDNIEJ I WIZYJNEJ
7.1. Podstawowe wiadomości o odbiorze radarowych sygnałów echa
     7.1.1. Sygnały echa radarowego
     7.1.2. Odbiornik radar morskiego
7.2. Budowa i własności wzmacniaczy częstotliwości pośredniej i wizyjnej
     7.2.1. Wiadomości wstępne
     7.2.2. Szumy własne odbiornika
     7.2.3. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości
     7.2.4. Ręczna i zasięgowa regulacja wzmocnienia. Wzmacniacze loga-rytmiczne
     7.2.5. Tranzystorowe wzmacniacze p.cz.
     7.2.6. Demodulatory
     7.2.7. Wzmacniacze wizyjne
ROZDZIAŁ 8. PODSTAWY TECHNIKI NAPĘDÓW SYNCHRONICZNYCH
8.1. Zasada działania napędów synchronicznych
8.2. Technika napędów synchronicznych
     8.2.1. Łącza selsynowe
     8.2.2. Układy nadążne
ROZDZIAŁ 9. PODSTAWY TECHNIKI OKŁADÓW ZASALAJĄCYCH
9.1. Zasilacze napięcia przemiennego
9.2. Zasilacze niskiego napięcia stałego
     9.2.1. Układy prostownicze i filtrujące
     9.2.2. Układy stabilizujące
9.3. Zasilacze wysokiego napięcia małej mocy
9.4. Zasilacze wysokiego napięcia dużej mocy
9.5. Przetwornice
9.6. Zakłócenia
ROZDZIAŁ 10. PODSTAWY TECHNIKI ZAPISYWANIA OBRAZÓW RADAROWYCH
10.1. Zobrazowanie radaru morskiego
10.2. Budowa i własności wskaźnika panoramicznego
     10.2.1. Lampa wskaźnikowa i jej podzespoły
     10.2.2. Generator podstawy czasu
     10.2.3. Generator stałych znaczników odległości
     10.2.4. Generator ruchomego znacznika odległości
ROZDZIAŁ 11. RADAR MORSKI JAKO POMOC NAWIGACYJNA
11.1. Podstawowe własności radaru jako pomocy nawigacyjnej
     11.1.1. Wykrywanie za pomocą radaru
     11.1.2. Radarowa informacja zbiorcza o sytuacji w otoczeniu statku
     11.1.3. Pomiary za pomocą radaru
11.2. Problemy budowy radaru jako pomocy nawigacyjnej
     11.2.1. Budowa radaru a wykrywanie obiektów
11.3. Zakończenie
11.2.2. Radar morski jako przyrząd pomiarowyCZEŚĆ III. KONSTRUKCJA I KONSERWACJA TYPOWYCH ZESPOŁÓW RADARU

ROZDZIAŁ 12. WIADOMOŚCI OGÓLNE
ROZDZIAŁ 13. CZASOSTER
13.1. Konstrukcja przykładowych układów czasosteru
13.2. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń. Konserwacja
ROZDZIAŁ 14. MODULATOR
14.1. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne modulatora
14.2. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń
14.3. Konserwacja modulatorów
ROZDZIAŁ 15. NADAJNIK
15.1. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne nadajnika
15.2. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń
15.3. Konserwacja nadajnika
ROZDZIAŁ 16. TOR MIKROFALOWY
16.1. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne tor falowodowego
16.2. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń
16.3. Konserwacja toru mikrofalowodowego
ROZDZIAŁ 17. ANTENA
17.1. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne anten radarowych
17.2. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń
17.3. Konserwacja anteny radarowej
ROZDZIAŁ 18. OBWODY MIKROFALOWE ODBIORNIKA
18.1. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne obwod6w mikrofalowych odbiornika
18.2. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń
18.3. Konserwacja tor mikrofalowodowego odbiornika
ROZDZIAŁ 19. OBWODY POŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORNIKA
19.1. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne obwodów p.cz.
19.2. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń. Konserwacja
ROZDZIAŁ 20. OBWODY WIZYJNE ODBIORNIKA
20.1. Przykłady rozwiązania konstrukcyjnego obwodów wizyjnych
20.2. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń. Konserwacja
ROZDZIAŁ 21. WSKAŹNIK
21.1. Wiadomości wstępne
21.2. Układ zasilania lampy wskaźnikowej
21.3. Generatory prądowej podstawy czasu
21.4. Generatory stałych znaczników odległości
21.5. Układy generacji ruchomego znacznika odległości
21.6. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń
21.7. Konserwacja wskaźnika
ROZDZIAŁ 22. ORIENTACJA OBRAZU RADAROWEGO
22.1. Zespoły napędu i synchronizacji obrotów
22.2. Zobrazowanie rzeczywiste
22.3. Lokalizacja i naprawa uszkodzeń
22.4. Konserwacja zespołów napędu i synchronizacji obrotów
ROZDZIAŁ 23. ZESPOŁY ZASILAJĄCE
23.1. Przykłady konstrukcji zespołów zasilających
23.2. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń
23.3. Konserwacja układów zasilających
ROZDZIAŁ 24. KONSTRUKCJA MECHANICZNA RADARU MORSKIEGO
ROZDZIAŁ 25. PRZYSTAWKI SPECJALNE DO WSKAŹNIKÓW RADARU MORSKIEGO
25.1. Nakładki na ekran wskaźnika radaru morskiego
25.2. Porównanie obrazu radarowego z mapa
25.3. Rejestracja obrazu radarowego i predykeja

CZEŚĆ IV. RADAR NA STATKU

ROZDZIAŁ 26. WPŁYW ZAINSTALOWANIA ANTENY RADARU NA OBRAZ RADAROWY
ROZDZIAŁ 27. ADIUSTACJA RADARU NA STATKU
ROZDZIAŁ 28. LOKALIZACJA USZKODZEŃ RADARU. WYMIANA ELEMENTÓW
ROZDZIAŁ 29. KONSERWACJA I PRZEGLĄDY OKRESOWE RADARU
ROZDZIAŁ 30. LATARNIE RADAROWE
30.1. Rodzaje morskich latarni radarowych
30.2. Latarnie samoczynne
     30.2.1. Latarnie samoczynne pracujące w pasmie częstotliwości radaru morskiego
     30.2.2. Latarnie samoczynne pracujące na częstotliwości sąsiedniej w stosunku do pasma radarowego
30.3. Latarnie odzewowe
     30.3.1 Zasada pracy latarni odzewowej
     30.3.2. Charakterystyka morskich latarni odzewowych
     30.3.3. Przykłady konstrukcji latarni odzewowych
30.4. Własności ogólne latarni odzewowych
ROZDZIAŁ 31. RADARY RZECZNE
ROZDZIAŁ 32. RADARY PORTOWE
ROZDZIAŁ 33. JEDNOSTKA MIARY WZGLĘDNEJ - DECYBEL
LITERATURA

BIBLIOTEKA NAWIGATORA jest serią książek fachowych z zakresu wiedzy zawodowej oficera pokładowego floty transportowej, rybackiej i pomocniczej. Dzieła okazujące się w tej serii tworzą podręczny księgozbiór oficera pokładowego, służąc zarazem jako podręczniki pomocnicze w szkołach morskich.
W serii Bibliotek Nawigatora ukazały się następujące książki:
1. "Astronawigacja" A. Ledóchowski
2. "Konserwacja statku" K. Jurkiewicz
3. "Ratownictwo morskie" tom. I Ratowanie ludzi i mienia
4. "Urządzenia nawigacyjne" praca zbiorowa
5. "Walka z pożarami na statkach" Z. Grzywaczewski
6. "Morskie pomoce nawigacyjne" S. Gorazdowski
7. "Dewiacja i kompensacja kompasu magnetycznego" Bronisław Gładysz
8. "Podstawy nawigacji morskiej" J. Giertowski, T. Meissner
9. "Międzynarodowy kod sygnałowy" praca zbiorowa
10. "Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologiczne" M. Holec, P. Tymański
11. "Budowa i konserwacja morskich radarów nawigacyjnych" J. Brożyna, F. Mróz
12. "Radar w nawigacji Morskiej" praca zbiorowa
13. "Astronawigacja wyd. IV" A. Ledóchowski
14. "Podstawy meteorologi i nawigacji meteorologicznej" M. Holec, P. Tymański

Rodzaje dostawy

Dostawa

Oferujemy kilka możliwych sposobów dostawy pod adresy zlokalizowane na terenie Polski.
Jeżeli zamówienie ma być dostarczone pod adres zagraniczny, prosimy o kontakt przez e-mail lub telefonicznie. Każda wysyłka zagraniczna jest wyceniana indywidualnie.

Wysyłki są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania na naszym koncie płatności za zamówienie.
Zamówienia pobraniowe oraz złożone i opłacone (Przelewy 24) do godziny 12:00 dnia roboczego zostaną wysłane tego samego dnia.
Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.

W przypadku przelewów tradycyjnych za godzinę opłacenia uznaje się godzinę zaksięgowania przelewu na naszym koncie.

ORLEN paczka

ORLEN paczka

Jeden z najtańszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - z reguły kiosku RUCHu.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki, konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przewoźnik gwarantuje dostawę do wybranego punktu odbioru w czasie do 5 dni roboczych od dnia wysyłki.

PACZKOMATY INPOST

PACZKOMATY INPOST

Jeden z najtańszych i najszybszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - paczkomacie inpost.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przesyłka z reguły trafia do paczkomatu odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu wysyłki.

Poczta Polska

Poczta Polska

Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy zamówienia jako listy polecone priorytetowe lub paczki (paczka priorytetowa, paczka ekonomiczna, Kurier 48).
Koszt przesyłki zależy od ilości zamówionych produktów, ich masy i gabarytów.

Przesyłki ekonomiczne

Najtańsze są przesyłki ekonomiczne, niestety czas doręczenia jest w tym przypadku najdłuższy. Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to 3 dni robocze po dniu nadania.

Przesyłki priorytetowe

Zdecydowanie lepszą opcją jest przesyłka priorytetowa. W tym przypadku Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania.

Kurier DHL

DHL Parcel Polska

Jeden z najszybszych i najpewniejszych sposobów dostawy bezpośrednio pod wskazany adres (door-to-door).

Przewoźnik gwarantuje dostawę do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień wysyłanych w piątek – będzie tym dniem poniedziałek.

Może także Cię zainteresuje